Januártól változnak a vámszabályok

A gazdálkodóknak jövő augusztusig kell igényelniük az aktív feldolgozási engedélyeket. Az engedély hiányában is folytatható a korábbi tevékenység, ám ebben az esetben az áfát és egyéb vámterheket már ki kell fizetni.

Az aktív feldolgozást végző gazdálkodó 2001. január 1-je után kizárólag akkor jogosult a vám-visszatérítésre, ha a vámárut a behozatal pillanatától az aktív feldolgozás szabályai szerint vámkezelik - tartalmazza a 2000. július 1-jén hatályba lépett vámtörvény, amely 180 napos felkészülési időt biztosított az átállásra.

A vámfizetési kötelezettség mellett exportcélú termeléshez vámkezelt importra 2002 december 31-ig még a július 1-je előtt hatályos előírások alkalmazhatók. Vagyis 2000. decemberig nem kell aktív feldolgozási eljárásban vámkezelni az importot, ugyanakkor augusztus végéig be kellett adni a kérelmet az aktív feldolgozási engedély megszerzéséhez annak érdekében, hogy a vámhatóság az engedélyt időben ki tudja adni.Fontos szempont, hogy az aktív feldolgozási eljárás nem tartozik az áfa-törvény hatálya alá, így az importra csak a vámot kell megfizetni.

Mivel 2001-től a szabadkereskedelmi partnerekkel megszűnnek az ipari termékek vámjai, így az aktív feldolgozási tevékenységi engedély megszerzésének késedelme feltehetően nem okoz a gazdálkodónak érzékelhető likviditási problémát. Tekintettel arra, hogy a vám-visszatérítés és az aktív feldolgozási eljárás szigorú anyagfelhasználási nyilvántartást és elszámolást feltételez, az exportőrnek indokolt az engedélyt megszereznie.

Amennyiben a szigorodó tevékenységi feltételeket a gazdálkodók nem teljesítették 2000. december végéig, a korábbi engedély hatályát veszti. Az exportra termelő gazdálkodó természetesen folytathatja tevékenységét aktív feldolgozási eljárási engedély nélkül is, de ez esetben meg kell fizetnie az áfát és más vámterhet. Erre vonatkozólag a törvény 2001-január 1-től nem biztosít visszatérítési lehetőséget.

(Üzleti Negyed)