Okmányirodák illetékessége a közlekedési igazgatásban

Jogszabály módosítás rendezte az okmányirodák illetékességével kapcsolatos kérdéseket a közlekedési hatósági ügyek tekintetében. A közúti közlekedési igazgatás körében, eltérő rendelkezés hiányában az eljárásra az az okmányiroda illetékes, amelynek területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, ha az ügyfél személyes megjelenését jogszabály nem írja elő, meghatalmazottjának lakóhelye (székhelye, telephelye) van.


Az új jármű első forgalomba helyezésére a fentieken túl az az okmányiroda is illetékes, amelynek illetékességi területén a jármű forgalmazó telephelye vagy székhelye van.

A használt jármű első forgalomba helyezésére az az okmányiroda is jogosult, amelynek területén a forgalomba helyezés előtti műszaki megvizsgálást lefolytató közlekedési felügyelet elhelyezkedik.

A DT, a CK, a HC betűjelű különleges, illetve a CD betűjelű ideiglenes rendszámtáblával kapcsolatos eljárást a Budapest XIV. kerületi, a "V" betűjelű ideiglenes rendszertáblával kapcsolatos eljárást a Budapest XIX. kerületi okmányiroda végzi az egész országra kiterjedő illetékességgel.

A megye területére kiterjedő illetékességgel az "X" betűjelű; a "C" kezdő betűjelű különleges rendszámtáblákkal - kivéve a CK és CD betűjelű különleges rendszámtáblákat -, valamint a "P" és "Z" betűjelű ideiglenes rendszámtáblákkal kapcsolatos eljárást a megyeszékhelyen működő okmányiroda, Pest megyében és Budapesten a megye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékességgel a BM Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal végzi. A "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla iránti kérelem elbírálását meghatalmazása esetén is - a fenti illetékességi területén - a kérelmező székhelye (telephelye) szerint illetékes okmányiroda, illetve Hivatal végzi.

A közúti közlekedési szolgáltatást végző járművel kapcsolatos igazgatási feladatokat a területi közlekedési hatóság székhelyén működő okmányiroda a megyére kiterjedő illetékességgel, Pest megyében és Budapesten a megye, illetve a főváros területére kiterjedően a Hivatal végzi. Az "E" betűjelű ideiglenes rendszám kiadásával összefüggő jármű igazgatási feladatok ellátására az az okmányiroda is illetékes, amelynél a kérelmet benyújtották.

(Üzleti Negyed)