Illetékkedvezmény kisvállalkozóknak, cégeljárási illetékek

2001.07.06. 14:15

Többek között az illetéktörvényt is módosította az a törvénycsomag, amely július 18-i hatállyal több pénzügyi tárgyú jogszabályt megváltoztatott. Ezentúl aki vállalkozói vagyont örököl vagy kap ajándékba, illetékkedvezményre jogosult, amennyiben tovább folytatja a vállalkozást. A cégbejegyzési eljárás és a tőkeemelés bejegyzésének százalékos mértékű illetéke a felére csökken, az ugyanezen eljárásokért fizetendő minimumilletékek viszont emelkednek.

Az egyéni vállalkozás folyatásához kötődő illetékkedvezményt az az örökös vagy megajándékozott érvényesítheti, aki vállalja, hogy még legalább 3 évig egyéni vállalkozás formájában folytatja az örökölt vagy ajándékba kapott vállalkozást. A kedvezmény csak a kisvállalkozás kizárólag üzleti célt szolgáló vagyonával kapcsolatban érvényesíthető. Az illetéktörvény azt az egyéni vállalkozót minősíti kisvállalkozónak, aki 50-nél kevesebb alkalmazottat foglalkozat és éves nettó árbevétele nem éri el a 700 millió forintot.

Öröklési illeték-kedvezmény

A kedvezmény igénybe vételéhez az örökösnek a hagyatéki eljárás során nyilatkoznia kell, hogy folytatni kívánja a vállalkozást. A nyilatkozatot a közjegyző jegyzőkönyvbe foglalja, és a hiteles másolatot a teljes hatályú hagyatékátadó végzéshez csatolva megküldi az illetékhivatalnak. Az örökös az illetékhivatal felhívására köteles bemutatni vállalkozói igazolványát is.

Amennyiben a vállalkozói vagyon tulajdonát vagy haszonélvezetét a túlélő házastárs örökli, akkor az egyébként őt terhelő öröklési illeték alapját 50%-kal, de feljebb 5 millió forinttal csökkentve állapítja meg az illetékhivatal. Más örökösnél az illetékalapot 25%-kal, legfeljebb 2,5 millió forinttal csökkentik.

Ajándékozási illeték-kedvezmény

Az ajándékozási illetékkedvezmény feltétele, hogy az ajándékozó az illetékhivatalnál nyilatkozzon a vállalkozás megszűnéséről, a megajándékozott pedig annak folytatásáról. Együtt is tehetnek nyilatkozatot, ebben meg kell jelölni azt a napot, amelyen az ajándékozó visszaadta a vállalkozói igazolványát (vagy a jegyző visszavonta azt), a megajándékozottnak pedig fel kell tüntetnie a vállalkozói igazolvány számát és a kiállítás dátumát, az igazolványát kiállító okmányirodát, a vállalkozás székhelyét, valamint az igazolványban feltüntetett tevékenységi köröket. Az illetékkedvezmény mértéke - függetlenül attól, hogy ki a megajándékozott - az illetékalap 25%-a, legfeljebb 2,5 millió forint.

Cégeljárási illetékek

A törvény felére csökkenti a cégbejegyzési eljárás, illetve a tőkeemelés illetékének százalékos mértékét, az ugyanezekért az eljárásokért fizetendő - összegszerűen meghatározott - minimumilletékek viszont emelkednek. A jogi személyiségű cégek (közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság) bejegyzéséért a jegyzett tőke 1 százalékának megfelelő, de legalább 80 000 forint, legfeljebb 600 000 forint illetéket kell majd fizetni. A hatályos szabályozás szerint fizetendő minimumilleték 60 000 forint.

A jogi személyiség nélküli cégek (közkereseti társaság, betéti társaság) bejegyzéséért fizetendő illeték a jegyzett tőke 1 százaléka, de legalább 30 000 forint, legfeljebb 200 000 forint lesz. Az eddigi minimumilleték 20 000 forint volt.

A cég vagyonának növelésekor, azaz a jegyzett tőke emelésekor fizetendő illetéket továbbra is a jegyzett tőke növekedésének összege után kell a fentiek szerint százalékosan kiszámítani, de az eddigi 10 000 forint helyett ezentúl minimum 15 000 forint illetéket kell fizetni. Az ilyenkor fizetendő illeték maximuma jogi személyiségű cégeknél 600 000, jogi személyiség nélküli cégeknél 200 000 forint.

(Üzleti Negyed)