Többet akar tudni az adóhivatal az óriásberuházásokról

2002.01.09. 7:52

A hárommilliárd forintnál nagyobb fejlesztést végző cégek az idei évtől kötelesek bejelenteni a beruházás kezdetét, nagyságát, várható befejezését, valamint a befektetéshez elnyert társaságiadó-kedvezmény mértékét az APEH-nak - értesült a Magyar Hírlap. A legnagyobb cégekkel foglalkozó Kiemelt Adózók Igazgatósága idén is különös figyelmet fordít az évek óta veszteséges társaságok ellenőrzésére.

Az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága (Kaig) az idén egyik legfontosabb feladatának tartja az adatszolgáltatási kötelezettség kibővítését: a nagy adókedvezményekben részesülők nyilvántartását - értesült a Magyar Hírlap. Ennek egyik célja, hogy az adóhivatal tervezni tudja bevételeit, másrészt az Európai Uniót (EU) is tájékoztatni kell az így keletkezett adatbázisról, s a csatlakozáskor be kell számolnunk az adókedvezményekről. Az EU ugyanis versenytorzító állami támogatásnak tekinti ezeket a kedvezményeket. Épp ezért ettől az évtől kezdődően a 3 milliárd forintnál nagyobb fejlesztést végzőknek értesíteniük kell az adóhivatalt a beruházás legfontosabb jellemzőiről.

A folyamatban lévő fejlesztéseket legkésőbb január 30-áig be kell jelenteni az APEH-nak, az újak pedig a kezdéshez képest 30 napos határidőt kapnak. Többnyire egyedi kedvezményekről van szó, s a feltételek be nem tartása, a bejelentéshez képest történő változások esetén módosulhat az állami támogatás is. Eddig a hivatal többnyire utólag, az adóbevalláskor értesült róla, hogy a vállalkozás jogosult a kedvezményre.

A szabály módosítása az adóbevételek tervezhetőségét és az ellenőrzést is segíti.

Éppúgy mint tavaly, idén is fokozott figyelmet kap az adóellenőröktől az évek óta veszteséges cégek ellenőrzése. A korábbi években ez főleg a pénzügyi szférára volt jellemző. Tavaly jelentősen javult a helyzet, amit a számok is mutatnak. 2000-ben a pénzintézetek nettó társasági adóbefizetése 17,7 milliárd forint volt, az elmúlt évben viszont az összeg már meghaladta a 30,6 milliárd forintot. A növekedés egyik oka - egyszeri, néhány adózóhoz kapcsolódó történéseken túl -, hogy egyrészt mindenütt megtörtént a céltartalékképzés, másrészt a lezajlott fúziókkal tisztult a piac. Hozzá kell tenni, a Kaig részesedése az országos adóbefizetésekből átlagosan 30 százalék, a pénzintézetek esetében azonban már közel 95 százalék az arány, mivel többségük ehhez az igazgatósághoz tartozik.

A Kaig ügyfelei "adnak magukra", fontosnak tartják, hogy rendben legyenek a költségvetési kapcsolataik, ritkán van hátralékuk, s ha mégis, az többnyire átmeneti likviditási gondokra utal - mondta Somos Katalin igazgató a Magyar Hírlapnak.

Az adózási fegyelmet bizonyítja, hogy tavaly 305 milliárd forintos áfabefizetés és 185,4 milliárdos visszautalás mellett csupán 0,7 milliárd forintot tartott vissza kiutalás előtt az ellenőrzés - tette hozzá. Nézeteltérés többnyire eltérő jogszabály-értelmezésből adódik - számolt be a tapasztalatokról.

Ebben az évben is nagy hangsúlyt fektetnek az importszolgáltatások ellenőrzése. A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy esetenként kiugróan magas szaktanácsadási díjakat fizetnek ki, amelyeknél nehéz bizonyítani, hogy van-e mögötte tényleges teljesítés. Ilyen esetben az adóhivatal a piacon szokásos árat veheti figyelembe, éppúgy, mint a transzferáraknál (a kapcsolt vállalkozások egymás közötti áralkalmazása és költségelszámolása). A kiemelt igazgatóság társaságainál egyébként folyamatos, teljes körű APEH-vizsgálat folyik.

A Kaig az eredeti bevételi előirányzatot teljesítette, a novemberben megemelttől viszont az áfa esetében 1-2 százalékos az elmaradás.

Ennek oka többek között az export és az alacsonyabb adókulcsú értékesítés átlagot meghaladó emelkedése, valamint az, hogy a beszerzések az értékesítésekét meghaladó mértékben növekedtek.

Kevesebb a nagy

A Kaighoz tartozó társaságok köre idén jelentősen szűkült a megváltozott paraméterek miatt. Számuk a tavalyi 520-ról 474-re csökkent. 2001-ben 9 milliárdot meghaladó árbevétellel, idén pedig 11 milliárdnál nagyobb árbevétellel lehet bekerülni ide. A nettó költségvetési kapcsolat (adóbevétel) határa pedig 450 millióról 1,2 milliárdra nőtt.

Nagy Ildikó

(Magyar Hírlap)

Ajánlat:

APEH