Az anonim betétek helyett választható megtakarítási formák

2002.11.11. 15:05

A lakossági bankok számos alternatívát nyújtanak a megszüntetett anonim betétformákra, de természetesen sok pénzintézet változatlan névvel és kondíciókkal továbbra is kínálatában szerepelteti a takarékbetéteket, immáron regisztrációs kötelezettség mellett.

Budapest Bank
CIB Bank
Erste Bank
Kereskedelmi és Hitelbank
Magyar Külkereskedelmi Bank
OTP
Postabank

Budapest Bank

A Budapest Banknál az alábbi megtakarítási formák közül lehet választani:

Família betétszámla

A Família Betétszámla legfontosabb jellemzői:

- A Família Betétszámla olyan takarékossági betéttípus, amelynek nincs lejárata. Ez a határozatlan futamidő többek között azzal az előnnyel jár, hogy nem kell gondoskodni a betétek meghosszabbításáról, nem kell észben tartani a betétek lejárati időpontját.
- A betétszámla minimum nyitó összege 50 000 forint. A betétszámla kamatszintje nagyságrenddel meghaladja a látra szóló típusú bankszámlák kamatát, miközben a betétszámla havonta két alkalommal kamatveszteség nélkül terhelhető. A kettőnél több terhelés esetében a mindenkori lakossági bankszámla kamata kerül kifizetésre.
- A betétszámla bármikor, bármilyen összegben növelhető, bankszámláról történő állandó átvezetési megbízással is, így nem szükséges több betétben elhelyezni a megtakarított pénzösszegeket. A kamatot havonta írják jóvá.
- A Família betétszámla közös tulajdonú számlaként is nyitható. A betétszámla felett 14 évesnél idősebb személy rendelkezhet. Közös tulajdonú betétszámlára kétszeres összegű OBA-garancia érvényes.

Prémium forint betét

A Prémium forintbetét legfontosabb jellemzői:

- A betét futamideje 1, 2, 3, 6 és 12 hónap, mely rendelkezés szerint meghosszabbítható.
- A betét minimális kezdő összege 100 000 forint.
- A Bank a Prémium Betétre a lekötött összeg nagyságától és a választott futamidőtől függő prémiummal növelt fix kamatot fizet a futamidő lejártakor, mely átutalható a Lakossági bankszámlára, vagy a bank tőkésíti minden megújuláskor a betétszámlán.
- A Prémium Betét felett bármely, 14 éves életkort már betöltő személyek is rendelkezhetnek. A betét közös tulajdonú betétként is köthető, melyre kétszeres összegű OBA-garancia érvényes
Ugyanennek a betétformának létezik egy devizaalapú változata is, közel hasonló megkötési feltételekkel.

A kamatokról és a lekötési feltételekről a Budapest Bank honlapján lehet tájékozódni.

CIB Bank

A CIB Bank korábban nem forgalmazott bemutatóra szóló megtakarítási formát.

A jelenleg elérhető névre szóló leköthető betétek az alábbiak:

CIB Classic betét:

A CIB Classic betét legfontosabb jellemzői:


- A leköthető összeg minimuma: 50 000 forint.
- Választható futamidők:1, 3, 6, illetve12 hónap.
- A betét lejárata előtti felmondásakor alkalmazott kamatláb: a betét felmondásakor érvényes lakossági folyószámla legalsó kamatsávjának értéke.
- Kamatprémium: 1 millió forint felett + 0,05% p.a., 5 millió forint felett + 0,15% p.a., 10 millió Ft felett + 0,30% p.a.

CIB Kincsem betét

A CIB Kincsem betét legfontosabb jellemzői:
- A leköthető összeg minimuma: 50 000 forint. Választható futamidők: 1, 3, 6, illetve 12 hónap.
- A Betét lejárata előtti felmondásakor alkalmazott kamatláb: 0%

Általános jellemzők:

- A CIB Classic betét és a CIB Kincsem betét esetén lehetőség van egyszeri vagy automatikusan hosszabbodó betét lekötésére is.
- A betét kamatai - a betéttulajdonos rendelkezésének függvényében - lejáratkor, vagy fordulónapon kerülnek a folyószámlán jóváírásra.
- A kamatok tőkésítésére is van mód.
- Csak teljes betétösszeg mondható fel, részösszeg kiváltására kizárólag fordulónapon van lehetőség.
- Magánszemélyek CIB Házibankon - elektronikus magánszámlán - keresztül is indíthatnak egyszeri betétlekötési és felmondási megbízást
- 10 millió forint összeghatártól + 0,30% éves kamatprémium jár.

Az aktuális kamatokról és prémiumokról a CIB Bank honlapján lehet tájékozódni.

Erste Bank

A hagyományos látra szóló betéteit megszüntette az Erste Bank, amelyek helyett az alábbi megtakarítási formákat kínálja:

Erste Takarékszámla

Az Erste Takarészámla legfontosabb jellemzői:

- Futamidő 180 nap.
- Névre szóló.
- Minimum 50 000 forinttal nyitható.
- Az egész futamidő alatt 8%-os fix kamatozású, az alábbi kondíciókkal: ha a szerződő 30 nap alatt megbontja a lekötését 0% kamat, 31-90 nap között 4%-os kamat, 91-179 nap között 6%-os kamat.
- A kamatot vagy folyószámlára utalják, vagy a betétösszeghez tőkésítik.

Lekötési feltételeket és további részleteket az Erste Bank honlapján lehet megtudni

Kereskedelmi és Hitelbank

A jogszabályi változások miatt a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 2001. 12. 19-től megszüntette bemutatóra szóló betéti okiratainak értékesítését és az automatikus újrakötéseket az alábbi betétformák esetében:

- Smaragd pénztárjegy
- Rubin pénztárjegy
- Zafír pénztárjegy
- Alabástrom betétjegy
- Márvány betétjegy

A 2002. 01. 06-a után lejáró, bemutatóra szóló betéti okiratok a lejáratot követően már nem kamatoznak tovább.

A K&H Bank az alábbi megtakarítási módozatokat kínálja a megszűnő betétformák helyett:

Megtakarítási betétszámla

Legfontosabb jellemzők:

- Határozatlan futamidő
- Többféle betétnövelési lehetőség
- Kamatveszteség nélküli pénz kivételi lehetőség havi 2 alkalommal
- Sávos kamat, azaz magasabb összegre magasabb kamatot fizetenk
- Napi kamatozás, havi kamatfizetéssel
- OBA-biztosítás

Trezor értékjegy betétszámla

Legfontosabb jellemzők:

- Leköthető minimális összeg: 10 000 Ft.
- Választható futamidők: 1, 2, 3, 6, 12 hónap.
- Küszöbös kamat, azaz a teljes összeg az összegsávhoz tartozó kamatlábbal kamatozik.
- Futamidő alatt fix kamatozás.
- Egyszeri, vagy ismétlődő lekötési lehetőség.
- Lejárat előtti betétmegbontási lehetőség.
- OBA-biztosítás.

Takarékszámla

Legfontosabb jellemzők:

- Határozatlan futamidő.
- Nyitó összeg: 50 000 forint.
- Betétnövelési lehetőség.
- Kamatveszteség nélküli pénzkivételi lehetőség, a pénzfelvétel 2 nappal korábbi bejelentése esetén.
- Sávos kamat, azaz magasabb összegre magasabb kamatot fizetünk.
- Napi kamatozás, havi kamatfizetéssel.
- OBA-biztosítás.
- Csak bankszámla mellett nyitható

Az aktuális kamatokról és a lekötési feltételekről a K&H Bank honlapján lehet tájékozódni.

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

Az MKB újonnan nyitott, vagy már meglévő számlán kínál lekötési lehetőseg az alábbi feltételek szerint:

Lekötési időtartamok:

- Forintbetétek esetén 1, 2, 3 hét és 1 hónaptól 12 hónapig bármilyen egész hónap.
- Devizabetétek esetén 1, 2, 3, 6, 9 és 12 hónap.


Lekötési módozatok:

- Lekötés egyszeri érvénnyel. A lekötés az ügyfél által meghatározott időtartamra szól, egyszeri érvénnyel. A lekötési idő lejártakor jóváírják a kamatot, ezt követően a számlán lévő összeg felvehető vagy látra szólóan kamatozik tovább.

- Ismétlődő lekötés azonos lekötött összeggel. Az ügyfél által meghatározott lekötési időszak lejártakor jóváírjuk a kamatot, amely felvehető, vagy a továbbiakban látra szólóan kamatozik. Az eredeti lekötött összeget újra lekötik az előző lekötés futamidejére, az új lekötés időpontjában érvényes kamatlábbal. Így minden időszakban azonos összeget kötnek le.

- Ismétlődő lekötés kamatos kamattal. A lekötési időszak lejártakor jóváírjuk a kamatot, és a kamattal növelt eredeti összeget kötjük le ismételten az előző lekötési idővel azonos időtartamra, az új lekötés időpontjában érvényes kamatlábbal.

- Ismétlődő lekötés a számla teljes összegével. Az egyes lekötési időszakok lejártakor jóváírják a kamatot, majd a kamattal növelt eredeti összeget és a számla teljes szabad egyenlegét lekötjük az előző lekötés időtartamára, az új lekötés időpontjában érvényes kamatlábbal. Így a számla javára időközben történt befizetések és átutalások a következő lekötési időszakban a lekötött összeghez hozzáadódnak, előtte pedig látra szólóan kamatoznak.

Az aktuális lekötött betéti kamatokról és feltételekről az MKB honlapján lehet tájékozódni.

OTP

Lakossági megtakarítási számla

A Lakossági megtakarítási számla legfontosabb jellemzői:

- Megtakarítási számlát bármelyik OTP Bank-fiókban lehet nyitni, amelyhez nyitóösszeg nem szükséges.
- A betétösszeg bármikor, bármekkora összeggel csökkenthető, kamatveszteség és feltörési díj nélkül. A számlán maradt összeg - amennyiben eléri a kamatozó sávot - továbbra is kamatozik.
- A betéteket az OBA betétesenként 1 millió forintig garantálja.

Lekötési részletekről, és további megtakarítási formákról az OTP honlapján lehet tájékozódni.

Postabank

A látra szóló megtakarítások megszüntetése előtt az alábbi lakossági betétformákat kínálta a Postabank:

- PostaBank-jegy.
- Jubileum betétszelvény.
- Postatakarék-levél.

A Jubileum betétszelvény kivételével az összes bemutatóra szóló betétforma megszűnt, amelyek lejártakor regisztrálják a beváltó személy adatait. A továbbiakban már csak névre szólóan váltható a Jubileum betét, az alábbi kondíciókkal:

- 50, 100 ezer és 1 millió forintos címletekben.
- Sávos kamatozású (7,5%).
- 1 éves futamidőre váltható.
- Lehetőség van a lekötött összeg 1/5, 2/5, 3/5 és 4/5 részének lejárat előtti felvételére úgy, hogy a fennmaradó betétösszeg kamatozási feltételei nem változnak.

A megszüntetett anonim betétek helyett az alábbi betétforma is választható:

Megújuló betét

A megújuló betét legfontosabb jellemzői:

- Elég egyszer kiválasztani egy futamidőt, és ha ennek lejárata után nincs szükség a lekötött összegre és annak kamatára, a betét minden további intézkedés nélkül automatikusan megújul
- Névre szóló.
- 50, 100, 200, 500 ezer, 1 millió és 2 millió forintos címletekben.
- 1, 3, 6, 12 hónapos futamidőre váltható.
- A futamidő lejárat után 5-ször automatikusan megújulhat.
- A betét a lekötési időn belül fix kamatozású 7,55%).
- Az egyes futamidők végén a megszolgált kamat tőkévé válik, és a következő futamidő már kamatos kamattal indul.

További részletekről a Postabank honlapján lehet tájékozódni.