MNB: harmincszorosára nőtt a szeptemberi mérleghiány

2002.11.18. 8:56

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) előzetes számításai szerint 2002. szeptemberben 351 millió euró hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az előző évi szeptemberi egyenleg 12 millió euró hiányt mutatott, az első kilenc havi hiány 2,456 milliárd euró volt. A végleges jelentésben szereplő számok eltérhetnek az előzetes adatoktól - olvasható az MNB honlapján.

A jelentés szerint a változásban meghatározó az áruforgalom kiadási többletének növekedése, valamint a szolgáltatások - ezen belül az idegenforgalom - bevételi többletének csökkenése. A szezonális hatások kiszűrésével számított egyenleg 406 millió euró hiányt mutat.

A szezonális hatásoktól megtisztított folyó fizetési mérleg hiányának 2001 utolsó negyedévétől tapasztalható folyamatos növekedése mögött döntő részben az idegenforgalmi bevételek jelentős elmaradása áll. Ehhez hozzájárul még az áruforgalmon és az egyéb szolgáltatások egyenlegének kisebb mértékű romlása is. Szeptemberben az adósságot nem generáló tőketételeknél mért nettó forráskiáramlás 49 millió euró volt.

2002. szeptemberben az áruforgalom egyenlegének kiadási többlete 2729 millió euró export és 3117 millió euró import egyenlegeként alakult ki. A kivitel 299 millió euróval, a behozatal 549 millió euróval haladja meg az előző év azonos havi adatát. A szezonálisan kiigazított egyenleg szeptemberben az előző havinál 26 millió euróval nagyobb hiányt mutat.

2002. szeptemberben, az idegenforgalomban megjelent 296 millió euró bevétel 130 millió euróval alacsonyabb, míg a 135 millió euró kiadási szint 11 millió euróval magasabb az előző év szeptemberi adatnál. A vizsgált hónapban az idegenforgalmon kívüli szolgáltatások kiadási többlete 1 millió euró volt. A szezonális hatások kiszűrésével számított idősor alapján, az idegenforgalmon kívüli szolgáltatások egyenlegének trendje 2002 tavaszától folyamatosan csökkenő kiadási többletet mutat.

A tőkebefektetésekhez kapcsolódó 154 millió euró nettó jövedelemkiáramláson belül a profitjellegű nettó kifizetés 72 millió euróval kisebb, az adósság típusú befektetésekhez kapcsolódó nettó kamatkiadás 38 millió euróval nagyobb az előző évi értéknél. A viszonzatlan folyó átutalások szeptemberi 32 millió euró bevételi többlete 19 millió euróval elmarad a tavaly szeptemberben regisztrált értéktől.

Szeptemberben a nem adóssággeneráló finanszírozás formájában megjelenő tőkemozgások egyenlege 49 millió euró kiáramlást mutatott. A pénzben, tulajdonosi részesedés formájában megvalósuló közvetlen tőkebefektetések értéke a magyar befektetők 30 millió euró külföldre irányuló és a külföldi befektetők 42 millió euró, Magyarországra irányuló tőkebefektetésének eredményeként alakult ki. A tulajdonviszonyt megtestesítő portfólió befektetéseknél jelentkező nettó forgalom 60 millió euró forráskiáramlást mutatott. 2002. szeptember végén a jegybanki tartalékok értéke 10,3 milliárd euró volt - derül ki az MNB jelentéséből.

Kutatói vélemények: 3 milliárd euró fölötti hiány

A távirati iroda által megkérdezett Belyó Pál, az Ecostat Gazdaságelemző és Informatikai Intézet igazgatója szerint a prognosztizált 3 milliárd euró fölé emelkedhet az éves folyó mérleg hiány. Mint mondta, a deficitet nem tudja fedezni a korábbi évekhez képest alacsony volumenű külföldi működő tőke. Hozzátette, hogy megtorpanhat a nettó adósságállomány csökkenése, ami mögött a költségvetés növekvő forrásigénye áll. Az igazgató ugyanakkor úgy látja, hogy jövőre a költségvetési politika kedvező irányt vesz. Az Ecostat prognózisa szerint 2003-ban a folyó mérleg hiánya 2,5-2,6 milliárd euró körül lesz.

Petschnig Mária Zita, a Pénzügykutató Rt. tudományos főmunkatársa szerint a szeptemberi folyó mérleg adatok egyértelműen jelzik azt a kedvezőtlen pályát, amelyre a magyar gazdaság került. Kiemelte a szolgáltatások egyenlegének romlását. Hozzátette: az idegenforgalom romlása két irányú. Egyrészt kevesebb turista érkezett Magyarországra, másrészt kevesebb pénzt költöttek a korábbi évekhez viszonyítva. Petschnig Mária Zita úgy látja, hogy az egyébként sem kedvező külgazdasági helyzetben - a forint árfolyamának erősödése miatt - Magyarország megdrágult a külföldiek számára. Véleménye szerint az idén a folyó mérleg hiánya elérheti a 3,3 milliárd eurót is.

(Üzleti Negyed)

Korábban:

Az MNB az infláció alakulásáról
(2002. augusztus 15.)

MNB: 50 bázispontos kamatemelés
(2002. július 8.)

Ajánlat:

MNB