Egyszerűbben adózó vállalkozások

2002.11.19. 17:30

Az egyszerűsített vállalkozási adóról (eva) szóló törvény elsősorban a kisvállalkozások közterheinek mérséklését és az adminisztrációs terhek csökkentését célozza. Azoknak, akik be szeretnének lépni  az eva-körbe az előző év december 20-áig nyilatkozniuk kell e szándékukról.

Ahhoz, hogy evát választhasson egy vállalkozás, a törvényben meghatározott formában kell működnie, meg kell felelnie a jogszabály feltételeinek. Az eva választását az előző év december 20-ig kell bejelentenie az adóhatóságnak. Az eva-alanyiság időszaka alatt a gazdasági társaság nem alakulhat át, nem egyesülhet más társasággal és nem válhat szét, valamint jegyzett tőkéjét nem emelheti a jegyzett tőkén felüli saját tőkéje terhére.

Az eva bevezetését követően szerzett kedvező tapasztalatok alapján 2004-ben 15-ről 25 millióra emelkedett az adónem választásánál irányadó bevételi értékhatár és az adózási mód tovább egyszerűsödött. Az adóalanyoknak a 2004-es adóévtől már nem kell az egyszerűsített adózási mód választásáról ismételt bejelentést tenniük. Az APEH ezentúl az adózót eva-alanyként tartja nyilván mindaddig, amíg az annak törlését nem kéri.

A 2005-ös adóév tekintetében újra választhatták az egyszerűsített vállalkozói adót azok, akiket az adóhatóság korábban azért zárt ki az eva-körből, mert nem volt vállalkozói bankszámlájuk. 

Az eva alanya lehet:

 • az egyéni vállalkozó (a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély, a közjegyző, az önálló bírósági végrehajtó, az egyéni szabadalmi ügyvivő, az ügyvéd, a magán-állatorvos, a magán-gyógyszerész)
 • a közkereseti társaság,
 • a betéti társaság,
 • a korlátolt felelősségű társaság,
 • a szövetkezet,
 • az erdőbirtokossági társulat,
 • a végrehajtói iroda,
 • az ügyvédi iroda,
 • a szabadalmi ügyvivői iroda.

A fentiek szerinti vállalkozás csak akkor választhatja az egyszerűbb adózási módot, ha az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben

 • az egyéni vállakozó folyamatosan végezte tevékenységét,
 • a jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság változatlan szervezeti formában működött, azaz nem alakult át és a társaságban új tag nem szerzett (új tagok nem szereztek összesen)50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést (kivéve, ha örökölt)
 • az adóhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása miatt nem szabott ki vele szemben mulasztási bírságot;
 • áfa szempontjából nem választotta a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó különleges jogállást, valamint nem volt köteles különbözet szerinti adózni vagy az idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó adózási szabályokat alkalmazni;
 • nem állt végelszámolás vagy felszámolás alatt,
 • ténylegesen működött, vagyis az egyéni vállalkozó vállakozói bevételt, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti árbevételt, egyéb adóalany pedig bevételt számolt el.

További feltétel, hogy az adóévet megelőző második adóévben (üzleti évben) - ha előtársasági működésének kezdő napja az adóévet megelőző második naptári évben, utolsó napja az adóévet megelőző naptári évben volt, akkor előtársasági működése adóévében - éves szintre átszámított összes bevétele a 25 millió forintot nem haladta meg, és az adóévet megelőző adóévben (üzleti évben) ésszerűen várható éves szintre átszámított összes bevétele a 25 millió forintot nem haladja meg.

Fontos tudnivaló, hogy a közsségi adószámmal rendelkezők nem választhatják az eva szerinti adózást.

Előző
Következő