A folyómérleg hiánya 366 millió euró volt szeptemberben

2002.11.18. 9:00

A végleges számítások szerint 2002. szeptemberben 366 millió euró hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az előző évi szeptemberi egyenleg 12 millió euró hiányt mutatott. A változásban meghatározó az áruforgalom kiadási többletének növekedése, valamint a szolgáltatások - ezen belül az idegenforgalom - bevételi többletének csökkenése - tette közzé a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján hétfőn. Az elemzők a 2002 szeptemberi deficitet 200-230 millió euró között várták, a jegybank előzetes becslésében pedig 351 millió eurós hiányra számított.

A szezonális hatások kiszűrésével számított egyenleg 416 millió euró hiányt mutat. A szezonális hatásoktól megtisztított folyó fizetési mérleg hiányának 2001 utolsó negyedévétől tapasztalható folyamatos növekedése mögött döntő részben az idegenforgalmi bevételek jelentős elmaradása áll. Ehhez hozzájárul még az áruforgalom és az egyéb szolgáltatások egyenlegének kisebb mértékű romlása is.

Szeptemberben az adósságot nem generáló tőketételeknél mért nettó forráskiáramlás 34 millió euró volt. 2002. szeptember végén a jegybanki tartalékok értéke 10,3 milliárd eurót tett ki. A nemzetgazdaság bruttó adósságállománya 0,4 milliárd euróval nagyobb az előző hónapban mért értéknél. A bruttó külföldi adósság növekedése mögött a tranzakciók, valamint a keresztárfolyamok, ár és egyéb állományváltozások 0,2-0,2 milliárd eurós növelő hatása áll.

A nettó külföldi adósságállomány az előző hónaphoz képest 0,6 milliárd euróval lett nagyobb. A változást a tranzakciók 0,4, valamint a keresztárfolyamok, ár és egyéb állományváltozások 0,2 milliárd eurós növelő hatása határozta meg. A forintban denominált jegybanki értékpapírok és állampapírok állománya 2002. szeptember végén 6,1 milliárd euró volt, 0,4 milliárd euróval magasabb az előző hónapban mért adatnál.

Az államháztartás és a jegybank nettó adósságállományának a múlt év közepéhez képest bekövetkezett növekedése a forintban denominált adósság növekedésével és a tartalékok csökkenésével, míg a magánszektor nettó adósságállományának változása túlnyomórészt a követelések növekedésével magyarázható.

Idén szeptemberben az áruforgalom egyenlegének kiadási többlete 2732 millió euró export és 3120 millió euró import egyenlegeként alakult ki. A kivitel 302 millió euróval, a behozatal 552 millió euróval haladja meg az előző év azonos havi adatát. A szezonálisan kiigazított egyenleg szeptemberben az előző havinál 26 millió euróval nagyobb hiányt mutat.

Az idei kilencedik hónapban az idegenforgalomban megjelent 297 millió euró bevétel 129 millió euróval alacsonyabb, míg a 136 millió euró kiadási szint 12 millió euróval magasabb az előző év szeptemberi adatnál. A vizsgált hónapban az idegenforgalmon kívüli szolgáltatások kiadási többlete 14 millió euró volt. A szezonális hatások kiszűrésével számított idősor alapján, az idegenforgalmon kívüli szolgáltatások egyenlegének trendje 2002 tavaszától folyamatosan csökkenő kiadási többletet mutat.

A tőkebefektetésekhez kapcsolódó 158 millió euró nettó jövedelemkiáramláson belül a profitjellegű nettó kifizetés 68 millió euróval kisebb, az adósság típusú befektetésekhez kapcsolódó nettó kamatkiadás 38 millió euróval nagyobb az előző évi értéknél. A viszonzatlan folyó átutalások szeptemberi 32 millió euró bevételi többlete 19 millió euróval elmarad a tavaly szeptemberben regisztrált értéktől.

Szeptemberben a nem adóssággeneráló finanszírozás formájában megjelenő tőkemozgások egyenlege közel 34 millió euró kiáramlást mutatott. A pénzben, tulajdonosi részesedés formájában megvalósuló közvetlen tőkebefektetések értéke a magyar befektetők 30 millió euró külföldre irányuló és a külföldi befektetők 42 millió euró, Magyarországra irányuló tőkebefektetésének eredményeként alakult ki. A tulajdonviszonyt megtestesítő portfólió befektetéseknél jelentkező nettó forgalom 45 millió euró forráskiáramlást mutatott - áll az MNB közleményében.

(Üzleti Negyed)

Ajánlat:

MNB 

Korábban:

MNB: harmincszorosára nőtt a szeptemberi mérleghiány 
(2002. november 4.)