Új kártyák, bővülő járulékkedvezmények

2007.03.14. 7:02

A hét elején fogadta el a parlament a START program kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot. A módosítás július elsejétől jelentős járulékkedvezményben részesíti a munkaerőpiacra visszatérőket, illetve a tartós álláskeresőket foglalkoztató cégeket.

Kiss Péter, szociális és munkaügyi miniszter a törvénytervezet részletes vitája során hangsúlyozta, az újonnan bevezetendő két új START program a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok foglalkoztatásának az ösztönzését segíti elő normatív támogatás útján. A START PLUSZ kártya a kisgyermekes szülőket, illetve a közeli hozzátartozót ápoló családtagokat segítik a munkaerőpiacra való visszatérésben, míg a START EXTRA program a halmozottan hátrányos helyzetben lévőknek, azaz az 50 év feletti álláskeresőknek, valamint azoknak segít az elhelyezkedésben, akik csak nyolc általánost végeztek.

Pályakezdők támogatása

Pontosították a képviselők a pályakezdők foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény szabályait is. START-kártya kiváltására ezentúl az a 25., felsőfokú végzettség esetén pedig a 30 életévét be nem töltött fiatal lesz jogosult, aki a tanulmányait befejezte vagy megszakította, és a tanulmányok befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt. További feltétel, hogy a pályakezdő az elhelyezkedést megelőzően sem megbízási, sem vállalkozási szerződés alapján, illetve egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. A START-kártyát a módosítás hatályba lépését követően is csak egy alkalommal lehet majd kiváltani, ide nem értve az elvesztés és megsemmisülés miatti új igénylést, valamint megrongálódás miatti cserét. A járulékkedvezmény pedig kizárólag abban az esetben illeti meg a munkáltatót, ha a pályakezdő fiatal a munkába lépést megelőző napon rendelkezik már START-kártyával vagy a kártyát helyettesítő igazolással.

Nyár elején indulnak az új programok

Az úgynevezett START-PLUSZ kártyát az a személy válthatja ki, aki a gyes, a gyed, illetve a hivatásos anyai státuszként közismertté vált gyermeknevelési támogatás (gyet), valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni. START-PLUSZ kártyát igényelhet az a szülő is, aki a gyermek egyéves korának betöltését követően, a gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, ha egyébként foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban (munkaviszony) nem áll. A kedvezményezettek körébe tartoznak továbbá a tartósan álláskeresők is. A törvénymódosítás meghatározása szerint tartósan álláskeresőnek minősül az a személy, akit a kártya igénylését megelőzően a munkaügyi központ 16 hónapon belül legalább 12 hónapig, pályakezdő esetében pedig 8 hónapon belül legalább 6 hónapig - álláskeresőként nyilvántartott.

A munkaadót a START PLUSZ kártya kétéves érvényességi idején belül, a 30 napos időtartamot meghaladó és legalább napi négy órát elérő foglalkoztatás esetén az alábbi kedvezmények illetik meg:

  • mentesül az 1950 Ft-os tételes egészségügyi hozzájárulás alól,
  • a 3 százalékos munkaadói járulék és a 29 százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege, azaz a 32 százalékos befizetés helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 15 százalékának, második évében 25 százalékának megfelelő fizetési kötelezettség terheli.

A 15, illetve a 25 százalékos járulékfizetés kedvezménye legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér kétszeresének megfelelő járulékalap (jelenleg 131 eze forint) erejéig érvényesíthető. Ha a munkavállaló munkabére ezt az összeget meghaladja, a 131 ezer forint feletti rész után már az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni.

Fontos kiemelni, hogy, ha a START PLUSZ kártya érvényessége két évnél rövidebb, az érvényességi időtartam első tizenkét hónapjára a kedvezőbb, 15 százalékos járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni. A csökkentett járulékfizetésre ebben az esetben is csak akkor van lehetőség, ha a START-PLUSZ kártya, vagy az azt helyettesítő APEH igazolás a munkakezdést megelőző napon rendelkezésre áll.

A START PLUSZ kártya a különböző ellátásokban részesülők (gyes, gyed, gyet, ápolási díj) tekintetében annyiszor váltható ki, ahányszor különböző személyekre tekintettel az ellátás újból megállapítják. Aki azonban a gyes melletti foglakkoztatáshoz már igényelt kártyát, a gyes megszűnése után ismételten nem jogosult arra. Ha a START PLUSZ kártya érvényességi ideje alatt újabb gyermek születik, a következő kártyát csak a legfiatalabb gyermekre tekintettel lehet majd kiváltani. A tartós álláskeresők ellenben a START PLUSZ kártyát az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig több alkalommal is igényelhetik.

Az EXTRA lehetőség

A munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő álláskeresők foglalkoztatása esetén extra kedvezményt lehet érvényesíteni. A fentiek szerinti tartós álláskeresők (meghatározott ideig nyilvántartásban szereplők) START EXTRA kártyát igényelhetnek, ha az 55 életévüket betöltötték, vagy életkorra tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. Az EXTRA kártya az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig a feltételek fennállása esetén ismételten is kiváltható.

A START EXTRA kártya után a PLUSZ kártyánál ismertetett feltételekkel, de magasabb mérték szerint jár a kedvezmény. A tételes eho alóli mentesülésen felül a munkaadónak az első évben sem a 3 százalékos munkaadói járulékot, sem pedig a 29 százalékos társadalombiztosítási járulék nem kell megfizetnie, míg a második évben az általános szabályok szerinti, összesen 32 százalékos befizetés helyett a bruttó munkabér 15 százalékának megfelelő fizetési kötelezettség terheli.

Ha a START-kártya, valamint a START PLUSZ kártya tulajdonosa a kártya érvényességi idején belül START EXTRA kártyára válik jogosulttá, kérelmére a hátralévő időre START EXTRA kártyát kell kiállítani.

Farkas Katalin

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK