A külföldön tanuló diák itthon nem fizet járulékot

2007.05.21. 7:31

Április elsejétől a nagykorú eltartottak is csak járulékfizetés ellenében jogosultak az egészségügyi ellátásra. A közép- és felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulók azonban törvényi előírás alapján mentesülnek a kilencszázalékos közteher megfizetése alól. A külföldön tanuló diákoknak viszont a tartózkodás államában kell járulékot fizetniük.

Április elsejével megszűnt az eltartott közeli hozzátartozók egészségügyi ellátási jogosultsága. Ettől az időponttól a biztosítási jogviszonyban nem álló belföldi személyek kötelesek a minimálbér 9 százalékának megfelelő összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.

Vannak azonban olyanok, akik biztosítási jogviszony hiányában is jogosultak ingyenes egészségügyi ellátásra. Ide tartoznak például a munkanélküli-ellátásban részesülők, a gyeden, gyesen lévők, a szociálisan rászorulók, a gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesülők. A kiskorúak ugyancsak jogosultak az egészségügyi szolgáltatásra, és ide sorolhatók a Magyarországon nappali tagozaton tanuló magyar állampolgárok is. A tanulókról, egyetemi, főiskolai hallgatókról azoknak az intézményeknek (iskoláknak) kell a hatóságok felé jelentést teljesíteniük, ahol tanulnak.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tájékoztatása szerint, ha a magyar diák külföldön tanul, csak abban az esetben áll fenn itthon egészségügyi ellátásra vonatkozó jogosultsága, ha a külföldi tanulmányok ideje alatt nem szűnt meg a magyarországi hallgatói jogviszonya sem, vagy ha az intézmény magyar oktatási intézmény külföldön működtetett tagozatának tekinthető. A hallgatói jogviszony kezdete az első beiratkozás, vége pedig a diploma átvétele. Középiskolások esetében ellenben a tanulói jogviszony a diákigazolvány lejártáig áll fenn.

A tanulás helyén kell a betegbiztosítást rendezni

Az Európai Unióban a diákok is szabadon mozoghatnak, azaz bármelyik tagállamban tanulhatnak. A magyar diákokat külföldön ugyanazok a jogok illetik meg, mint az adott tagállam tanulóit, hallgatóit. Sikeres felvételit követően a tanulmányok idejére tartózkodási engedélyt kell kérni a fogadó tagállamban. A tartózkodási engedély automatikusan kiállítják, ha a diák igazolja, hogy beiratkozott az oktatási intézménybe, rendelkezik betegbiztosítással, valamint a létfenntartásához szükséges anyagi eszközökkel.

Az OEP tájékoztatása szerint az önerőből az Unióban tanuló diákok az adott országban kötelesek járulékot fizetni, így abban a tagállamban rendelkeznek egészségbiztosítással is. A külföldi biztosításuk alapján lehetőségük van az EU-kártya kiváltására, amellyel Magyarországon is igénybe vehetik valamennyi, orvosilag indokoltnak tekinthető egészségügyi ellátást. (A sürgős és szükséges ellátások egyébként EU-kártya nélkül is mindenkinek járnak.) A fentiekből következően a külföldön tanuló diákok a tanulmányaik idejére nem kötelesek Magyarországon az áprilistól bevezetett 9 százalékos egészségügyi szolgáltatási járulékot megfizetni, a külföldi tartózkodás tényéről azonban az illetékes hatóságokat tájékoztatni kell. (Annak a belföldi személynek ugyanis, aki semmilyen jogviszonnyal nem rendelkezik, a 9 százalékos járulékkötelezettsége törvényi előírás folytán fennáll. A külföldre költözéssel ellenben az itthoni fizetési kötelezettség megszűnik.)    

Hasonló a helyzet a nálunk tanuló uniós diákokkal is, akik a belföldi tartózkodásuk idején az egészségbiztosítási ellátásuk érdekében kötelesek járulékot fizetni, feltéve, hogy biztosítási jogviszonnyal a saját államukban egyébként nem rendelkeznek.

KAPCSOLÓDÓ CIKK