A foglalkoztatótól is kaphatunk nyugdíjat

2007.06.22. 7:12

A nemrégiben a parlament elé terjesztett törvényjavaslat szerint a foglalkoztatói nyugdíj a hatályos nyugdíjrendszer részévé válhat, a foglalkoztatók is gondoskodhatnak munkavállalóikról, ha szerződést kötnek majd valamelyik nyugdíjszolgáltatóval. Az új pillér az önkéntes nyugdíjcélú megtakarítási lehetőségek körét szélesíti.

A pénzügyminiszter által beterjesztett javaslatot az őszi ülésszakon fogja tárgyalni a parlament, a tervek szerint pedig 2008. január 1-től már lehet szerződést kötni az új nyugdíjszolgáltatásra.

Uniós szabályozás

A törvényjavaslat miniszteri indokolása szerint az Európai Unió régi tagállamaiban a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények a nyugdíjrendszer II. pillérének részeként működnek és fontos szerepet játszanak a nyugdíjcélú megtakarítások között.

A munkáltatók több tagállambéli érdekeltségei miatt, valamint az európai szintű munkaerőáramlás elősegítése érdekében merült fel az igény az intézmények szabályozásának európai uniós szintű közelítésére. A szabályozásra vonatkozó uniós irányelv még 2003-ban megszületett, amit a hazai szabályozásba 2005. szeptemberéig vállaltunk átültetni. A 2005. októberében megszületett jogszabály azonban csak arról rendelkezett, hogy más uniós tagállamban létrehozott foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató hogyan tevékenykedhet Magyarországon. Az Európai Bizottság 2006. októberében felszólította Magyarországot, hogy az irányelvnek megfelelő teljes szabályozást ültesse át a hazai jogrendbe. A most beterjesztett törvényjavaslat ennek a kötelezettségnek kíván megfelelni.

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatók, szerződő foglalkoztatók

A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény korábban nem volt ismert a hazai nyugdíjrendszerben. Sem a hazai magánnyugdíjpénztárak, sem az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak nem tartoznak az irányelv hatálya alá, illetve más magyar jogszabály sem teszi lehetővé ilyen intézmények alapítását. Ezért az új foglalkoztatói nyugdíjintézményt egy már kialakult nyugdíjrendszerbe építik be a jogalkotók, annak új pilléreként. Az intézmények a magyar nyugdíjrendszerben az önkéntes nyugdíjcélú megtakarítási lehetőségek körét szélesítik. Ezzel olyan önkéntes nyugdíjcélú megtakarítási forma teremtődik meg, melynek középpontjában a foglalkoztatói kötelezettségvállalás áll.

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a tervezet szerint részvénytársasági formában működhet majd. Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményt alapíthat a foglalkoztató, valamint bank, biztosító részvénytársaság és befektetési társaság. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények mindegyike a vele szerződő foglalkoztatóknak is kínálhat nyugdíjkonstrukciókat.

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményhez bármely foglalkoztató csatlakozhat, hogy munkavállalóinak foglalkoztatói nyugdíjkonstrukciót biztosítson. A csatlakozás a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény és foglalkoztató között megkötött szerződéssel jön létre.

Tagsági viszony

Tag az lehet, aki az alapító vagy a csatlakozó foglalkoztatóval munkaviszonyban áll és a munkaszerződése tartalmazza a foglalkoztató kötelezettségvállalását a hozzájárulás megfizetésére. A tagsági jogviszony a munkaszerződés megkötésével, illetve módosításával jön létre. A munkaszerződésben rögzíteni kell a nyugdíjkonstrukcióra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket, befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukciónál a hozzájárulás mértékét, szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukciónál pedig az ígért nyugdíjszolgáltatást.

A tagi számlán jóváírt összeg a tag tulajdona. A nyugdíjkonstrukció azonban tartalmazhat olyan kikötést, hogy a felhalmozás csak egy meghatározott munkaviszonyban töltött idő után válik a tag tulajdonává. Ez az időszak legfeljebb 5 év lehet. Amennyiben a tag munkaviszonya ennél rövidebb ideig tart, az addig megszerzett jogosultságokkal nem rendelkezhet.

A tagsági jogviszony alapja a munkaviszony. A tag munkaviszonyának megszűnésekor dönthet arról, hogy felhalmozott jogosultságait a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben hagyja (nyugvó jogosultságként), vagy átlép az új foglalkoztatójának foglalkoztató nyugdíjszolgáltató intézményébe.

Tekintettel arra, hogy a tag kedvezményezettet is jelölhet a szerződésben, halála esetén a nyugdíjszolgáltatás nem vész el, hanem a megjelölt kedvezményezett, ennek hiányában pedig a törvényes örökös örökli azt.

Nyugdíjszolgáltatások

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás lehet egyösszegű kifizetés, határozott idejű járadékszolgáltatás, életjáradék szolgáltatás, illetve ezek kombinációja. A tag a szolgáltatásra a nyugdíjkorhatár betöltésével, illetve amennyiben a nyugdíjkonstrukció ilyen kikötést tartalmaz, a várakozási idő eltelte után válik jogosulttá. A tagra irányadó nyugdíjkorhatár a

társadalombiztosítási nyugdíjra való jogosultsággal egyezik meg. A nyugdíjszolgáltatás írásban kérelmezhető, megjelölve a választott szolgáltatást.

KAPCSOLÓDÓ CIKK