Nőtt az ipari termelés

2008.02.15. 9:54

Az ipari termelés volumene 2007-ben 8,1 százalékkal volt magasabb, mint 2006-ban, az adat megegyezik az előzetesen nyilvánosságra hozott számokkal - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az ipari export 16,2 százalékkal, a belföldi értékesítés 2,7 százalékkal haladta meg az előző év szintjét.

Tavaly decemberben az ipari termelés az előző év azonos időszakához viszonyítva 5,3 százalékkal nőtt, a munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlan adattal. Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel is kiigazított ipari termelési index decemberben 0,9 százalékkal emelkedett.

A termelés 2007 novemberében 5,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, a munkanaphatástól megtisztított index megegyezett a kiigazítatlannal. Az ipari termelés 2006-ban 9,9 százalékkal nőtt a 2005. évihez képest, 2006 decemberében az előző év azonos időszakit 8,4 százalékkal, munkanaphatástól megtisztítva 14 százalékkal haladta meg.

A feldolgozóipari termelés volumene 2007-ben az előző évhez képest 8,7 százalékkal nőtt, a decemberi növekedés (5,2 százalék) az éves átlag alatt alakult. A feldolgozóipari termelés közel egyötödét adó járműgyártás termelése 15,6 százalékkal bővült, ám a 2006. évi kimagasló 25,6 százalékos növekedését nem tudta megismételni.

Jelentősen, 15 százalékkal nőtt a feldolgozóipari termelés 6 százalékát képviselő gép, berendezés gyártásának volumene is, az export kedvező alakulása mellett a bővülő hazai eladásoknak köszönhetően.

A 2006. évi növekedés mértékét (12,9 százalék) megismételve a feldolgozóipari termelés mintegy 30 százalékát adó villamos gép, műszer gyártása 2007-ben 13,3 százalékkal nőtt az előző évihez képest, amit elsősorban a híradás-technikai termékek, készülékek iránti exportkereslet eddigieknél is nagyobb felfutása eredményezett.

A gumi-, műanyag termék gyártás 13 százalékkal haladta meg a tavalyit, ehhez kapacitásnövelő beruházások is hozzájárultak. Az előző évi 11,4 százalékos növekedéssel szemben a fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása 2007-ben 3,4 százalékkal nőtt, nagyrészt a fémfeldolgozási termékek csökkenő külföldi eladásainak következményeként.

A feldolgozóiparban 2007-ben három alágban regisztrált visszaesést a KSH. Az élelmiszer, ital és dohány gyártás 4,4 százalékkal csökkent, ez elsősorban a mezőgazdasági termelés visszaesésével függ össze. Az ágazatok közül a legnagyobb mértékben, 13,7 százalékkal a kis súlyú textília, textiláru gyártása maradt el a 2006. évitől.

2007-ben a villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás kibocsátása 3,7 százalékkal haladta meg az előző év szintjét, ennek több mint kétharmadát a villamosenergia-termelés, elosztás alágazat adta. Az ország villamosenergia-felhasználása 2,1 százalékkal emelkedett.

Az ipari export tavaly 16,2 százalékkal nőtt, a decemberi növekedés (11,3 százalék) az éves átlag alatt alakult. A teljes ipari értékesítés 54 százaléka, a feldolgozóipari értékesítés 67 százaléka került exportra. A feldolgozóipari export 15,6 százalékkal volt magasabb, mint az előző évben (2006-ban 14,1 százalékos exportnövekedés volt).

A feldolgozóipari export egynegyedét adó járműgyártás kivitelében az előző év üteméhez (27 százalékos) képest lassulás következett be, az alág 16,3 százalékkal növelte külpiaci eladásait. Az ipari átlag alatt, 13,5 százalékkal nőtt a fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek kivitele (2006-ban 17,2 százalékkal emelkedett). Az ágazatok közül a legnagyobb mértékben, 13 százalékkal a textília, textiláru gyártásának kivitele csökkent.

A feldolgozóipar belföldi értékesítése 2007-ben 3,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól (2006-ban még 5 százalékos volumenbővülést regisztrált a KSH). Az ipar belföldi eladásai 2,7 százalékkal emelkedtek. A növekedéshez elsősorban az energiaszektor járult hozzá; mivel a villamosenergia-, gáz- gőz- és vízellátás tevékenység belföldi értékesítése az elosztásra átvett (vásárolt) és továbbértékesített villamosenergia, gáz, gőz és víz értékét is magában foglalja, a növekedés egy részét halmozódás okozta.

Az élelmiszer-, ital-, dohánygyártás belföldi eladásai 5,3 százalékkal visszaestek 2007-ben. Ellentétben az előző évi növekedéssel, a feldolgozóipar több mint egytizedét adó fémalapanyag-, fémfeldolgozási termék gyártás belföldi eladásaiban 7,2 százalékos volumencsökkenést mértek, ami elsősorban a kedvezőtlen piaci viszonyokkal függ össze.

Tavaly decemberben a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelése 12,2 százalékkal emelkedett 2006 azonos hónapjához viszonyítva. Az új exportrendelések 15,2 százalékkal nőttek, a belföldi rendelések 3,1 százalékkal visszaestek. Az év végi rendelésállomány 1,1 százalékkal haladta meg az előző év szintjét.

Az egy főre jutó ipari termelés a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 2007-ben (0,9 százalékos létszámcsökkenés mellett) 9,2 százalékkal nőtt 2006-hoz képest. A három ipari ág közül a villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás termelékenységnövekedése volt a legmagasabb (117,3 százalék).

Az előző évhez képest az ipari termelés 2007-ben Magyarország minden régiójában nőtt. A legnagyobb mértékű volumenbővülés - csakúgy, mint 2006-ban - a Közép-Dunántúlon (14,8 százalék) volt megfigyelhető.

KAPCSOLÓDÓ CIKK