EEA: Nem tartható az EU bioüzemanyag-kvótája

2008.04.11. 11:39

Nincs annyi föld Európában, amely elegendő lenne az EU által előírt 10 százalékos bio-üzemanyag kvóta betartásához - figyelmeztet az Európai Környezeti Ügynökség tudományos tanácsadó testülete.

A testület magyar elnöke, dr. Somlyódy László akadémikus kiemelte, hogy ezt az uniós direktívát a környezetei károk elkerülése a talaj, a vízkészletek és a biodiverzitás megóvása érdekében fel kell függeszteni. Átfogó tudományos elemzésére van szükség a kockázatok és a hasznok megállapítására, és mindezek alapján új fenntartható középtávú célok meghatározására. Erről adott ki nyilatkozatot az EEA (European Environmental Agency) Scientific Committee.

Az EU kezdeményező szerepet vállalt az üvegházhatású gázok emissziójának csökkentésében: a vonatkozó direktíva 2020-ig 20 százalékos csökkentést ír elő. Az egyik legkomolyabb kibocsátó az erősödő közlekedési/szállítási szektor, ezen belül pedig legalább 90 százalékban a gépkocsik. Ezért az EU külön direktívában írta elő a bioüzemanyagok arányának növelését: a cél 2 százalék és 5,75 százalék volt 2005-re, illetve 2010-re. Ugyan az első célt nem sikerült teljesíteni és a második sem valószínű, az EU 2007-ben 10 százalékos célt határozott meg 2020-ra. A döntés vezetett az EEA tudományos tanácsadó testületének állásfoglalásához.

Nem optimálisak a technológiák

A testület szerint a bioüzemanyag előállítás az első generációs technológiák alapján távolról sem optimális. Hatékonyabb lenne, ha a biomasszát hő- és elektromos energia előállítására használnánk.

A biomassza hasznosítás véges erőforrás felhasználását jelenti, ezért az első lépésnek az EEA szerint a hatékonyság növelésének kell lenni a járműiparban és a városokban. Az EEA becslése szerint - még a második generációs technológiák esetében sem áll Európában elég föld rendelkezésre a 10 százalékos cél teljesítésére. Egyúttal ez azt is jelenti, hogy a bioüzemanyag előállításának intenzifikálása nem-fenntartható hatásokhoz vezethet a talaj, a víz és a biodiverzitás vonatkozásában.

További erdőirtások

Ezen túlmenően az előző pont miatt elkerülhetetlen a külföldről, elsősorban a fejlődő világból (Brazília, India, Kína stb.) történő import, ami ott vezethet az erdők és esőerdők további kiirtásához, az élelmiszerek előállításának visszaszorításához, az élelmiszer árak emelkedéséhez, fokozódó táplálkozási gondokhoz.

Mindezek alapján a testület a 10 százalékos célt túlzottnak tekinti ezért a direktíva felfüggesztését és átfogó elemzés elvégzését javasolja.

KAPCSOLÓDÓ CIKK