Lezárul az áfa-jelentés

2008.04.15. 0:17

Az ingatlan - különösen a lakóingatlan - bérbeadásával kapcsolatos áfa-kötelezettség bejelentésének megváltoztatására április 16-áig van lehetőség - hívja fel a figyelmet az APEH a honlapján közzétett tájékoztatóban. Egy kivétellel ugyancsak április 16-áig módosítani lehet az egyéb áfa-kötelezettséggel kapcsolatos, 2008-ra vonatkozó bejelentéseket is.

Amennyiben valaki többféle ingatlant is bérbead, s ezek között lakóingatlan is van, az áfa-törvény módosításának eredményeként lehetőség nyílt arra, hogy a lakóingatlan bérbeadása után 2008. március 18-ától az egyéb ingatlan bérbeadásától eltérően adózzon.

Ha a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az APEH-nak 2008. március 18-áig nyilatkozott arról, hogy az ingatlan bérbeadást adókötelessé teszi, nyilatkozatát április 16-áig a lakóingatlan bérbeadására vonatkozóan megváltoztathatja. Ez esetben az adómentesség 2008. március 18-ától kezdődően alkalmazandó.

Amennyiben az adóalany az ingatlan bérbeadás adókötelessé tételéről március 18-áig nem tett nyilatkozatot, azaz ingatlanjait adómentesen adta bérbe, akkor április 16-áig nyilatkozhat arról, hogy a szolgáltatásnyújtást a lakóingatlan bérbeadása kivételével adókötelessé teszi. Ez a nyilatkozat is március 18-ától kezdődően alkalmazandó. A változtatások bejelentésére szolgáló adat- és változásbejelentő lapokat az APEH internetes honlapjáról le lehet tölteni.

A változtatások napja

Április 16-áig van lehetőség - egy kivétellel - az áfa-kötelezettséggel kapcsolatban 2008-ra tett tett bejelentések megváltoztatására is.

Ha az adózó az áfa-törvényben, illetve ehhez kapcsolódóan az adózás rendjéről szóló törvényben előírt, 2007. november 16. és 2008. február 15. között teljesítendő bejelentési, változásbejelentési kötelezettségét elmulasztotta, vagy bejelentésének tartalmát megváltoztatja, a mulasztás pótlását, illetve választásának felülbírálatát 2008. április 16-áig bejelentheti. E bejelentések teljesítését úgy kell tekinteni, mintha a törvényes határidőben teljesítette volna.

Ez a rendelkezés vonatkozik arra az esetre is, ha az adóalany a lakóingatlan és lakóingatlannak nem minősülő egyéb ingatlan bérbeadására egyformán kíván adómentességet alkalmazni vagy adófizetési kötelezettséget választani, és az ezzel kapcsolatos bejelentését korrigálja, vagy pótolja. A változtatások szerinti adózási módot 2008. január 1-jétől (illetve a tevékenység évközi kezdése esetén annak időpontjától) kezdődően kell alkalmazni.

Ezeket a "korrekciós" nyilatkozatokat - az adóhatóság által az adat- és változásbejelentésre rendszeresített nyomtatványokon ugyancsak legkésőbb április 16-án kell az adóhatósághoz benyújtani, vagy postára adni. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye, azaz a határidő elmulasztása jogvesztő.