Szétapróznák az MVM-et

2008.04.30. 17:32

Csak az átviteli hálózat elvétele évi legalább 10 milliárd forint nyereségcsökkenést jelentene az MVM csoport számára, ugyanakkor a csoport finanszírozási igénye jelentősen emelkedne a saját tőke/hitel mutató változása miatt - derül ki holdingszerkezet előnyeiről készített tájékoztatóból, amit az MVM igazgatósága hagyott jóvá, és ami az MVM honlapján olvasható.

Ha az MVM csoportból kikerülne a hálózatot is birtokló rendszerirányító MAVIR, akkor a számítások szerint az MVM növekedési potenciálja 450-600 milliárd forinttal csökkenhet, azaz nagyvonalú becslések alapján ennyivel kevesebbet tud a tulajdonosok érdekeit szolgáló befektetésekre fordítani.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2008. március 11-én utasította Veres János a pénzügyminisztert, hogy haladéktalanul tegyen lépéseket a villamosenergia-piacon tapasztalható "monopolisztikus" helyzet felszámolása érdekében a szakmailag indokolt személyi, szabályozási és szerkezeti változtatásokkal.

Az MVM 2006-ban kezdte meg a holdingszerkezet kialakítását. A honlapon olvasható tájékoztató hangsúlyozza: a már eddig végrehajtott változtatások jelentős értéknövekedést eredményeztek. A Citibank becslése szerint az MVM csoport piaci értéke a 2003. évi 1,2 milliárd euróról 2007-re mintegy három milliárd euróra nőtt.

A tájékoztató emlékeztet arra, hogy az MVM csoport célja a tulajdonosi vagyon növelése, a befektetett tőke megtérülése, amely a nemzetgazdaság hatékonyságára nézve előnyös, esetleg közvetlen tulajdonosi gazdagodást nem eredményező célokkal is kiegészül. Az integrált értékláncból adódó előnyök, a teljes vertikális integráció és a termelési üzletágban elfoglalt meghatározó piaci pozíció az MVM számára az iparági átlag feletti hatékonyságot, így értékteremtést jelent. A tájékoztató anyag felhívja a figyelmet arra, hogy az MVM csoport a térség többi szereplőjével áll kereskedelmi versenyben, amiben egyetlen versenyelőnye a regionális központi szerepet támogató hálózat lehet. A hálózat jelenleg a MAVIR tulajdona.

Az MVM csoporton belül először a pénzügyi-számviteli és az informatikai tevékenység külön-külön történt egységes működtetését kezdték meg, aminek eredményként a csoportszintű létszám 100 fővel csökkent, az éves költségek pedig - 2005-ös bázison - 850 millió forinttal mérséklődtek.

A funkcionális tevékenységek csoportszintre helyezését 2006-ban kezdték meg, és ennek a legnagyobb hatása a pénzügyi területen mutatkozik meg. A finanszírozás cash-pool rendszerével, a rövidlejáratú hitelkeretek összevonásával és a hálózatot birtokló MAVIR hiteleinek optimalizálásával a csoport a korábbinál jobb hitelezési feltételeket ért el, ami a pénzügyi költségekben is megtakarítást hoz. A cash-pool rendszerben a tagvállalatok összesen 46,8 milliárd forintnyi folyószámla- és további 10,5 millió euró hitelkereten az évi megtakarítás eléri az évi mintegy egymilliárd forintot. A rövidlejáratú hitelkereteken elért jobb kondíciók eredményként a hitelkeret nagysága mintegy 20 milliárd forinttal nőtt, ugyanakkor az éves terhek 110 millió forinttal csökkentek.

A MAVIR ZRt.-be 2006. január elsejével bevitt eszközök mellett 43,997 milliárd forint hitel is a rendszerirányítóhoz került. A 2007 és 2010 között lejáró hiteleket tulajdonosi hitellel refinanszírozták és az eredeti 1-3 havi BUBOR plusz 10-30 bázispontú kamatot sikerült csökkenteni, és így a kamat háromhavi BUBOR plusz 20 bázispontra mérséklődött.

Csak az irodaszerek, az informatikai eszközök, a biztosítások, a karbantartási anyagok és a szolgáltatások évi 12,2 milliárd forintos beszerzését négy százalékkal lehet csökkenteni a jobb árak miatt, ami évi 500 millió forint körüli megtakarítást jelent. A csoporton belüli biztonsági együttműködés előnye nem csak a közös beszerzésen elért jobb árból, hanem a magasabb színvonalú - a vagyonvesztést megakadályozó - tevékenységből is adódik.

Az MVM csoport szétaprózott kiserőmű-üzemeltető tevékenységének, cégbe, az MVM GTER Zrt.-be csoportosítása 38 fő létszám és évi 238 millió forint költség megtakarítással jár.

Az erőművek és az MVM közötti hosszú távú szerződésekre (HTM) utalva a tájékoztató anyag megjegyzi, hogy a meglévő portfolión belüli termelői kockázat óvatos becsléssel is eléri a 29 millió eurót, mintegy 7,5 milliárd forintot a teljes, 29 terawattóra nagyságú kereskedelmi portfolióra vetítve. A portfolió méreteinek csökkentése a piaci kockázatokat jelentősen növelné, ami a fogyasztói árakat megterhelné. A portfolió megfelezése akár 30 milliárd forint nemzetgazdasági veszteséget is jelenthet.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK