Megindult az építőipar márciusban

2009.05.18. 9:21

Az építőipari termelés volumene márciusban mind kiigazítatlan adatok szerint, mind munkanaptényezővel kiigazítva 3,5 százalékkal emelkedett 2008 márciusához viszonyítva - közölte pénteken a KSH. Az év első három hónapjában ugyanakkor 4,1 százalékkal maradt el a volumen a 2008-as szinttől.

Szezonálisan kiigazítva a termelés márciusban 5,9 százalékkal haladta meg az előző havit. Az építőipar termelői árai 2009 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva 4,8

A metróépítés húzta fel a munka volumenét

Az épít ő ipari termelés 3,5 százalékos növekedésén belül az épületeken végzett munkák volumene kismértékben, 0,5 százalékkal csökkent, míg az egyéb építményeken végzett munkáké 9,3 százalékkal volt magasabb az el ő z ő évinél.

A növekedés az el ő z ő évi alacsony bázis mellett a metróépítésnek és útépítési munkáknak köszönhet ő .

Évkezdett ő l az épületeken végzett munkák volumene 7,9 százalékkal kisebb, az egyéb építményeken végzetteké 2,8 százalékkal nagyobb volt a 2008. január-márciusinál. Szezonálisan kiigazítva minkét építményf ő csoport termelése meghaladta a februárit: az épületeké 1,3 százalékkal, az egyéb építményeké 8,6 százalékkal.

Az épít ő ipar ágazatai közül az épületek építése ágazat - ami az épületépítési projektek szervezését és az épületek szerkezetkész építését tartalmazza - 13,2 százalékkal emelkedett 2008 márciusához mérten; az egyéb építmények építése ágazat termelése - ami ezen egyéb építmények (pl. utak, vezetékek) szerkezetkész építését foglalja magába - 21,2 százalékkal b ő vült. Az épít ő ipari termelés mintegy felét adó speciális szaképítés ágazat - melynek zömét a szerelési és a szakipari munkák adják - termelése 10,6 százalékkal mérsékl ő dött az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

Az épít ő ipari vállalkozások március végi szerződésállományának volumene 4,2 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. A márciusban kötött szerz ő dések volumene 1,9 százalékkal haladta meg az el ő z ő évit.

Az építőipar termelői árai 2009 első negyedévében az el ő z ő év azonos id ő szakához viszonyítva 4,8 százalékkal emelkedtek. Az átlagot meghaladó növekedést mértek az épületek építése és a speciális szaképítés ágazatokban (5,6 és 5,0); az egyéb építmények építése ágazatban pedig az árak az átlagosnál kisebb mértékben (3,8 százalékkal) n ő ttek. Az el ő z ő negyedévinél az épít ő ipar árai 1,1 százalékkal voltak magasabbak.

KAPCSOLÓDÓ CIKK