A kolontáriak ügyvédje célba vette a Mal-milliárdosok vagyonát

2010.10.15. 11:38

Büntetőjogi és polgári jogi eljárásban is elveszíthetik a vörösiszap-katasztrófát okozó cég vezető tisztségviselői a vagyonuk egy jelentős részét, ha bebizonyosodik, hogy a vezetők tudtak a gát átszakadásának veszélyéről és nem tettek semmit. A sértettek jogi képviselője kezdeményezte a vagyonok zárolását, a cég jogásza szerint ez jogi nonszensz.

"Bízom abban, hogy a katasztrófabiztoson keresztül peren kívül tudunk megegyezni, és a cég vagyona elég lesz arra, hogy létrehozzanak egy olyan káralapot, amiből minden károsultat kárpótolni tudnak. Megtettük a megfelelő lépéseket ahhoz is, hogy peres eljárás keretében rendeződjön az ügy: bűnvádi eljárást kezdeményeztünk, amelyben kértük, hogy helyezzék zár alá a Mal Zrt. vezetőinek vagyonát" - mondta az [origo]-nak Magyar György, a vörösiszappal sújtott települések károsultjainak jogi képviselője, aki azért bízik a peren kívüli megegyezésben, mert szerinte hatalmas presztízsveszteség lenne az államnak, ha nem sikerülne megegyezni, és kárpótolni a sértetteket.

A vezetők vagyonának zárolását az indokolhatja, hogy ha a vizsgálat a cég felelősségét állapítja meg, akkor a társaság igazgatósági tagjai akár magánvagyonukkal is felelősségel tartozhatnak, ha bebizonyosodik, hogy a cégvezetők személyesen is felelősek az okozott károkért, vagyis tudták, illetve tudniuk kellett, hogy fennáll a gát átszakadásának veszélye.

A Mal Zrt. jogi képviselője, Ruttner György szerdán az ATV-nek azt nyilatkozta, hogy a tulajdonosok magánvagyonának zárolása jogi nonszensz lenne. Szerinte "nem azt mondja a cég, hogy nem kell vizsgálni a felelősséget, hiszen történt egy katasztrófa, és az okokat természetesen meg kell keresni, de ez annál bonyolultabb, minthogy az első percben valakire rámutatunk, és gyakorlatilag karóba húzzuk". A magánvagyonok zárolásáról az ügyészség dönt, döntés egyelőre nem született.

Miliárdos igazgatósági tagok

A Mal Zrt. esetében mindennek azért van jelentősége, mert a társaság tulajdonosai az igazgatóságnak is tagjai: a cég elnökének, Tolnay Lajosnak a magánvagyona 23 milliárd forintot tesz ki - legalábbis a Napi Gazdaság 100 leggazdagabb magyar című kiadványa szerint - az alelnök Petrusz Bélának, illetve a céget vezérigazgatóként és alelnökként is vezető Bakonyi Zoltán apjának, Bakonyi Árpádnak és családjának pedig 16,5-16,5 milliárd forintja van (a tulajdonos cégvezetőkről szóló cikkünket itt találja). Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár szerint az ár által okozott közvetlen kár több mint 10 milliárd forint, a környezeti károk pedig további 8-12 milliárd forintra tehetők, amire még rájöhet a cég több milliárdos büntetése.

A Mal Zrt. Kolontár közelében lévő vörösiszap-tározójának múlt hétfőn szakadt át a gátja. A kiömlő vörösiszap Devecseren, Kolontáron és Somlóvásárhelyen is komoly károkat okozott. A szerencsétlenségben kilenc ember életét vesztette, és több mint százötvenen megsérültek (a vörösiszap-katasztrófáról szóló összes cikkünket ezen a linken találja meg). A vállalatot hétfőn este vették állami irányítás és állami vagyonzár alá egy aznap elfogadott törvényjavaslat alapján. A cég katasztrófavédelmi biztosa Bakondi György lett, az ő hatáskörébe rendelték a Mal Zrt. teljes körű felügyeletét, irányítását és vagyonkezelését.

Fotó: Tuba Zoltán [origo]
A Mal Zrt tulajdonosai a cég igazgatóságának tagjai is (a kép előterében Bakonyi Zoltán és Tolnay Lajos)

A cég vezérigazgatóját, Bakonyi Zoltánt hétfőn vették őrizetbe, akire a Népszabadság értesülései szerint több mint húszan tettek terhelő vallomást. A lap szerint ezekből az derül ki, hogy a cégvezető már hetek óta tudhatta, hogy a vörösiszap már több helyen átszivárgott a gáton, a cégvezető pedig azonban - bár tett intézkedéseket a szivárgások megszüntetésére - lényegesen több gondot fordított a gátszivárgás miatt aggódó dolgozók megfélemlítésére. A dolgozók a lap szerint azt állították, kirúgással fenyegették őket, ha beszélnek a gát állapotáról.

Bakonyit több ember halálát okozó közveszélyokozás és környezetkárosítás bűncselekményekkel gyanúsítják, és a Népszabadság szerint egy 2009-ben aláírt katasztrófavédelmi terv miatt vette őrizetbe a Nemzeti Nyomozó Iroda - a terv ugyanis hiányos volt. Az őrizetbe vétel ellen panaszal élő Bakonyit szerdán szabadlábra helyezték, a Veszprémi Városi Bíróság szerint ugyanis "nem látott bizonyítottnak olyan okot", hogy a gyanúsított befolyásolhatja a tanúkat, a bizonyítási eljárást vagy bizonyítékokat tüntethet el.

Orbán szerint nem természeti csapásról volt szó

"Amennyiben akár büntetőjogi, akár polgári peres eljárásban bebizonyosodik, hogy a társaság vezető tisztségviselői tevékenységük ellátása során, illetve mulasztásukkal okozták a kárt, úgy ezért is a társaság felel. A cég azonban kártérítési igénnyel léphet fel azon vezető tisztségviselővel szemben, akik a kárt okozták, ezek a vezetők pedig a polgári jog általános szabályai szerint a teljes vagyonukkal felelnek" - mondta az [origo]-nak Vidákovics Béla Zsolt jogász.

A vizsgálat még tart, de Orbán Viktor kormányfő hétfőn a parlamentben azt mondta, hogy a vörösiszappal sújtott területek károsultjainak kártalanítását a károkozók pénzéből, nem pedig az adófizetők pénzéből kell finanszírozni. A miniszterelnök szerint egyértelmű, hogy múlt hétfőn a Kolontár melletti gátszakadásnál nem természeti csapásról volt szó, hanem "emberek által működtetett üzemben veszélyes anyag gondatlanság miatti elszabadulása okozta a katasztrófát", és a kormány egyik feladata, hogy megtalálják a tragédia felelőseit.

A Mal Zrt. vezetése vasárnapi közleményében azt írta, egyetértenek a miniszterelnökkel abban, hogy a tényleges felelősöket meg kell találni, és azzal is, hogy a cég a felelőssége arányában térítse meg a károkat. A cég vezetői korábban azt nyilatkozták, hogy nem érzik magukat felelősnek a tragédiáért, az iszaplerakót és a gyárat minden szabályt betartva üzemeltették, Tolnay Lajos pedig azóta is kitart amellett, hogy a cég nem felelős a katasztrófáért.

Alapos nyomozásra van szükség

"A vezetők felelősségének megállapításához alapos nyomozásra van szükség, aminek többek között ki kell derítenie, hogy a vezetők tudták-e, vagy a tőlük levárható gondossággal eljárva kellett-e tudniuk, hogy fennáll a gát átszakadásának a veszélye. És ebben az esetben mindent megtettek-e annak megelőzése érdekében, vagy könnyelműen bíztak a katasztrófa elmaradásában, és inkább a társaság gazdasági érdekeit tartották szem előtt" - mondta Vidákovics.

Jó esélyük van a károsultaknak

A károsultakat jó esélyeik vannak a bíróságon nyerni, ha kártérítési pert indítanak a cég ellen - mondta korábban az [origo]-nak Bándi Gyula is, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, környezetvédelmi jogász. Szerinte az esőzéseket, amire a cég hivatkozott, semmiképpen sem lehet vis maiornak nevezni.

Amennyiben nem sikerül peren kívül megegyezni, úgy azt kell megállapítani, hogy természeti katasztrófa okozta-e a gátszakadást. Ez a kérdés azért fontos, mert ezen múlik, hogy tartozik-e a társaság kártérítési felelősséggel, mivel a Ptk. szabályai szerint "aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat köteles az ebből eredő kárt megtéríteni", kivételt pedig kizárólag az "elháríthatatlan ok" (amilyen például természeti katasztrófa) jelent.A jogász szerint abban az esetben, ha a vizsgálat azt deríti ki, hogy más személy vagy személyek (például a gátak ellenőrzését végző munkavállalók, az alvállalkozók, a szakhatóság) hibáztak, és az ő jelentéseik, tőlük származó információk nem adtak okot az aggodalomra, akkor a vezetők nem felelősek, de a társaság mint veszélyes üzem ebben az esetben is felelősséggel tartozik az okozott kárért.

Az államé és a sértetteké is lehet a vagyon

Békés Ádám büntetőjogász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának adjunktusa  - aki kifejezetten elméleti szempontból nyilatkozott csak az ügyről a részletek ismeretének hiánya miatt - szerint vannak esetek, amikot érintheti a büntetőeljárás a tulajdonosok vagy a vezető tisztségviselők személyes vagyonát. Az egyik ilyen eset az, ha a bíróság ítéletében állapítja meg a tulajdonosok, illetve a vezetők büntetőjogi felelősségét és vagyonelkobzást alkalmaz. Ennek az a feltétele, hogy a vagyon magából a bűncselekményből származzon.

Lehetséges olyan eset is, hogy a bíróság az ítéletében a büntetőjogi felelősség mellett a sértettek polgári jogi igényét is elbírálja, amelynek alapja a sértetteknek okozott kár mértéke. Ehhez az szükséges, hogy a sértettek a büntetőeljárásban - már lehetőleg a nyomozás során - jelentsék be a káruk mértékét és polgári jogi igényként kérjék, hogy ezt térítsék meg. Arra a vagyonra, amellyel a kárt megtérítik, nem lehet vagyonelkobzást elrendelni, nehogy az állam a bűncselekmény sértettjeivel szemben előnybe kerüljön. Annak érdekében, hogy a vagyon ne tűnjön el, mire az ítéletet meghozzák, a büntetőeljárási törvény ismeri a "zár alá vétel" intézményét is, amit a bíróság még az eljárás elején alkalmazhat egyfajta biztosítási intézkedésként, de kizárólag a gyanúsítottal szemben.

Mód van arra is, hogy zár alá vegyék a társaság vagyonát, ha bizonyítható, hogy az elkövető a társaság érdekében és annak jogtalan előnyt szerezve követte el a cselekményét. Ehhez is bírósági döntés szükséges, de a büntetőjog ismeri a hosszú eljárás idejére szóló vagyon megőrzésének előbb említett két módját. Békés szerint a büntetőeljárás önmagában nem képezi feltételen akadályát annak, hogy a károsultak polgári perben érvényesítsék igényüket. Ugyanígy lehetséges a munkajogi felelősség firtatása is, amelyet a büntetőeljárásban beszerzett szakvélemények csak segíthetnek.

KAPCSOLÓDÓ CIKK