Illés Zoltán: Mindenkinek ismerem a trükkjeit

2010.11.08. 18:01

Nem érzi úgy, hogy mindent kiszerveztek volna alóla, össze tudja hangolni a környezetvédelem céljait a gazdasági érdekekkel, jól mutatják ezt szeriente az iszappal sújtott területekre tervezett fűzfaültetvények és a minisztérium szelektív hulladékgyűjtése is. További személyi cseréket tervez, és két dolognak akar megfelelni: a környezet-és a természetvédelemnek, illetve Orbán Viktornak. De ha ütköznek a két fél által diktált érdekek, akkor a miniszterelnököt választja. Interjú Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkárral és "utcai harcossal."

A kormányzat részéről sok szó esik a zöld gazdaságélénkítésről a Széchenyi-tervben, de hulladékgazdálkodásról, természet-vagy környezetvédelemről semmi.  Van egyáltalán súlya a Vidékfejlesztési Minisztérium alá rendelt környezetvédelmi államtitkárságnak a kormányzaton belül?
Én nem így látom, de nem azért, mert a kormányzatot képviselem, és hivatalból ellentmondanék. Csak egy példa. Itt van a vörösiszap-katasztrófa. 1017 hektár szennyezett. Ha leszedjük az MTA kutatói szerint szennyezett felső 10 centiméteres réteget - vagy a barázdák miatt inkább egy 20-30 centiméteres réteget - abban a pillanatban revitalizálni kell azt a területet. Ennek érdekében fűzfaültetvényeket hozunk létre, mert az gyorsan nő, három év alatt kombájnnal lehet aratni a husángokat.

Emellett felépítünk egy pelletáló üzemet, amiben a learatott fűzfa anyagát pelletté alakítják; valamint egy hőerőművet, ahonnan a termelt hőenergiát ingyen kapná a vörösiszappal sújtott három település. Ez jelentené az egyik segítséget a katasztrófa sújtotta területeknek. De a hőerőmű villamos-energiát is termelne, ami alternatív energiát jelent, mert a biomassza - ami itt a fűzfa - elégetésével nem termelne plusz széndioxidot, hanem amit a növény beépített a saját szervezetébe az felszabadul, majd ismét visszakerül a szervezetébe.

Vagyis egy körforgást állítottunk elő. Tehát megújuló energiát vittünk Kolontár-Devecser térségébe. Ez környezetvédelem, ez munkahelyteremtés, ez megújuló energia-termelés, ez a környezetvédelem gazdasági érdekekkel való összekapcsolása. És ilyenből tudok még mondani huszonötöt.

Mondjon még!
Minden minisztériumban próbáljuk elterjeszteni a szelektív hulladékgyűjtést. Nálunk már működik.

Fotó: Magócsi Márton [origo]
Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár

És a többi minisztériumot sikerül rábírni?
Ez egy program, amit éppen most dolgozunk ki.

Ha már pont a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatban említi a környezetvédelem és a gazdasági érdekek összesimulását, nem gondolja, hogy ez az ügy a maradék jóhírét is lenullázta az ön kinevezését örömmel fogadó zöld szervezeteknél, amiért nem rendelt el azonnal teljes körű hatósági vizsgálatot, és mert össze-vissza mentek a nyilatkozatok, hogy ki felelt volna a gát műszaki állapotának ellenőrzéséért?
Mindenkinek el kell dönteni, hogy a technológiával katasztrófát okozó cég mellett ál, vagy az elszenvedő emberek mellett. Én az utóbbiak mellett állok. A gátak állékonysága tekintetében pedig Magyarországon nincs törvény arról, hogy ezt ki ellenőrizze az adott cégen kívül. Az építési engedélyt az adott önkormányzat építési hatósága adja ki, de arról nem rendelkezik a törvény, hogy az építés után ki ellenőrizze azt.

Illés Zoltán politikus és "utcai harcos"

Illés Zoltán, aki magát egyszer egy interjúban "utcai harcosként" definiálta, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelmi államtitkára, országgyűlési képviselő, vegyészmérnök és biológus, 1986-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán végzett környezetvédelem szakon, majd analitikai kémia területen doktori fokozatot szerzett. Másfél évig tudományos kutatóként dolgozott az Egyesült Államokban, a Yale Egyetemen. Ezt követően a Világbanknál dolgozott egy rövid ideig, ahol Kelet-Európa környezetvédelmi gondjairól készített tanulmányokat. 1989-től a Környezetgazdálkodási Intézetben főtanácsosi pozíciót tölt be, majd a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumban helyettes államtitkár volt.

Részt vett az Európai Unió budapesti nagykövetségének munkájában, mint főtanácsos. Alapító tagja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zöld Körének, tagja a Duna-körnek és számos környezet-, természet-, és állatvédelmi szervezetnek. Több magyarországi egyetemen környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyakat tanít. 1994-óta tagja a Fidesznek. 2003-ig a párt alelnöki posztját töltötte be. A Fidesz Zöld Tagozatának megalakulása óta alelnöke. Képviselősége mellett elnöke, majd alelnöke volt az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságnak.Mit tesz a hiányos szabályozás ellen?
Mostanában adtam be három módosító indítványt. Az egyik, hogy a vörösiszapot minősítsék veszélyes hulladékká itthon és az unióban is; a második javaslatom, hogy legyen kötelező a biztosítás minden veszélyes hulladékot kezelő cég számára; a harmadik pedig, hogy vegyék el az építési hatóságtól azt a jogkört, hogy ők adják ki az építési engedélyt ipari létesítményekre. Ezt a jogkört utalják vagy a katasztrófavédelemhez, vagy a környezetvédelemhez, akárcsak a tározók állapotának az ellenőrzését.

Mondjuk a Zay Andrea vezette Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél ehhez lesz kompetencia?
Zay Andrea a  kezdet-kezdetétől a Fidesz zöld-frakciójának a tagja, jogi végzettséggel bír, az oktatás és a környezetvédelem területén tevékenykedett, irodavezető volt, de kampányfőnökként is dolgozott -  nem személyi titkárként, mint ahogy egyes lapok állították. Vagyis látta a szervezői munkát is. Nem véletlenül került a legnehezebb területet felügyelő hatóság élére, a székesfehérvárihoz, és nem véletlen, hogy nyolc felügyelőségnél leváltottam a vezetőket.

Lesznek még személycserék?
Igen lesznek. A vízügyi és a környezetvédelmi hatóságoknál, és a vízügyi cégeknél is. A környezetvédelmi felügyelőségeknél - ahol a tíz szervezetből nyolc éléről menesztettem a korábbi vezetőt - igazgatócsere már nem lesz, hanem csak más pozícióban várhatók cserék, de a nemzeti parkok élén még biztos lesznek elbocsátások.

Fotó: Magócsi Márton [origo]

Szakmai okok miatt, vagy a miatt, amit a Népszabadságnak nyilatkozott, hogy "aki ellenáll, azt eltávolítja."
Nincs ellenséges apparátus. Akivel nem kívánok együtt dolgozni, annak megmondom. Én huszonöt éve dolgozom ezen e területen, és mindenkit ismerek. Mindenkinek a cégét, a hátterét, a trükkjeit, minden fajta visszásságait. Mindent. Mivel teljesen ismerem azt a területet, amin mozgok, ezért teljesen be is töltöm azt. És hála istennek a törvény úgy szól, hogy nem kell indokolni semmit sem. De nem véletlenül történtek ezek az elbocsátások. Már régen nem kellett volna ott lenni azoknak az embereknek. Mindenféle visszásságai voltak.

Fontos a környezetvédelem?

A kormány zöld-témában előadott diskurzusában a hulladékgazdálkodás csak a termékdíj vonatkozásában jött eddgi szóba - hogy abból 100 milliárdforintot szednek be jövőre;  Matolcsy György is azt mondta az MGYOSZ-konferencián, hogy a zöld gazdaságélénkítés csak olyan szempontból fontos, hogy munkahelyeket teremtsenek vele. A júliusban elfogadott pénzügyi salátatörvény  pedig még egyszerűbbé teszi a beruházásoknál a környezetvédelmi engedélyezést is.Milyen visszásságok? Miért nem fedték fel?
Mert nem kell azzal vesződni. A törvényben az áll, hogy nem kell indokolni a menesztést.

Akkor a humánerőforrás-menedzsment területén kifejtett aktív tevékenységével kompenzálja esetleg, hogy kevés ráhatása van a megújuló energia-vagy a klíma-ügyekre, hiszen a klímaügyeket az NGM viszi, a szén-dioxid kvóták ügye az NFM-nél van, akárcsak mindenféle, a nemzeti parkokkal vagy az erdőgazdálkodással kapcsolatos vagyongazdálkodás. Önnek ezek után milyen ráhatása van ezekre az ügyekre?
Abszolút van ráhatásom ezekre a területekre. Igen, a stratégia kidolgozása valóban az NGM feladata, viszont ahhoz az kell, hogy az összes többi tárca bedolgozzon a szakmai kérdésekben. Ha vagyonról van szó, akkor pedig valóban az NFM az illetékes, de ez nem azt jelenti, hogy működtetés tekintetében nincs nálunk a terület. Tehát a nemzeti parkok vagyongazdálkodása a Fellegi-minisztériumhoz tartozik, de működtetésileg, szakmai felügyeletileg mi vagyunk az illetékesek. Lehetne létjogosultsága annak is, hogy minden egyes tárca rendelkezik vagyonnal és gondoskodik a működtetésről is, de itt az a döntés született, hogy a koncentráció ne tárca-, hanem kormányzati szinten valósuljon meg. De attól még minden, a környezetvédelmet érintő ügyre van ráhatásom.

Fotó: Magócsi Márton [origo]

De ha a pénzeket nem önök kezelik, előfordulhat, hogy a gazdasági szempontok alá szorulnak a környezetvédelmi és egyéb zöld szempontok?
Fellegi Tamás tárcája megmondta, hogy nem akarnak szakmai dolgokba beleszólni: például, hogy mire legyen kiírva pályázat. Ezt mi mondjuk meg. Úgyhogy nem.

Ha van ráhatása mindenre, biztos tudja miért állította le a kormány a szélerőmű-tendert. Piaci pletykák szerint azért, mert túl szakmaian ítélt a pályázatokat elbíráló bizottság, így olyan cégek, amelyek a Fidesz holdudvarához tartoznak, nem tudtak nyerni.
Ennek pont az ellenkezője az igaz. Éppen hogy nem szakmai szempontok alapján ítéltek. Erről nekem vannak alá nem támasztott információim. Az előző kormányzat a saját klientúrájának akarta kiosztani a kvótákat. Nem az volt a cél, hogy megépüljenek a szélerőművek, hanem hogy bizonyos cégek megkapjanak bizonyos kvótákat, amiket aztán tovább értékesíthetnek. Vagyis pénzügyi befektetőknek osztották a kvótákat, nem szakmaiaknak. A pénzügyi befektetők csak a kvótát szerették volna megszerezni, hogy üzletelhessenek a teljesítményekkel, nem azért, hogy ők építsék meg az erőműveket.

Önre mennyire koncentrált erők hatnak? Azt mondják a Fideszbe nincs túlságosan beágyazva, Orbán Viktoron múlik a sorsa. Ez nem jelenti azt, hogy nagyon kézi vezérlésen van?
Nincs is annál jobb dolog egy kormányban, mintha a miniszterelnök támogatja az embert. De egyébként teljes egyetértés van a kormányzaton belül a környezetvédelem fontosságáról, Hende Csabától kezdve Völner Pálon át Szőcs Gézáig mindenki teljesen elkötelezett a környezetvédelem felé, mindent meg tudok csinálni, amit szeretnék, nem érzem, hogy bármit is kivettek volna a kezemből. Én két dolognak szeretnék megfelelni: a környezet-és természetvédelem, illetve a vízügyek területei által megkövetelt elvárásoknak, illetve a miniszterelnök úr elvárásainak.

És mi van, ha a környezetvédelem érdekei mást diktálnának, mint Orbán Viktor? Akkor melyiket választja?
Akkor a miniszterelnök úrnak akarok megfelelni. De őszintén remélem, hogy a miniszterelnök úr, ahogyan eddig sem, a jövőben sem fog szembekerülni a környezetvédelmi érdekekkel.

KAPCSOLÓDÓ CIKK