Nyugdíjszabályok: sürgősségi eljárást kérnek az Alkotmánybíróságtól a pénztárak

2010.12.09. 15:21

Soron kívüli eljárást kért az Alkotmánybíróság elnökétől a magánnyugdíjpénztárakat érintő törvényekkel kapcsolatos beadványok elbírálására a Stabilitás Pénztárszövetség. A magánpénztárak száz százalékát tömörítő érdekképviseleti szervezet álláspontja szerint "visszafordíthatatlan" folyamatokat indíthat el, ha az Alkotmánybíróság nem tűzi napirendre 2011. január 31-ig a magán-nyugdíjpénztári törvényekkel kapcsolatos beadványok tárgyalását.

Juhász Istvánné főtitkár Paczolay Péter elnöknek írott levelében jelezte: amennyiben az Országgyűlés jelenlegi formájában fogadja el "A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatot",  a Stabilitás Pénztárszövetség ezt a törvényt is kénytelen lesz az Alkotmánybíróságnál megtámadni, kérve az utólagos alkotmányossági vizsgálatot. A szövetség jogi álláspontja szerint a T/1817. számú tervezet a korábban elfogadott 2010. évi C. és CI. törvényekhez hasonlóan szintén felvet alkotmányossági aggályokat.

A főtitkár szerint az elfogadott két törvény és a tervezett jogszabály egyaránt sértik az Alkotmánynak a jogbiztonságra, a hátrányos megkülönböztetés tilalmára, a szociális biztonságra, a tulajdon védelmére, továbbá az emberi méltóságra vonatkozó bekezdéseit. Utóbbi esetben álláspontja szerint a vitatott törvényi szabályozás a pénztártagok visszalépési jogának teljes körű biztosítását a pénztárakban tagként maradni szándékozók terhére érvényesíti, olyan helyzet előidézésére törekedve, amelyben a pénztárak működése ellehetetlenül. Így az egyébként maradni szándékozó pénztártagok akaratuk ellenére, cselekvési autonómiájukat feladva kénytelenek lesznek visszalépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. E kényszerhelyzet létrehozásával a Stabilitás álláspontja szerint a törvényalkotók 3 millió pénztártag emberi méltóságát sértik meg.

Juhász Istvánné levelében rámutatott: "tekintettel arra, hogy a most benyújtott törvényjavaslat rendkívül rövid határidőt szab a végrehajtásra és ma ismert tartalma szerint visszafordíthatatlan folyamatokat indít el, tisztelettel kérjük, hogy a magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó - a pénztárak és a pénztártagok nevében benyújtott és benyújtandó - indítványainkat soron kívül és lehetőség szerint 2011. január 31. előtt bírálják el. Kérjük ezt annak érdekében, hogy az indítványok elbírálására olyan időpontban kerüljön sor, amikor a Tisztelt Alkotmánybíróság döntésének még érdemi hatása lehet a mintegy 3 millió embert közvetlenül érintő folyamatokra".

A szövetség főtitkára visszautasította Selmeczi Gabriella kormánybiztos újságcikkekre alapozott újabb vádaskodását, amely megítélése szerint valótlanságokat tartalmaz. A magánnyugdíjpénztárak a szigorú törvényi szabályozásnak megfelelően működnek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének folyamatos ellenőrzése mellett. További biztosítékot jelent a tagok számára, hogy a jogszabályban meghatározott módon, egy pénztártól független letétkezelő végzi el naponta az értékpapírok árfolyamának meghatározását, amelyet a PSZÁF is közzétesz honlapján. A vagyon piaci értékét a mindenkori árfolyamok határozzák meg, és az mindig a piaci körülményektől függ. Az állampapírok értékét pedig a hazai gazdaság teljesítőképessége befolyásolja. A pénztáraknak alapvető érdeke a tagok vagyonának megőrzése, és az állam felé a jogszabályok maximális betartásával számolnak majd el, ahogy tették azt a korábbi visszalépések során is - fejezte be Juhász Istvánné.

.

KAPCSOLÓDÓ CIKK