A gázártámogatás utódját lakbérre is lehet majd költeni

2011.08.25. 16:22

Szeptembertől megszűnik a gázár- és távhőár-támogatás, és beépül a lakásfenntartási támogatásba, amelyet a fűtés mellett többek között lakbérre, albérleti díjra, közös költségre is lehet fordítani. A jövőben a jelenlegi rendszerrel szemben nem az egy főre, hanem az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem alapján kaphatnak támogatást a háztartások.

Szeptembertől jelentősen átalakul a lakásfenntartási támogatások rendszerre, augusztus végén megszűnik a szociális alapú gázár- és távhőár-támogatás, és beépül a lakásfenntartási támogatásba, az új támogatást pedig a helyi önkormányzatnál kell igényelni - közölte csütörtök kora délután a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Nefmi).

A lakásfenntartási támogatást a fűtés mellett lakbérre, albérleti díjra, közös költségre, csatornahasználati díjra, a szemétszállítás költségeire, áram-, víz- és gázfogyasztás költségeire lehet kérni. Újdonság, hogy a gázzal és távhővel fűtők mellett azok is igénybe vehetik az új lakásfenntartási támogatást, akik fával, olajjal, szénnel vagy más módon fűtenek.

Fogyasztási egység a támogatás alapja

A jövedelemvizsgálat keretében a jövedelemszámítás alapja, a jelenlegi egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező, fogyasztási egységre jutó jövedelem lesz. Ez az Nefmi szerint reálisabban jeleníti meg az adott háztartás jövedelmi és kiadási viszonyait, hiszen a fogyasztás és a kiadások a háztartás tagjai számának emelkedésével nem egyenes arányban növekednek. 

A támogatásra azok lesznek jogosultak, akiknek a fogyasztási egységre eső jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékát, vagyis 71,2 ezer forintot. (Korábban azok voltak jogosultak a támogatásra, akiknél az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj 150 százalékát nem érte el.)

A támogatási kérelmek benyújtása után a helyi önkormányzat jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez, és pénzben vagy természetben is nyújthat támogatást. Ha az önkormányzat természetbeni támogatás mellett dönt, akkor az igénylő nem kap pénzt, hanem az önkormányzat közvetlenül a közüzemi (gáz, áram, távhő, szemétszállítás) szolgáltatóknak fizeti az esedékes számlát, illetve lehetőség szerint közvetlenül megvásárolja az adott településre jellemző tüzelőanyagot és adja át a támogatottnak.      

Támogatások különböző családtípusoknál

Háztartás típusa 

Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem

Régi támogatási összeg

Új várható támogatási összeg

Egytagú

28,5 ezer forint

3,6 ezer forint/hó

3,6 ezer forint/hó

Egytagú

60,6 ezer forint

nem járt a támogatás

2,5 ezer forint/hó

Kéttagú (1 kiskorú)

19,7 ezer forint

5,5 ezer forint/hó

5,5 ezer forint/hó

Kéttagú (1 kiskorú)

56,7 ezer forint

nem járt a támogatás

2,5 ezer forint/hó

Négytagú (2 kiskorú)

32,2 ezer forint

6,7 ezer forint/hó

6,1 ezer forint/hó

Négytagú (2 kiskorú)

55 ezer forint

nem járt a támogatás

2,6 ezer forint/hó

Öttagú (3 kiskorú)

32 ezer forint

7,2 ezer forint/hó

6,6 ezer forint/hó

Öttagú (3 kiskorú)

56,8 ezer forint

nem járt a támogatás

2,5 ezer forint

Forrás: Nefmi

 

Újra kell igényelniük, akinek csak gázár- és távhőár-támogatás járt

Azoknak a háztartásoknak nem kell új igényt benyújtaniuk, amelyek eddig is kaptak lakásfenntartási támogatást, azt a megállapító határozatban foglalt ideig változatlanul megkapja. Azok, akiknek augusztus 31-ig vagy azt megelőző időpontig járt a gázár- és távhőár-támogatás, nem kapnak automatikusan lakásfenntartási támogatást, nekik a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell igényelniük a dotációt. (Fontos, hogy az idén január 1-jén életbe lépett új gázárszabályozás alapján a három vagy több gyermeket nevelő családok gázárkedvezményre jogosultak, amit a Magyar Államkincstártól kell igényelni.)

A támogatást a jogosultságoknak megfelelő kérelem benyújtása hónapjának első napjától havonta folyósítják, illetve a fizetési kötelezettség felmerülésének időpontjában. A már megállapított - és jelenleg is folyósított - lakásfenntartási támogatások esetében az új szabályokat a rendes éves felülvizsgálat során kell először alkalmazni. 

Az igényléshez szükséges dokumentumok

A kérelemhez szükséges dokumentumokat a helyi önkormányzat határozza meg pontosan, a leggyakrabban a következő papírok kellenek az igényléshez:  

- a háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél (pl. munkaviszony, nyugdíj, családi pótlék stb.) a kérelem benyújtását megelőző hónapról;
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról;
- a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegéről nyilatkozni kell;
- munkanélküli személy esetében a munkanélküliség ténye az állami foglalkoztatási szervnél történt regisztrációról szóló irattal igazolható;
- lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló irat;
- saját tulajdonú, távfűtött lakás esetében három hónapnál nem régebbi keltezésű közüzemi számla;
- bérlakásban vagy albérletben élő személy esetében a bérleti, illetve albérleti szerződés. ha a kérelmező a lakást kizárólagosan, de szívességi lakóként használja, csatolnia kell az őt erre feljogosító lakáshasználati szerződést, amely alapján a lakás fenntartási költségeit ő fizeti.