GKI: Romló üzleti, stagnáló fogyasztói várakozások

2004.12.13. 7:47

Nyár eleje óta lényegében folyamatosan csökken a GKI-Wallis konjunktúra-index értéke. A GKI Gazdaságkutató Rt. által - az EU támogatásával - végzett felmérés szerint ez kizárólag az üzleti várakozások romlásának következménye, a fogyasztói bizalmi index ugyanis lényegében fél éve változatlan.

Az üzleti várakozások novemberi romlása nem meglepő, mértéke azonban igen. Ebben szerepe lehet, hogy a szokásosnál kevesebb cég válaszolt a kérdésekre határidőre, és ezen belül is magasabb volt a hagyományosan legpesszimistább kisvállalatok aránya, miközben a legdinamikusabban fejlődő szakágazatok alulreprezentáltak voltak.

Novemberben az ipari várakozások jelentősen tovább romlottak, miközben az EU-ban összességében hónapok óta stagnál az ipari bizalmi index. Októberhez képest romlott a termelési helyzet és a termelési kilátások megítélése is. A válaszadók alacsonyabb rendelésállományt - ezen belül export-rendelésállományt - jeleztek, mint októberben, miközben nőttek a saját termelésű készletek.

Az építőipariban az elmúlt hónapok termelésének és a rendelésállománynak a megítélése is tovább romlott. Kedvezőtlenebbé váltak a foglalkoztatási várakozások is. A kereskedelemben novemberben az üzletmenet megítélése rosszabb, a megrendelési politikával passzívabb lett, a készleteket pedig a szokásosnál magasabbnak minősítették a válaszadók.

A fogyasztók saját pénzügyi helyzetüket novemberben kissé kedvezőbbnek látták, mint októberben, de a következő 12 hónapban enyhe romlást vártak. Az ország gazdasági helyzetét valamivel rosszabbnak ítélték, mint az előző hónapban, s a következő egy évben ugyancsak némi romlást valószínűsítettek. Inflációs várakozásaik ezzel szemben mérséklődtek az októberihez képest, s a következő 12 hónapra szintén alacsonyabb ütemű áremelkedésre számítottak.

A munkanélküliségre vonatkozó várakozásaik érezhetően mérséklődtek. A lakosság vásárlási kedve romlott az előző hónaphoz képest, de a következő 12 hónapra vonatkozó várakozások némi optimizmust mutattak. Ismét csökkent a megtakarításra kedvező alkalmat látók aránya.

Magyarország hét régiója közül háromban javultak, négyben pedig romlottak a fogyasztók várakozásai. Közép-Magyarországon igen jelentősen, a Közép-Dunántúlon és a Dél-Alföldön viszont csak kismértékben javult a lakosság véleménye. Ezzel szemben a Dél- és Nyugat-Dunántúlon lakók véleménye számottevően romlott, míg Észak-Magyarország és az Észak-Alföld lakosait mérsékeltebb pesszimizmus jellemezte - derül ki a GKI elemzéséből.