Nem tetszik az ombudsmannak az azonnali inkasszó

2005.01.10. 12:39

Alkotmányos alapjogokat sérthet, ahogy az APEH és a pénzintézetek kezelik a polgárok állammal szembeni fizetési kötelezettségével kapcsolatos azonnali beszedési megbízásokat, továbbá, hogy a vonatkozó jogi szabályozás hiányos - közölte Takács Albert, az ombudsman helyettese.

Alkotmányos visszásságot okozhat többek között, hogy a pénzintézetek nem értesítik előzetesen az adósokat a tartozás beszedéséről, az adósoknak nincs érdemi jogorvoslati lehetőségük és az azonnali inkasszó olyan pénzösszeget is érint, amely a törvény erejénél fogva mentes a végrehajtás alól, amennyiben nem pénzügyi intézménynél kezelik - közölte az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese.

Előzőeket annak a vizsgálatomnak az eredményeként állapítottam meg, melyet a hivatalomhoz érkezett több panasz alapján indítottam. A panaszosok azt kifogásolták, hogy a bankok - minden előzetes értesítés nélkül - azonnali beszedési megbízás alapján olyan lakossági folyószámláról is leemelik az állammal szemben fennálló különféle tartozások összegét, mely nem kizárólag az adós tulajdona - olvasható Takács Albert közleményében.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) elnöke és az illetékhivatalok az esetleges törvénysértő végrehajtási gyakorlattal kapcsolatos felelősséget azzal hárítják el, hogy az inkasszó tényleges végrehajtása a bankok feladata, s így az esetleges jogsértésekért is a bankokat terheli a felelősség.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese az ügy kapcsán javasolja az Országgyűlésnek, hogy jogszabály-módosítással teremtse meg többek között a pénzintézetnél kezelt összegre vezetett végrehajtás során az érdemi jogorvoslat lehetőségét és pontosítsa az adósok bankszámlája ellen, adóhatóságok által benyújtott azonnali beszedési megbízásokkal kapcsolatos szabályokat.