Építkezéseket állított le az APEH

2005.11.24. 17:56

Országszerte ellenőrzéseket tartott az adóhatóság, hogy ellenőrizze az építőipari adatszolgáltatási kötelezettségek betartását és kiszűrje a be nem jelentett alkalmazottakat. A közel 800 ellenőrzött foglalkoztatott közül csak 30 tudta igazolni munkavégzésének jogszerűségét. További vizsgálatokra az elkövetkező időszakban is folyamatosan számíthatnak az adózók.

Az építtető a kivitelezés tervezett kezdési időpontja előtt 8 munkanappal köteles bejelenteni a kivitelezési értéket az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos adatszolgáltatást szabályozó kormányrendelet szerint. Az építésügyi hatóság pedig a rendeletben meghatározott adatokat küldi meg az APEH részére.

A hivatalok által megküldött adatszolgáltatások, valamint az építtetők bejelentései alapján november 17-én országos, az ország valamennyi megyéjére és a fővárosra kiterjedő ellenőrzésre került sor. Az APEH adóellenőrei összesen 43 építkezést kerestek fel, hogy a megváltozott jogszabályi előírások betartását ellenőrizzék.

Az akció célja a folyamatban lévő építkezéseken a foglalkoztatott, be nem jelentett alkalmazottak kiszűrése, továbbá adatok gyűjtése volt az építési naplók alapján. Az ellenőrzések 43 építkezés helyszínén 207 adóalanyt érintettek, amely összességében 843 fő számbavételét jelentette.

A több mint nyolcszáz foglalkoztatott megkérdezése alapján a hivatal azt állapította meg, hogy mindösszesen 30 munkavállaló tudta az ellenőrzés alkalmával hitelt érdemlően igazolni a foglalkoztatásának jogszerűségét, míg 728 személyre vonatkozóan - akiket az APEH közleménye szerint "munkavégzés közben találtak" - a szabályszerűségét igazoló iratok későbbi bemutatására szólítottak fel.

Húsz foglalkoztató bizonyítottan elmulasztotta bejelenteni 48 munkavállalóját, ezért 1,6 millió forint mulasztási bírságot szabott ki az APEH, emellett felfüggesztette az építőipari tevékenységet.

A kormányrendelet értelmében az építési naplóba és mellékleteibe az építkezés kivitelezője köteles betekintést biztosítani az adóellenőröknek.

Az ellenőrzések alapján megállapították, hogy a felkeresett 43 építkezés közül 31-nél - tehát az esetek 72 %-ában - nem állt rendelkezésre építési napló alapján értékelhető információ, mert 12 helyszínen egyáltalán nem volt építési napló, míg 19 helyszínen azt nem megfelelően vezették.

Az építési napló vezetésére kötelezettek leggyakoribb kifogása az volt, hogy az építkezés közben nincs idejük az építési naplót vezetni, azt egy későbbi időpontban pótolják. Ezen hiányosságokat az APEH jelenti az illetékes építésügyi szakhatóságok felé.

Az adóellenőrök munkáját a rendőrség, a Határőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, néhány esetben az OMMF, illetőleg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai segítették.

Az adóhatóság "kimondottan pozitív változásként" értékelte, hogy egyre több munkáltató él az alkalmi munkavállalói könyvvel történő alkalmazás lehetőségével, hiszen az elmúlt időszakban - különösen az építőiparban - a foglalkoztatásra ez a fajta gyakorlat nem volt jellemző.

További vizsgálatokra az elkövetkező időszakban is folyamatosan számíthatnak az adózók, miután a tapasztalatokat kiértékelték - áll az APEH közleményében.

KAPCSOLÓDÓ CIKK