Bizonytalan az iparűzési adó megítélése

2006.03.23. 8:18

A KPMG szerint a legutóbbi uniós főügyészi vélemény ismeretében ma az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy az olasz adó megítélésével összhangban, a magyarországi helyi iparűzési adó sem minősül EU-kompatibilisnak, azonban az időbeli korlátozás értelmezése "közömbösítheti" az iparűzési adóval kapcsolatban eddig benyújtott követelések teljesülését.

Az Európai Bíróság (EB) régóta vizsgál egy olaszországi helyi adót (IRAP) -, ha az eljárás végén a bíróság azt tiltott forgalmi adónak minősíti, akkor határozatában eltörli az olasz adónemet.

Az ügy kimenetele Magyarország szempontjából is nagy jelentőségű, hiszen a magyarországi helyi iparűzési adó (hipa) nagyban hasonlít a vitatott olasz adónemre, így az IRAP-ra vonatkozó későbbi döntés precedensértékű lehet a magyar iparűzési adó jogszerűségének megítélésében is.

Az elmúlt napokban az újonnan kinevezett főügyész, Christine Stix-Hackl is kifejtette véleményét az olasz helyi adó EU-kompatibilitását illetően. Bár a főügyész véleménye nem kötelező érvényű az Európai Bíróságra nézve, valószínű, hogy a bíróság azzal egybehangzó döntést hoz majd.

Az új főügyész egyetért a korábbi főügyész, Francis Jacobs azon véleményével, hogy az IRAP tiltott forgalmi adónak minősülhet, ha a vállalkozások reprezentatív mintáját vizsgálva, az áfa és IRAP fizetésére kötelezettek körében fizetendő áfa és IRAP összegének aránya lényegében konstans. A főügyész azt javasolja, hogy ezt az értékelést a nemzeti bíróságok végezzék el.

Az említett érvelést alkalmazzák majd várhatóan a magyar helyi iparűzési adó vonatkozásában is, azaz az ügyet először az EB elé terjesztik, amely egy hasonló értékelés elvégzése után továbbítja azt a magyar bíróságok felé egy végső statisztikai elemzés érdekében. Így a helyi iparűzési adó sorsa a magyar bíróságokon dőlhet el.

A KPMG megítélése szerint a legutóbbi főügyészi vélemény továbbra is óvatosságra int a helyi iparűzési adóval kapcsolatos intézkedések mérlegelésében. Ha az EB majdani döntésében elfogadja a főügyészi álláspontot, az végső soron a magyar helyi iparűzési adó EU-kompatibilitásának megkérdőjelezését jelentheti. Ám, ha az időbeli korlátozás értelmezésében is a főügyész érvelését követik, akkor az lehetetlenné teheti a magyar helyi iparűzési adóval kapcsolatban eddig benyújtott követelések teljesülését.

A KPMG mindig is azon az állásponton volt, hogy a társaságok számára a helyi iparűzési adó az egyik legnagyobb teher, ezért évek óta átfogó helyiadó-reformot szorgalmaz.

A nemzetközi könyvvizsgáló cég ezért helyes iránynak tartja, hogy a magyar kormány az adónem leépítését tervezi 2008-ig.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK