Szakszervezeti levél a megszorítások ellen

2006.07.14. 14:17

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége levelet írt Sólyom Lászlónak. Arra kérik a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá az Új egyensúly program törvényeit.

A három szakszervezeti szövetség a levélben kéri a köztársasági elnököt, hogy ezeket a törvényeket küldje vissza az Országgyűlésnek megfontolás, illetve újragondolás végett. Az Országgyűlés által elfogadott javaslatok szerintük a munkavállalók és a nyugdíjasok millióit érintik igen hátrányosan, s egyúttal súlyosan veszélyeztetik a magyar gazdaság versenyképességét és a magyar közigazgatás működőképességét is.

Különösen aggályosnak tartják, hogy miközben a munkavállalók által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértékét 2 százalékkal felemelnék, ezzel egyidejűleg a foglalkoztató által fizetendő társadalombiztosítási járulék egészségbiztosítási részét 11 százalékról 8 százalékra csökkentenék. Ez alapvetően sérti az állampolgárok, köztük a munkavállalók egészséghez és szociális biztonsághoz való jogát.

Sérelmesnek és újragondolandónak tartják a felnőttképzést segítő adókedvezmény eltörlését, mivel a felnőttképzés a munkavállalók munkaerő-piaci versenyképességének és foglalkoztathatóságának egyik alapvető feltétele.

Átgondolatlannak tartják az önkéntes pénztárak adókedvezményének radikális csökkentését, amely módosítás különösen sérelmes az öngondoskodásra vonatkozó hosszú távú szerződésekre.

Teljességgel indokolatlan szerintük a Munkaerő-piaci Alapba fizetendő munkavállalói járulék 50 százalékkal való felemelése akkor, amikor az alap évek óta szufficites, a többletbefizetés nem jár a szolgáltatások bővülésével, javulásával.

Jelentős érdeksérelmet és megélhetési nehézséget okoz az érdekképviseletek szerint - különösen az alacsony jövedelmű munkavállalóknak - az áfa jelentős mértékű emelése. Hiányolják azt is, hogy a jelentős, a munkavállalók élet-és munkakörülményeit, egzisztenciáját alapvetően érintő javaslatok elfogadása előtt nem készült semmilyen hatásvizsgálat. Ez előfeltétele lett volna a törvények tárgyalásának.

A szervezetek kiemelik, hogy véleményük szerint van alternatívája a megszorításoknak. Békés eszközökkel, társadalmi párbeszédben kell kimunkálni ezeket.

[origo]/MTI

KAPCSOLÓDÓ CIKK