Egy hétig igényelhető még a gázártámogatás

2006.08.08. 15:10

Még egy hétig, augusztus 15-éig jelentkezhetnek a jegyzőknél azok, akik szociális alapú gázártámogatásra jogosultak. Változás jelent, hogy további támogatásra jogosultak a nagycsaládosok és a fogyatékkal élők. A határidőt betartók, már erre a hónapra megkapják a jóváírást.

Támogatást továbbra is azok igényelhetnek, akiknek az éves gázfogyasztása nem éri el a 3000 köbmétert, ezen belül pedig nagyobb mértékű támogatásra azok számíthatnak, akik 1500 köbméternél is kevesebbet fogyasztanak. Ez a támogatási forma a háztartások mintegy 86 százalékát érinti. Az eddigiekhez képest változást jelent, hogy ezen felül további támogatást kapnak a nagycsaládosok, illetőleg azok a családok, amelyeknek valamelyik tagja súlyos fogyatékossággal él.

Szociális gázártámogatásra jogosultak a fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülők, illetőleg a nagycsaládos személyek, feltéve, hogy az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát (2006-ban 51 600 forintot), egyszemélyes háztartás esetén 300 százalékát (2006-ban 77 400 forintot). Támogatást akkor vehetnek igénybe, ha otthonukban az éves háztartási célú gázfogyasztás meghaladja az 1500 köbmétert, de nem éri el az 5000 köbmétert.

A gázártámogatásra jogosult családok száma 187 ezer. Közülük 104 ezer nagycsaládos és 83 ezer fogyatékos. Az átlagos támogatás összege 1500 és 3000 köbméter fogyasztás között havi, átlag 833 forint, 3000 és 5000 köbméter között pedig havi 3833 forint.

A Magyar Államkincstár az érintetteknek július 31-ig kipostázta a gázártámogatás benyújtásához szükséges igénylőlapokat. Az igénylőlapokkal együtt mindenkinek igazolást is küldtek, amivel bizonyítani tudja, hogy a jogosultak körébe tartozik. Ezt az igazolást a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti jegyzőhöz kell eljuttatni legkésőbb október 31-ig. Ha valaki mégsem kapta meg az igénylőlapokat, az Államkincstártól kérheti azt.

A támogatási kérelem mellé csatolni kell a fogyatékossági támogatás, illetve a magasabb összegű vagy nagycsaládosként igénybe vett családi pótlék folyósítását igazoló iratot vagy annak fénymásolatát, és az előző havi jövedelemre vonatkozó adatokat igazoló iratot vagy annak fénymásolatát. Emellett el kell küldeni a kérelem benyújtását megelőző hónapra kiállított gázszámlát (rész-számlát) is, illetve - ha a társasház egy közös gázmérővel rendelkezik - a közös képviselő vagy a képviselettel megbízott személy vagy szervezet által kiadott igazolást a gázmérő azonosító számáról.

Társasházi fogyasztói közösségek esetén az igazolt lakásszámmal szorozzák fel a támogatási sávok határait. A jogos támogatás mértékét az így kapott hőmennyiségek és a kedvezményes időszakban regisztrált fogyasztás összehasonlításával határozzák meg. A jogosult részére járó gázártámogatás összegét az egy lakásra számított átlagos fogyasztás alapján állapítják meg. Ha a támogatásra jogosult háztartása önálló gázmérővel nem rendelkezik, a szolgáltató a társasház részére kiállított számlában érvényesíti a gázártámogatást.
A jegyzők a gázártámogatásra való jogosultság megállapítása esetén tájékoztatják a területileg illetékes gázszolgáltatót és az Energia Központ Kht.-t. Ha a jogosult háztartása nem rendelkezik önálló gázmérővel, a jegyző a társasház közös képviselőjét is értesíti a gázártámogatás megállapításáról a jogosult és a közös költséget megfizető személy nevének feltüntetésével.

A szociális gázártámogatás az igénylés benyújtásának hónapjától december 31-ig jár. A támogatási igényt legkésőbb október 31-ig lehet benyújtani. Ha a jogosult augusztus 15-ig elküldi az igénylőlapot a jegyzőnek, akkor a támogatás már augusztusra is jár. Az első - és így egyszerre kéthavi - támogatást a szeptemberre kiállított számlában, vagyis októberben már jóváírják a gázszolgáltatók. A kormány számításai szerint a szociális gázártámogatás 2006. évi forrásigénye 1,6 milliárd forint, amelynek forrása az Energiagazdálkodási Célelőirányzat.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK