Számolja ki gázszámláját az [origo]-val!

2006.11.23. 7:21

A december végéig érvényben lévő aktuális gázártámogatási rendszer nem tett különbséget az anyagi helyzet alapján, a fogyasztás után járó kompenzációban mindenki automatikusan részesült, függetlenül a jövedelmi viszonyoktól. Az alábbi táblázatokban 3 jellegzetes éves fogyasztási mennyiségre vetítve vizsgáljuk a mostani és a jövőbeni rendszer eltéréseit, a különböző tarifakategóriákba eső fogyasztók anyagi terheinek változásait:

A jelenlegi rendszerben fizetendő:

Éves fogyasztás

2500 köbméter

3500 köbméter

5200 köbméter

Éves ár

159 350 forint

244 700 forint

410 620 forint

Havi számla

13 300 forint

20 400 forint

34 200 forintA januártól élő új rendszerben fizetendő:

 

57,5 forintos tarifa

64,8 forintos tarifa

72 forintos tarifa

79,4 forintos tarifa

97,6 forintos tarifa

2500 köbméter éves fogyasztás

12 000 forint/hó

13 500 forint/hó

15 000 forint/hó

16 500 forint/hó

20 300 forint/hó

3500 köbméter éves fogyasztás

18 400 forint/hó

20 300 forint/hó

22 000 forint/hó

24 000 forint/hó

28 500 forint/hó

5200 köbméter éves fogyasztás

32 300 forint/hó

34 100 forint/hó

35 900 forint/hó

37 750 forint/hó

42 300 forint/hó

 

Mi minősül jövedelemnek?
Jövedelem: A személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.
Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakás-fenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgás-korlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás.

Egyidejűleg egy fogyasztó és háztartásának tagja csak egy lakásra igényelhet támogatást, de ez lehet a tartózkodási hely is, ha az igénylő oda bejelentkezett. Továbbá az albérlő csak akkor kaphat támogatást, ha a számla az ő nevére van kiállítva.

Év közben nem módosítható

A társasházakban - ha a lakás nem rendelkezik önálló mérővel - a közös képviselő nyilatkozatát kell csatolni az igényléshez. Ezen szerepelnie kell a társasházi közös mérő azonosítási számának, a gázszolgáltatás igénybevétele igazolásának (számlával) és hogy az ügyfél lakásának fogyasztása mekkora hányadot képvisel a társasház fogyasztásában. Ezt általában a helyiségek légköbméterben megadott térfogataiból lehet megállapítani. A szolgáltató aztán a társasházi számlán érvényesíti a támogatást, mellyel a közös képviselő csökkenti a támogatásra jogosultak által fizetendő díjat.

A rendszer rugalmatlan eleme, hogy év közben nem módosítható a rászorultsági sáv; a minisztérium indoklása szerint azért, mert ez "mind a jogosultságot megállapító szervnek, mind a szolgáltatónak hatalmas terhet jelentene". Így aztán bármilyen évközbeni változást (például gyermek születése) csak a következő év januárjában lehet az újabb igénylésben érvényesíteni.

A jövedelmek kiszámítása szintén problémás lehet, például egyes adókedvezmények csak később jelentkeznek az ügyfeleknél, ami akár a rászorultsági sáv megváltozását is okozhatja.  

További kritika a rendszerrel kapcsolatban, hogy az csak a gázzal és távhővel fűtő háztartásokkal számol. Az ilyen célra jövőre elkülönítendő körülbelül 100 milliárd forintos tételből azonban nem részesülhet az a mintegy 800 ezer háztartás, amelyben fával, szénnel vagy olajjal tüzelnek. Ők önkormányzati támogatást igényelhetnek, ami azonban csak kisebb segítséget ad a fűtési költségekhez.

Mindenkit érint, hogy a jövő év elején valószínűsíthető az alap gázár emelése, a jelenlegi 97,6 forintos köbméterenkénti árról 101 forintra, ami mindössze 3,5 százalékos drágulást jelent, vagyis jócskán az infláció alatt lesz. Ezt azonban egyelőre hivatalosan nem erősítették meg.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK