Engedékeny volt a versenyhivatal

2005.11.30. 10:18

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenytanácsa mindössze 8 millió forint bírságot szabott ki piacfelosztó kartellben való részvételért a Ferro s.r.l. nevű társaságra, a Bayer AG büntetését pedig elengedte, mert a két cég együttműködött a hivatallal.

A GVH értékelése szerint a benzil-butil-ftalátot (BBP) érintő piacfelosztás 2000 augusztus és 2002 július között éreztette hatását Magyarországon. A BBP lágyító folyadék, amelyet műanyag felületbevonat készítésére használnak elsődlegesen a PVC, valamint más padlóburkoló-anyagok gyártásánál.

A Bayer AG-t - mivel elsőként hozott a GVH tudomásra jogsértést bizonyító adatokat -, a GVH engedékenységi politikájának megfelelően, nem bírságolták meg. A GVH-t másodikként értesítő Ferro szintén tevékenyen együttműködött az eljárás során, ezért vele szemben a versenytanács 30 százalékos bírságcsökkentést alkalmazott. A Ferro-ra kirótt bírság összegét a versenytanács, a magyarországi forgalom nem túl jelentős mértékéhez képest állapította meg.

Az ügyben alkalmazott bírságcsökkentés, illetve a bírságkiszabás mellőzésének alapját a GVH úgynevezett engedékenységi politikája jelenti, amelyhez hasonló megtalálható az Európai Bizottság joggyakorlatában is. Ennek lényege, hogy a titkos megállapodásoknak lehetnek olyan szereplői, amelyek készek részvételüket megszüntetni és a kartell létezéséről, működéséről a GVH-nak információkat szolgáltatni. A versenykorlátozó megállapodásban részt vevő vállalkozásoknak a hatósággal ily módon történő együttműködését a GVH a bírság teljes elengedésével vagy annak mérséklésével honorálja.

Egy kartellben résztvevő vállalkozással szemben kiszabható bírság teljes összegét a GVH akkor engedi el, ha az engedékenységi kérelmet benyújtó vállalkozás, a GVH számára nem ismert kartellről elsőként szolgáltat olyan információkat és bizonyítékokat, amelyek alapján a vizsgálat megindítható. Akkor is elengedik a bírságot, ha a GVH által már megindított eljárásban elsőként szolgáltat a cég olyan, új bizonyítékokat és információkat, amelyek alapján a jogsértés megállapítható, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a GVH még nem rendelkezett elegendő bizonyítékkal ahhoz, hogy a jogsértést megállapítsa.

A bírság csökkentésében pedig akkor részesülhet egy vállalkozás, ha ugyan nem elsőként szolgáltatott döntő bizonyítékot a GVH részére, azonban olyan bizonyítékot nyújt be a GVH-nak, amely egyértelműen többletértékű a már a hivatal birtokában lévő bizonyítékokhoz képest.

KAPCSOLÓDÓ CIKK