Az unió szerint tisztességes a bővítés finanszírozására tett javaslat

2002.02.02. 18:01

Az Európai Bizottság által szerdán lefektetett, a bővítés finanszírozásáról szóló előterjesztés Günter Verheugen bővítési biztos szerint a lehető legjobb kompromisszum a jelenlegi tagállamok és csatalakozni kívánók között, amely semmiképpen sem lehet alkudozások kiindulópontja. Orbán Viktor szerint a bizottsági javaslat éles ellentétben áll Magyarország érdekeivel.

Ahogyan az már korábban is várható volt, az Európai Bizottság tízéves átmeneti időszakot javasol az újonnan csatlakozó tagországok mezőgazdasági termelőinek nyújtandó közvetlen támogatások bevezetésére, illetve halasztott ütemben kívánja szétosztani a regionális fejlesztésekre rendelkezésre álló összeget is. A két említett támogatási csoport az EU költségvetésének csaknem a nyolcvan százalékát teszi ki.

Günter Verheugen bővítési biztos szerint a bizottság által most előterjesztett javaslat tisztességes kompromisszum, amely semmiképpen sem lehet alkudozások alapja. Orbán Viktor úgy nyilatkozott: a bizottsági javaslatok éles ellentétben állnak az ország érdekeivel, majd hozzátette: Magyarország mindent meg fog tenni, hogy növelje a támogatások mértékét és csökkentse az átmeneti időszak hosszát. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy az átmeneti időszak a csatlakozás utáni első három évre rövidíthető. Megfogalmazása szerint az EU és Magyarország közötti nézetkülönbség alapvetően abból adódik, hogy az EU a szubvenciókat pénzügyi támogatásként fogja fel, "mi viszont versenykérdésnek tekintjük".

A bővítés finanszírozásáról szerdán közzétett előterjesztés szerint 2004-ben a mezőgazdasági támogatások a jelenlegi tagországokban érvényes szintek 25 százalékát tennék ki, a következő két évben pedig 30, illetve 35 százalékra emelkednének. Az új tagországok 2013-ban érnék el az akkor érvényes szint 100 százalékát.

Az előrejelzés 10 tagjelölt 2004. évi csatlakozásának feltételezett esetére vonatkozik. A támogatások bevezetésének 2006-ban kezdődő második szakaszában az éves növekményeket úgy határoznák meg, hogy az új tagállamok 2013-ra elérjék az akkori szintek 100 százalékát. Konkrét százalékos értékeket a bizottsági előterjesztés nem említ, vagyis e hányadokról később születne döntés.

Az uniós költségvetésnek a közös mezőgazdasági politika után második legnagyobb tételét jelentő strukturális és kohéziós támogatásokkal kapcsolatban a bizottság azt javasolja, hogy a 2004-2006-os időszakban az unió elsősorban a kohéziós alapból biztosítson forrásokat az új tagországoknak, álláspontja szerint ugyanis ezzel jobban növelhető felvevőképességük.

A bizottsági javaslatok szerint ebben a hároméves időszakban a kohéziós alap egyharmada jutna az új tagoknak, míg a mostani kedvezményezettek esetében 18 százalék a megfelelő arány. Abszolút értékben 2004-ben 7067, 2005-ben 8150, 2006-ban pedig 10350 millió eurót kapnának az új tagországok a strukturális politikák keretében nyújtandó támogatásokból.

A strukturális és kohéziós célokat szolgáló források legnagyobb hányadát a régiók közötti fejlettségbeli különbségek csökkentésére szolgáló regionális támogatások különféle formái teszik ki. A kohéziós alap önálló forrás, amelyből azok a tagországok kaphatnak - környezetvédelmi és infrastrukturális beruházásokra fordítandó - támogatásokat, ahol az egy főre jutó nemzeti össztermék nem éri el az uniós átlag 90 százalékát.

A bizottsági koncepció abból az elvből indul ki, hogy az unió nem lépheti túl a 2000-2006 közötti időszakra meghatározott átfogó költségvetési előirányzatokat, amelyeket az 1999-ben, Berlinben elfogadott Agenda 2000 című pénzügyi intézkedéscsomag tartalmaz. Ennek jóváhagyásakor még hat új tagország 2002-es csatlakozásának elméleti lehetőségével számoltak, most viszont tíz új tag 2004-es csatlakozása tűnik a legvalószínűbbnek. Az eredeti forgatókönyvet ennek megfelelően módosítani kellett, de úgy, hogy néggyel több ország csatlakozása az "átfogó keretek érvényben tartása" mellett is finanszírozható legyen, más szóval: megközelítőleg ugyanannyi pénzt osztanának szét tíz, mit a korábban kalkulált hat csatlakozó között.

(MTI - Üzleti Negyed)

Ajánlat:

Európai Bizottság