Bankszámla- és betétszerződések

2001.09.05. 10:33

A betétszerződés alapján a szerződő fél által lekötött pénzeszközök után a hitelintézet köteles a betét összegét visszafizetni, valamint ezen felül kamatot fizetni. A szerződés megkötése önmagában nem ró kötelezettséget egyik félre sem, ugyanis az ügylet akkor kezdődik, amikor az ügyfél első ízben helyez el betétet a számlán. A szerződésben keverednek a bankszámlaszerződés és a kölcsönszerződés elemei, a bank számlát nyit a betételhelyező részére és használja a betétes által elhelyezett összeget. A használat ellenértéke a hitelintézet által fizetett kamat.

A betétes természetes személy, társadalmi szervezet, alapítvány, jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet (ideértve a pénzügyi intézményeket és a biztosítótársaságokat is), illetve költségvetési szerv is lehet. Azt a bankoknak kell eldönteniük, hogy milyen ügyfelektől és milyen összegben kívánnak betéteket elfogadni (természetesen bankfelügyeleti engedély birtokában). Más infrastruktúrával kell rendelkeznie a lakossági banknak, mint az elsősorban gazdálkodó szervezeteket fogadó bankoknak.

A betét fajtái

A lekötés időtartama szerint beszélhetünk rövid (1-12 hónapos), közép- (1-5 éves) és hosszú (5 év feletti) lejáratú betétekről. A hosszú lejáratú betételhelyezés nem jellemző, gyakoriak viszont a rövid - akár egy-két napos - és középlejáratú betétek. A bankok számára mindegyik fontos, de a középtávúak a leghasznosabbak, hiszen ezek fedezik a beruházási hiteleket. A felmondás szerint beszélhetünk látra szóló, tartós, valamint felmondásos betétekről.

  • A látra szóló betétet a betét elhelyezője bármikor előzetes bejelentés nélkül felmondhatja. Emiatt az ilyen betétek kamatai a legalacsonyabbak.
  • A tartós betétek a lekötés időtartama alatt nem mondhatók fel, az ügyfelek érdeke azonban azt kívánja, hogy amikor pénzre van szükségük, tartósan lekötött betéteikhez is hozzájussanak. Ezért a bankok - felmondási határidő kikötésével - lehetőséget biztosítanak az idő előtti felmondásra, ilyenkor azonban az ügyfél kevesebb kamatot kap a betét után.
  • A felmondásos betétek felmondási ideje általában 3, 7, vagy 30 nap. Minél rövidebb a felmondási idő, annál alacsonyabb a betéti kamat.

A szerződés tartalma

A betéti célzatú más szerződésekkel (takarékbetét-szerződés) szemben itt nincs betéti okmány, ezért csak a betétes nevére lehet betétszámlaszerződést kötni, és a számlával szemben is csak a betétes érvényesíthet igényt, mégpedig akkor, ha a pénzfelvételkor az aláírásmintájával való összehasonlítás érdekében aláírást ad ki a banknak.

A betéti szerződés alapján a betétes kötelessége, hogy a szerződés szerinti időtartamban a lekötött pénzt a számlán tartsa. Ha a betét kifizetését a határidő előtt kéri, a hitelintézet a visszafizetést nem tagadhatja meg. A szerződésszegés következménye a kamatra vagy annak egy részére való jog elvesztése - a szerződési feltételektől függően.

A szerződési feltételeket a bankok alakítják ki, az ügyfelek általában változtatás nélkül írják alá a bank által szerkesztett blankettaszerződéseket, így ezek nem ügyfélre, hanem ügyletre szabottak. Ennek ellenére előfordulhat (főleg tőkeerős ügyfeleknél), hogy az ügyfél kérésére változtatnak a szerződési feltételeken. A szerződés általános feltételei ebben az esetben is változatlanok, módosulhatnak viszont a kamatfeltételek és a lekötési időszakok. Bevett gyakorlat, hogy a szerződés két részből áll: az általános feltételekből és az ehhez mellékletként csatolt kamatfeltételekből.

Az ügyfélnek nemcsak azt kell meggondolnia, hogy melyik bank biztosítja a legkedvezőbb kamatkondíciókat, hanem arra is ügyelnie kell, hogy mekkora összeget és milyen időtartamra helyez el betétként, hiszen adott esetben szüksége lehet a pénzre.