Több nyilvánosságot kap a fogyasztóvédelem

2006.12.13. 7:36

Az átcímkézési botrány is mutatja, hogy mennyire időszerű az a fogyasztóvédelmi törvénycsomag, amely a súlyos jogsértések internetes közzétételét rendeli el. A javaslat szerint a jövőben a határozatokat szükség esetén az MTI is nyilvánosságra hozhatja.

Az új fogyasztóvédelemről szóló törvény elsődleges célja a tagállami hatóságok egymás közötti, valamint az Európai Bizottsággal való együttműködés előfeltételeinek a megteremtése. A kölcsönös jogsegély keretében a tagállamoknak ki kell jelölniük egy úgynevezett összekötő hivatalt, amelyet az Európai Bizottság felé is jelezni kell. Magyarország a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget jelentette be a kölcsönös jogsegély tekintetében összekötő hivatalnak. (A Szociális és Családügyi Minisztérium honlapján már olvasható a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos törvényi rendelkezések uniós jogharmonizációját célzó, kormányzati előterjesztés teljes szövege.)

Felteszik a netre a vétkezőket

A törvénytervezet értelmében a fogyasztóvédelmi hatóságok, így az ORTT, a Gazdasági Versenyhivatal, illetve a Nemzeti Hírközlési Hatóság a súlyos jogsértésekkel kapcsolatos határozatait köteles a honlapján közzétenni. A fogyasztóvédelmi felügyelőségek esetében a közzétételi kötelezettséget részletesebben szabályozza a javaslat. A határozatokat három csoportba sorolja. Az első körbe azok a határozatok tartoznak, melyek az életet, testi épséget, egészséget, illetve a környezetet veszélyeztető, vagy súlyos kárral fenyegető jogsértések ügyében keletkeztek. Ezeket a határozatokat jogorvoslatra tekintet nélkül közzé kell tenni, mivel a felsorolt értékek védelme prioritást élvez. A második körben a jogerős, nagy összegű bírság kiszabásáról rendelkező vagy ismételt jogsértő magatartás miatt meghozott határozatok vannak. A jogsértés megszüntetését elrendelő, illetve a jogsértés folytatását megtiltó jogerős határozatot, melyet a hatóság közösségi eljárás keretében hozott, szintén nyilvánosságra kell hozni. A kevésbé jelentős, de valamely speciális körülmény miatt közérdeklődésre számot tartó esetekben csak lehetőséget biztosít a törvény a fogyasztóvédelmi felügyelőségnek a közzétételre.

Újdonságnak tekinthető, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságoknak, mérlegelésük szerint lehetőségük lesz arra, hogy a közzétett határozatukról a nemzeti hírügynökséget is tájékoztassák. A széles körű sajtónyilvánosság megteremtésétől, annak visszatartó ereje mellett a fogyasztói tájékoztatás általános javulását várja a tervezetet készítő munkaügyi tárca.

Szerződésben lehet a jogsértés megszüntetését vállalni

A fogyasztóvédelmi hatóságoknak a jövőben lehetőségük lesz úgynevezett hatósági szerződést kötni annak érdekében, hogy a jogsértés megszüntetését elrendelő határozatnál rugalmasabb eszköz is legyen. Az Európai Unió álláspontja szerint ugyanis a fogyasztóvédelmi hatóságoknak rendelkezniük kell olyan jogkörrel, amelynek segítségével a közösségen belüli jogsértés elkövetéséért felelős eladótól vagy szolgáltatótól e tevékenységének a megszüntetésére vonatkozó "kötelezettségvállalást" érhessenek el.

A közigazgatási törvény értelmében az ügyféllel hatósági szerződés is köthető. A szerződés keretében olyan kötelezettség is vállalható, melyre az ügyfél hatósági határozattal egyébként nem lenne kötelezhető. Amennyiben az ügyfél a szerződésben foglaltakat megszegi, a szerződés jogerős és végrehajtható határozatnak minősül, és a hatóság - az addigi teljesítések figyelembevételével - hivatalból intézkedik a végrehajtás elrendeléséről.

Forrás: [origo]
A szerződések felkerülnek a világhálóra

A magyar kormány álláspontja szerint a hatósági szerződés megfelelő eszköz arra, hogy a közösségen belüli jogsértések megszüntetését elérjék. Előnye, hogy, ha a jogsértő nem a szerződésnek megfelelően jár el, szerződés-szegésének következményeit viselnie kell, s ennek keretében akár a korábbi magatartásáért is felelősségre vonható. A törvénytervezet éppen ezért az ORTT, a Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi felügyelőségek, illetve a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) számára biztosítja a hatósági szerződés megkötésének a lehetőségét az uniós fogyasztóvédelmi rendelet végrehajtása körében lefolytatott eljárások esetében.

A hatósági szerződésekről az adott hatóság honlapján, illetve az érintett területért felelős minisztérium hivatalos lapjában közleményt kell megjelentetni, illetőleg a szerződést egyéb célszerű módon is közzé kell tenni.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK