Kevés adót lehet visszaigényelni

2007.03.06. 7:19

A fokozatosan megszűnő kedvezményekből most még érvényesíthetjük a sulinet, a felnőttképzési díj és a szellemi alkotások kedvezményét is, a biztosítási és a közcélú adományok kedvezménye pedig megmarad jövőre is. Hová és mit írjunk a bevallásban?

Aki az összevont adóalapot csökkentő kedvezmények közül bármelyiket is érvényesíteni kívánja, a 2006-os évről szóló 0653-mas szja-bevallás 02. számú lapját köteles kitölteni és aláírni. Fontos szabály, hogy ilyen kedvezmény csak az összevont adóalap utáni adó erejéig érvényesíthető. Ezért mielőtt elkezdenénk kitölteni az adóbevallást, érdemes külön számításokat végezni, hogy a különböző jogcímeken összesen mekkora kedvezményt érvényesíthetünk, s ezek közül mennyire nyújt fedezetet a megállapított adónk. Figyelni kell arra is, hogy bizonyos kedvezmények egyrészt jövedelemhez, másrészt összeghatárhoz kötöttek.

Sorozatunkban külön foglalkoztunk az önkéntes pénztári és nyugdíj-előtakarékossági jóváírás lehetőségével, a családi és a lakáscélú hitel kedvezményével. Milyen szja-kedvezményekkel számolhatunk még?

Tandíj, felnőttképzési díj

A felsőoktatási tandíj vagy költségtérítés címén befizetett összeg 30 százaléka, legfeljebb azonban hallgatónként 60 000 forint igényelhető vissza. A kedvezményt az a jogosult veheti igénybe, akinek a neve az iskola igazolásán befizetőként szerepel. Befizetőként nemcsak a hallgató, hanem helyette szülője, nagyszülője, testvére, házastársa is szerepelhet. Arra is lehetőség van, hogy a hallgató a kedvezmény igénybevételét elhalassza. Fontos szabály, hogy csak olyan felsőoktatási intézmény állíthat ki igazolást, amely szerepel a felsőoktatási törvényben. 2006-ra még csak az első diploma megszerzését támogatta adókedvezménnyel az állam, a 2007-es adóbevallásban azonban már minden felsőfokú képzés és szakképzés, illetve a doktoranduszképzés tandíja után jár majd az adókedvezmény.

A felnőttképzési díj kedvezménye most érvényesíthető utoljára, aki 2007-ben vesz részt ilyen képzésben, már nem lesz jogosult ilyen kedvezményre. A képzési díj (vizsgadíj) 30 százaléka, maximum 60000 forint igényelhető vissza ezen a jogcímen.

Sulinet

A számítástechnikai eszközök elterjesztését szolgáló sulinet-kedvezmény feltételei többször is változtak, így a 2006-ról szóló bevallásban már csak a 2006-ban vásárolt számítógép (laptop) megszerzésére (nem tartozik ide a lízing, a részletvétel, a bérlet) fordított kiadás 50 százalékával, de legfeljebb évi 60 000 forinttal csökkenthető az összevont adóalap adója. 2007. január 1-től nem lehet már ilyen kedvezménnyel vásárolni.

Szellemi tevékenység jövedelme

Utoljára érvényesíthető ez a kedvezmény is, a szellemi tevékenységből származó jövedelem 25 százaléka, de legfeljebb 50 000 forint igényelhető vissza a 2006-ban ilyen jogcímen szerzett jövedelem után. 2007-ben kikerül a kedvezményezett jövedelmi körből a szabadalomért, illetve bármilyen szerzői jogi védelemben részesülő alkotásért kapott díjazás.

Tb- és magán-nyugdíjpénztári befizetések

Külön megállapodás megkötésével (és járulékfizetéssel) a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt, illetve nyugdíjalapot képező jövedelmet lehet szerezni. Amennyiben az adózó saját maga vagy más javára ilyen megállapodást kötött, az ilyen jogcímen befizetett és a társadalombiztosítási szerv által igazolt összeg 25 százalékát levonhatja az összevont adóalapból. Ugyancsak levonható annak az összegnek a 25 százaléka, amelyet a magán-nyugdíjpénztári tagdíj fizetésére kötött megállapodás szerint saját maga javára, illetve a nem egyéni vállalkozó támogatási megállapodás szerint más javára fizet meg. A kedvezmény a pénztár igazolása alapján vehető igénybe.

Az összevont adóalap adóját csökkenti a magánnyugdíjpénztárba az adózó saját tagdíját kiegészítő önkéntes befizetésének 30 százaléka, a pénztár által kiállított igazolás alapján.

Közcélú adomány kedvezménye

A közcélú adomány kedvezménye nem változott, a befizetett összeg 30 százaléka, legfeljebb azonban kiemelkedően közhasznú szervezetnek juttatott adományra 100 000 forint, a közhasznú szervezetnek, egyháznak, illetve a közérdekű kötelezettségvállalásra adott adományra pedig 50 000 forint vehető igénybe, igazolás alapján.

Élet- vagy nyugdíjbiztosítás

Az összevont adóalap adóját csökkenti a belföldi székhelyű biztosítóval kötött (legalább 10 éves lejáratú) élet- és nyugdíjbiztosítás adóévben megfizetett díjának 20 százaléka, valamint az adóévben megfizetett díjából az előző adóévben megfizetett díjat meghaladó rész további 10 százaléka, de legfeljebb 100 000 Ft. Amennyiben a biztosítási szerződést 10 éven belül megszüntetik, az addig érvényesített biztosítási adókedvezményt vissza kell fizetni az adóhatóságnak.

Mezőgazdasági őstermelők, alkalmi munka

Az összevont adóalap adóját csökkenti a tételes költségelszámolást vagy a 10 százalék költséghányadot alkalmazó mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből származó éves jövedelem adójának, valamint - ha tételes költségelszámolást alkalmaz - a könyvelői díjkedvezménynek az együttes összege, de legfeljebb 100 000 forint.

Az alkalmi munkavállalói könyvbe beragasztott közteherjegy 75 százaléka adókedvezményként vonható le az adóból. Ilyen kedvezményt érvényesíthetnek például azok, akik háztartási alkalmazottat foglalkoztatnak AM-könyvvel.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK