Hétfőig lehet adóelőlegeket fizetni

2007.03.13. 7:20

A március 15-i nemzeti ünnep miatt átrendezett munkanapok néhány nap haladékot eredményeztek a helyi adók és a gépjárműadó előlegének fizetésére. Így március 19-én még be lehet fizetni a vállalkozókat terhelő iparűzési és vállalkozói kommunális adó előlegét, valamint a magánszemélyek kommunális adójának, az építményadónak és a gépjárműadónak az első részletét. Ez utóbbi persze csak annak, aki kapott határozatot.

Az önkormányzatokat gazdagító helyi adók közé soroljuk a vagyoni és kommunális adókat, valamint a helyi iparűzési adót. Mindegyik adó közös jellemzője, hogy csak az adott település lakóit vagy vállalkozásait terheli, az önkormányzat dönt arról, hogy milyen adókat vezet be a területén, és a törvényben meghatározott maximális mértéknél magasabb adót nem állapíthat meg.

Vagyoni adók

A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó és a telekadó. Az építményadót az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész után, a telekadót pedig az itt található beépítetlen belterületi földrészlet után kell fizetniük a tulajdonosoknak. A 65 év feletti, illetve a rokkant magánszemélyek nem fizetnek építményadót arra a lakásra, amelyben életvitelszerűen laknak. A hatályos szabályok alapján viszonylag kevés önkormányzat vet ki építményadót, a 2008-tól bevezetendő ingatlanadó pedig ki is válthatja azt.

Lényeges szabály, hogy egyszerre csak egyféle adó vethető ki ugyanarra az adótárgyra, azaz az ingatlant nem lehet építményadó és kommunális adó címén is megadóztatni.

Kommunális adók

A kommunális adókra vonatkozó szabályozás a magánszemélyeket és a vállalkozókat terhelő kommunális adót és az idegenforgalmi adót különbözteti meg. A magánszemélyt a kommunális adókötelezettség - a vagyoni típusú adókkal egyezően - a tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, beépítetlen földterület után terheli. A kommunális adó alanya ezen túlmenően az a magánszemély is, aki az önkormányzat területén állami, önkormányzati vagy szolgálati lakás bérleti jogával rendelkezik.

A vállalkozói kommunális adó a vállalkozó által foglalkoztatottak létszámához igazodik.

Az idegenforgalmi adót az a magánszemély köteles fizetni, aki nem állandó lakosként az önkormányzat területén legalább egy vendégéjszakát eltölt az évben, illetve aki olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak. Idegenforgalmi adót a megkezdett vendégéjszakák száma vagy a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, illetve az üdülésre, pihenésre alkalmas építmény hasznos alapterülete után kell megfizetni.

Helyi iparűzési adó

A kizárólag vállalkozókat és vállalkozásokat terhelő helyi iparűzési adót az önkormányzat  területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási (iparűzési) tevékenység alapján kell fizetni. Az utóbbi években sokszor gondoltak az eltörlésére, miután azonban tavaly az unió is EU-konformnak minősítette, továbbra is fizetni kell. Annyi kedvező változás történt tavaly, hogy a befizetett adó teljes összege leírható a társasági adó alapjából.

Állandó jellegű az iparűzési tevékenység, ha a vállalkozás az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén vagy a telephelyén kívül folytatja. Az adót az értékesített termék, illetve végzett szolgáltatás nettó árbevétele után kell megfizetni, amely azonban az eladott áruk beszerzési értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, és az anyagköltséggel, mint korrekciós tételekkel csökkenthető. Amennyiben a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell megosztania. Az adó évi mértékének felső határa 2000-től az adóalap 2 százaléka. Az evások az eva-alap 1 százalékát fizethetik.

A külföldi telephelyen végzett tevékenységből származó iparűzési adóalap kiemelhető a Magyarországon adóztatható adóalapból, ha a vállalkozónak - gazdasági tevékenysége után - a külföldi telephely szerinti önkormányzat számára kellett adót fizetni. Az adóalap csökkentése csak az összes iparűzési adóalap legfeljebb 90 százalékáig terjedhet, mellyel a szabályozás azt ismeri el, hogy a magyarországi székhelyen akkor is folyik gazdasági tevékenység, ha az összes árbevétel külföldön végzett tevékenység ellenértékeként áll elő.

Ideiglenesnek tekinthető a piaci és vásározó kiskereskedelem, továbbá az építőipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munka, az ezekkel kapcsolatban végzett szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenység, a természeti erőforrást feltárása, felkutatása, feltéve, hogy a tevékenység időtartama az adóéven belül legalább 1 hónap, de 3 hónapot nem haladja meg. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységre az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít, az adóátalány naptári naponként legfeljebb 5000 forint lehet.

A vállalkozókat a helyi iparűzési adó tekintetében előlegfizetési kötelezettség terheli. Az önkormányzati adóhatóság az előleg összegét - az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján - fizetési meghagyásban közlik az adóalanyokkal. Az adóelőleg összege megegyezik az előző évi adó összegével. A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét a következő év május 31-éig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza.

Gépjárműadó

A gépjárműadó 2007. január 1-től nem a súly alapján, hanem a kilowattban mért teljesítmény alapján fizetendő. Súly alapján csak a teherautókra és a buszokra kell fizetni. Így a személygépkocsi-tulajdonosoknál az adó az értéket követi: a fiatalabb gépek birtokosai többet, az öregebbekéi kevesebbet fizetnek. Új kocsiknál minden kilowattra 300 forint jut, ez egy lóerőre 220 forintot jelent. A tízéves autóknál azonban már ennek harmadából megúszható az adófizetés. A módosítás eredményeként az adó majdnem minden kategóriában emelkedik.

Az önkormányzatok számára ráadásul probléma, hogy adminisztrációs akadályok miatt nem tudják minden tulajdonosra időben kivetni a gépjárműadót, ugyanis az autók teljesítményéről sok esetben nem álladat az önkormányzat rendelkezésére. Így az sem biztos, hogy a tulajdonos időben megkapja az értesítést a fizetendő adóról - pedig az első részlet befizetési határideje vészesen közeleg.

Közelgő fizetési határidők

A fentebb részletezett adókat, illetve azok előlegét két részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni. Az idén azonban a nemzeti ünnep és a körülötte átszervezett munkanapok miatt március 19-ig lehet pótlékmentesen teljesíteni a kötelezettséget.

KAPCSOLÓDÓ CIKK