Leváltható a távfűtés a nyílászáró-pályázattal

2007.04.11. 6:50

Április 10-től lehet benyújtani a nyílászárócsere címen közismert lakossági energiatakarékossági pályázatokat. Az önerő nélkül is elnyerhető támogatás igénylésével nem árt sietni, mivel tavaly szinte pillanatok alatt kimerült a keret, vagyis egy esetleges hiánypótlásra sem biztos, hogy jut idő. Az [origo] ezért összegyűjtötte a legfontosabb gyakorlati jó tanácsokat és tudnivalókat.

Az idei Nemzeti Energiatakarékossági Program lakossági energiatakarékossági pályázatain vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású hitel nyerhető el lakások energetikai korszerűsítésére (például hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés), és a megújuló energiafelhasználás növelésére (például napkollektor, biomassza-kazán létesítése), amihez önrész sem feltétlen szükséges.

A lakossági energiatakarékossági pályázaton indulóknak ajánlott, hogy a pályázati útmutatót többször, figyelmesen olvassák el. Ha ugyanis formai okból hiánypótlás, pontosítás szükséges, arra az Energia Központ csak egyszeri alkalommal ad lehetőséget, 15 napos határidővel. A pályázatokat 2007. április 10-től lehet benyújtani, elbírálásuk havonta történik a pályázatok postára adási sorrendjében. A döntés meghozatalára a pályázat befogadását követő 90 napon belül kerül sor. A pályázókat a döntés meghozatalát követő 15 munkanapon belül írásban tájékoztatják. Kedvező döntés esetén a kedvezményezett nevét, a pályázat tárgyát, a megvalósítás helyét, a megítélt vissza nem térítendő támogatás összegét és mértékét a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (www.gkm.hu), és az Energia Központ Kht. (www.energiakozpont.hu) internetes honlapján a pályázók külön hozzájárulása nélkül közzéteszi.

Ki pályázhat?

A lakások energetikai korszerűsítése esetén a lakóingatlan tulajdonosának kell pályáznia. Ha társasház vagy lakásszövetkezet az egész épületre pályázik, közgyűlési határozat is kell. Pályázni lehet külön ablakszigetelésre vagy cserére, fűtéskorszerűsítésre vagy hőszigetelésre, de lehet mindháromra egyszerre is. Egy épületre csak egy pályázat adható be. Társasház esetén lehet egyénileg is pályázni ablakcserére vagy fűtéskorszerűsítésre, de az épület hőszigetelésére vagy a tető szigetelésére a társasház csak közösségileg pályázhat. Családi háznál az épület típusát és korát telekkönyvi kivonattal kell igazolni.

Forrás: [origo]
A távhőről alapos indokkal lehet lemondani

Nyílászárócsere, nyílászáró utólagos hőszigetelése esetén csak megfelelő hőátbocsátási tényezőjű, a termék gyártója nevére kiállított alkalmassági bizonylattal rendelkező szerkezetek cseréje támogatható, ennek igazolásait a pályázatnak tartalmaznia kell. A távhőszolgáltatásról való leválás is támogatható, de csakis indokolt esetben. A pályázathoz a részletes indokokon túl csatolni kell az általános közüzemi szerződés felmondásának jogszerűségét igazoló dokumentumokat is (tulajdonosi közösség hozzájárulása, költségviselés). Ugyanígy központi fűtési és melegvíz-szolgáltatási rendszerből való kiválás is csak indokolt esetben támogatható, a pályázathoz az indokok mellett itt is csatolni kell a kiválás jogszerűségét igazoló dokumentumokat (az üzemben tartó hozzájárulása, költségviselés).

A pályázaton nem vehet részt többek között az a személy, aki lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy köztartozással bír, aki a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik. Annak sem érdemes próbálkoznia, aki a pályázat benyújtásának időpontjában peres ingatlannal rendelkezik. A pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában érdekelt személyek sem pályázhatnak. Ne számítson támogatásra az sem, aki csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll.

A pályázat benyújtása

A pályázat két fő részből áll: egyrészt a pályázati formanyomtatványból (adatlapok), másrészt a mellékletekből. A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben a pályázó úgy ítéli meg, hogy a formanyomtatvány egy adott kérdése nem vonatkozik az adott pályázatra, a formanyomtatvány megfelelő helyén a "Jelen pont pályázatomra nem vonatkozik, mivel <a pályázó indoklása>" megjegyzést kell tenni. A pályázatot zárt borítékban vagy csomagban ajánlott küldeményként az Energia Központ Kht. címére kell beküldeni (Energia Központ Kht., NEP-2007, 1476 Budapest, Pf. 288).

A pályázati formanyomtatvány kitöltése során ajánlott kiemelt figyelmet fordítani a pénzügyi adatlap, az épület és az épületgépészeti berendezések, a tervezett beruházás műszaki és költségvetési adatainak pontos kitöltésére. Ezek nélkül ugyanis az Energia Központ nem tudja kiszámítani a várható energiamegtakarítást és mérlegelni a projekt gazdaságosságát. A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, változtatás esetén a pályázatot elutasítják. A formanyomtatvány kitöltésénél törekedni kell a projekt pontos, tömör megfogalmazására, hogy a rendelkezésre álló terjedelemben mindazt az információt meg lehessen adni, ami a pályázat elbírálásához szükséges.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKK