Nyári munkára érdemes AM-könyvvel szerződni

2007.07.12. 7:15

Nyáron sok diák vállal munkát, és a mezőgazdaságban, vendéglátásban is megszaporodnak a szezonális munkák. A munkavállalóknak és a munkáltatóknak is érdemes tisztában lenniük a szezonális munkavállalás törvényes feltételeivel, hiszen a nyári időszakban a munkaügyi ellenőrzés is gyakori.

Diákmunka

Nyáron sok diák is szeretne dolgozni. Az ehhez szükséges szerződés megköthető a munkáltatóval közvetlenül is, de sok olyan, kifejezetten diákmunka-közvetítéssel foglalkozó cég (szövetkezet) is van, amelyek közvetlenül szerződnek a diákokkal, és a munkavállalót kölcsönzik a konkrét munkahelyre. Szervezeten keresztül szerződni biztonságosabb, így van a legjobb esély arra, hogy elkerüljük a hibás, pontatlan szerződést, a rossz adólevonást és a nemfizetést. Írásbeli szerződés nélkül nem ajánlatos munkát vállalni, a legnagyobb kockázata szóbeli megállapodás alapján zsebből zsebbe fizetésnek van.

Alkalmi munkavállalói könyv

Biztonságos és jó megoldás a munkavállaló és a munkáltató számára is az AM-könyvvel (alkalmi munkavállalói könyvvel) foglalkoztatás, amelynek azonban időbeli és anyagi korlátai is vannak. Használata viszont nagyon egyszerű, hiszen nem kell külön munkaszerződést kötni, a járulékok pedig kedvezőbbek, és a könyvbe ragasztott közteherjeggyel egyszerűen adminisztrálhatók.

Alkalmi foglalkoztatásnak ugyanis az minősül, ha a munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval legfeljebb öt egymást követő napig és egy hónapon belül legfeljebb tizenöt napig, valamint egy éven belül legfeljebb kilencven napig létesít munkaviszonyt. Több munkáltatónál összesen százhúsz napot lehet így dolgozni egy évben. Amennyiben azonban valaki legalább három különböző közhasznú szervezetnél vagy magánszemélynél dolgozik, akkor évente kétszáz órát is tölthet alkalmi munkaviszonyban.

Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági idénymunka általában nem végezhető el tizenöt nap alatt, ezt a korlátot feloldja a törvény. Mezőgazdasági munkát külföldiek is végezhetnek AM-könyvvel, maximum 60 napig, jövedelemkorlátozás nélkül.

Az alkalmi munkavállalói könyv a bármely munkaügyi központnál ingyenesen kiváltható. Fontos előírás, hogy a munkavállaló az AM-könyvét köteles magánál tartani. Az AM könyv meglétét, megfelelő kitöltését, illetve azt, hogy a könyvet a munkavállaló magánál tartja-e, mind a munkaügyi hatóság, mind pedig az APEH jogosult ellenőrizni.

Jövedelemkorlát, közterhek

AM-könyves foglalkoztatásnál a napi munkabér 1800 forintnál nem lehet kevesebb és 4600 forintnál nem lehet több. A munkáltatónak a kifizetett munkadíj után a törvény mellékletében meghatározott értékű közteherjegyeket kell beragasztania az AM-könyv megfelelő rovatába. A közteherjegy lerovásával a munkáltatót terhelő 21 százalékos nyugdíjbiztosítási járulék, 5 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulék, 3 százalékos munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás, valamint a munkavállalót terhelő 8,5 százalékos nyugdíjjárulék, 1,5 százalékos munkavállalói járulék, illetve a személyi jövedelemadó előlege megfizetettnek tekintendő. Alkalmi foglalkoztatáskor a dolgozó mentesül a 7 százalékos egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség alól, ebből viszont az következik, hogy keresőképtelen betegség esetén nem igényelhet ingyenes orvosi ellátást és táppénzt sem.

A munkáltató minden nap a munkakezdéskor köteles az AM-könyvben a munkáltató neve és székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele, a munkavégzés helye és napja, a munkakör és a kifizetendő munkadíj rovatokat kitölteni. A közteherjegy helyén aláírásával igazolja a munka megkezdésének a tényét. A közteherjegyet ellenben csak az adott napi munkavégzés befejezésekor kell beragasztani, majd a beragasztást követően a munkáltató az aláírásával is köteles érvényesíteni azt. Az AM-könyv megfelelő sorának az aláírásával a munkavállalónak is naponta igazolnia kell a munkavállalás tényét.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK