Nem a munkahelyek folyósítják a családtámogatást

2007.08.08. 7:07

Az egyes szociális törvényeket módosító törvényjavaslat értelmében jövőre azok a munkahelyek sem folyósítják már az anyasági támogatást, a családi pótlékot és a gyest, amelyek eddig kifizetőhelynek minősültek. Az egyszerűsítés jegyében minden ügyintézés a Magyar Államkincstárhoz kerül.

A törvénycsomag több szociális tárgyú törvényt is érint: a szociális és a gyermekvédelmi, a családtámogatási törvényt és a fogyatékosok egyenlőségének biztosításáról szóló jogszabályt. A szociális törvény tervezett módosítása elsősorban a szociális szolgáltatások célzottabbá tételét szolgálja. A javaslat indokolása szerint azokat a legszükségesebb és azonnali lépéseket kívánják megtenni, amelyekkel már 2008. január 1-jétől biztosítani lehet a gondozásra, ápolásra szoruló, alacsony jövedelmű és legkisebb érdekérvényesítési képességgel rendelkező állampolgárok hozzáférését a szociális szolgáltatásokhoz (étkeztetés, idősotthoni ellátás, házi segítségnyújtás, energia-felhasználási támogatás...stb.). Kiemeljük, hogy a szociális ellátásokra való jogosultság elbírálásánál egységesíteni tervezik a jövedelem meghatározását. Ezért az egyszerűsített vállalkozási adót (eva), illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho) fizető magánszemélyekre és a mezőgazdasági kistermelőkre egyaránt fog vonatkozni az a szabály, hogy költségigazolás hiányában bevételüket 40 százalékkal csökkenthetik. Nem számít majd bele a jövedelembe az alkalmi munkavállalásból származó kereset, ha havonta nem haladja meg a minimálbér 50 százalékát.

Fontos szabály, hogy a jövőben a gyermekgondozási támogatások és a rendszeres szociális segély együttesen nem folyósíthatók. Az egyéves kor alatti gyermeket nevelő, gyermekgondozási segélyre jogosult személy sem részesülhet rendszeres szociális segélyben.

Megszűnnek a családtámogatási kifizetőhelyek

A javasolt változtatások a családtámogatási ellátások ügymenetének egységesítését, gyorsítását szolgálják. A módosítás leglényegesebb eleme a munkáltatóknál működő családtámogatási kifizetőhelyek megszüntetése. Ezáltal a családtámogatások adminisztrációja egységesebbé, korszerűbbé és ellenőrizhetővé válik. A családtámogatási kifizetőhely valamennyi munkáltatónál megszűnik, kivéve azoknál az állami szerveknél, ahol a családtámogatásokkal kapcsolatos igazgatási feladatot nemzetbiztonsági érdekből továbbra is indokolt ellátni.

Jelenleg a családtámogatási kifizetőhelyek a munkabér elszámolásával egyidejűleg folyósítják az ellátást is. A kifizetőhelyek megszüntetése miatt a jogszabály előírja majd, hogy a Magyar Államkincstár a tárgyhónapot követő hónap 15-éig folyósítsa a családtámogatásokat.

A kifizetőhelyek megszüntetése miatt a családtámogatási ügyeket át kell majd adni a kincstár területi szerveihez. Az átadás fokozatosan, 2008. január 1-je és 2008. március 31-e között zajlik majd a tervezet szerint. A 2007. december 31-én folyamatban lévő anyasági támogatás, családi pótlék, illetve gyermekgondozási segély ügyekben a Magyar Államkincstár lakóhely szerint illetékes Regionális Igazgatósága fog majd eljárni. A családtámogatási kifizetőhelyek - attól függően, hogy mekkora létszámot foglalkoztatnak - a folyamatban lévő ügyeket legkésőbb 2008. márciusáig adják át elektronikusan. Az adatállomány átadását követően, a továbbiakban az ellátások folyósításáról az igazgatóság gondoskodik.

Kötelező értesítés a családi ellátásokról

A törvényjavaslat azt is lehetővé teszi, hogy a babakötvényről szóló tájékoztatáshoz hasonlóan az újszülöttek törvényes képviselői a családi ellátásokról (anyasági támogatás, családi pótlék, gyes) is időben értesülhessenek. A jövőben a kincstár faladata lesz, hogy megküldje a szülőknek az igény-érvényesítéshez szükséges formanyomtatványokat és tájékoztatásokat.

KAPCSOLÓDÓ CIKK