Egyszerűsödik a cégeljárás ősztől

2007.08.28. 10:44

A cégtörvény szeptember 1-jei módosításaihoz kapcsolódóan az igazságügyi tárca három rendelettervezetet is kidolgozott. Egyszerűsített cégeljárásban ingyenes lesz a közzététel, a hitelezők védelme érdekében korlátlanul és ingyenesen lekérhetők lesznek egyes cégadatok, és elkészült az új TEÁOR-számokkal kapcsolatos szabályozás is.

Szeptember 1-től az egyszerűsített cégeljárásban a cég bejegyzésének közzététele ingyenes lesz. Ez azt jelenti, hogy azokat a cégeket, amelyeket elektronikusan, egyszerűsített cégeljárásban (azaz szerződésminta alkalmazásával) kérnek bejegyezni, összesen 15 000 forint illetékfizetési kötelezettség fogja terhelni.

Ingyenes céginformáció

A cégtörvény eddig is lehetővé tette egyes céginformációk ingyenes elektronikus lekérését, a tervezett változás lényege az, hogy hamarosan korlátlanul és egyszerűbben kérhetők le ezek az információk. A hatályos szabályozás értelmében a számítógépes rendszer használatával kapcsolatos kiadásokat meg kellett téríteni, ha havonta több, mint 15 céginformációt kérnek elektronikusan.

A céginformáció iránti kérelmet - a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható nyomtatványon a céginformációs szolgálatnak kell majd elektronikusan megküldeni. A kérelmet nem kell ellátni elektronikus aláírással, azonban meg kell adni azt az elektronikus elérhetőséget (e-mail), amelyen a kérelmező a céginformációt fogadja. A kérelem benyújtásának gyakorisága nem lesz korlátozott.

A tervezet értelmében az ingyenes céginformáció körében - a hitelezők védelme érdekében - céginformációt lehet majd kérni:

  • a cég cégjegyzékben szereplő fennálló vagy törölt adatáról, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatairól,
  • a cég elektronikusan nyilvántartott számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint
  • csoportosított céginformációként a cég jelenlegi vagy törölt vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja egyéb cégben fennálló vagy fennállt vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagsági minőségéről, valamint a minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tagjának egyéb cégben fennálló vagy fennállt tulajdonosi minőségéről.

Az adatok a kormányzati portálról is megismerhetők lesznek, ha a kérelmező regisztrál az Ügyfélkapun.

Ez a céginformáció természetesen nem minősül közokiratnak, hiteles cégkivonatért és cégmásolatért továbbra is költségtérítést kell fizetni. Arra azonban alkalmas, hogy egy-egy ügyletkötés előtt a hatályos cégadatokból betekintéssel információt szerezzen egy vállalkozás a leendő partneréről.

Új TEÁOR-számok

A harmadik rendelet-tervezet a megváltozó TEÁOR-számokkal kapcsolatban tartalmaz könnyítéseket. A bejegyzési kérelemben foglalt rovatok közül csak azokat kell majd kinyomtatni ezentúl, amelyek kitöltése a kérelem tartalmára tekintettel szükséges.

2008. január 1-től a cég főtevékenységét (tevékenységi köreit) a TEÁOR'08 négy számjegyű szakágazati besorolása szerint kell felsorolni, a szakágazat után feltüntetve az évszámot ('08) is. Azoknak a már bejegyzett TEÁOR-számoknak a helyébe, amelyek a TEÁOR'03 és a TEÁOR'08 közötti fordítókulcsot tartalmazó KSH közlemény alapján automatikusan átfordíthatóak a megfelelő TEÁOR'08 tevékenységi szakágazati besorolássá, 2008. január 1-jén automatikusan az új TEÁOR-számot jegyzik be.

Azoknál a tevékenységi köröknél, amelyek a KSH-közlemény értelmében automatikusan nem sorolhatóak át, a tevékenységi kör megfelelő módosítását a cégnek kell kérnie a cégbíróságon a cégjegyzékben vezetett egyéb adatai első változásakor, de legkésőbb 2008. július 1-jéig. A TEÁOR '08 szerinti tevékenységi kör meghatározására való áttérés következtében szükséges statisztikai számjel változást a KSH közli a cégbírsággal, és a változást automatikusan, a törvény erejénél fogva bejegyzik.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK