�rdemes aranyat venni

2007.10.29. 7:07

Szeptember �ta l�tv�nyosan megugrott az arany �rfolyama, �s ez a folyamat - kisebb ingadoz�sokkal - az�ta is tart, ennek ellen�re tov�bbra is �rdemes aranyat venni, ak�r aj�nd�knak, ak�r befektet�si c�llal - mondta a Napi Gazdas�gnak Borb�ly Erika, a www.aranypiac.hu weboldalt �zemeltet� Dr. Schmidt & Dr. K�r�szt�s Kft. marketingmenedzsere.

Egy uncia arany �ra szeptember 11-e �ta 130 doll�rral emelkedett, mik�zben a doll�r gyeng�lt. A k�t mozg�s k�r�lbel�l kiegyenl�ti egym�st. Az arany �rt�ke nem v�ltozik olyan drasztikusan, mint ahogyan az a doll�rban kifejezett �rfolyamv�ltoz�sb�l k�vetkezne.

A dr�gul�s m�sik oka a Fed kamatcs�kkent�se, aminek hat�s�ra az arany is, mint minden m�s befektet�si forma, sokkal kedveltebb� v�lt. Hat�ssal van a piacra India mint szezon�lis felv�s�rl� kereslete is, illetve �ltal�ban egyes �zsiai orsz�gok v�s�rl�sai. A magyar piacon az arany nem dr�gult l�tv�nyosan, de a beszerz�si �ra term�szetesen valamilyen m�rt�kben n�lunk is k�veti az �rfolyam-n�veked�st.

Az esk�v�k eg�sz �vben biztos�tj�k a keresletet, ezenk�v�l a ballag�sok idej�n, illetve kar�csony el�tt n� meg az �rdekl�d�s az arany ir�nt; mostan�ban el�g sokan v�s�rolnak p�ld�ul a m�r elterjedt aranylapocsk�k mellett befektet�i �rm�ket, sz�p kivitelez�s� dobozban.

A szakember szerint az arany �r�nak n�veked�se kitart a tov�bbiakban is, hossz� t�von mindenk�ppen, mert a dr�gul�s nemcsak a doll�r �rt�k�vel f�gg �ssze, hanem a vil�gpiaci kereslettel is, amivel szemben viszont egyre sz�k�l a k�n�lat.

KAPCSOLÓDÓ CIKK