Egyéni vállalkozás

2002.04.09. 11:04

Egyéni vállalkozás alapítására elsősorban a belföldi természetes személyek jogosultak. Mellettük azonban a devizajogszabályok szerint külföldinek minősülő külföldi állampolgárok is alapíthatnak egyéni vállalkozást, ha külön törvény rendelkezései értelmében önálló vállalkozóként gazdasági célú letelepedésre jogosultak.

A belföldi természetes személyekkel szemben támasztott követelmények:

  • cselekvőképesség,
  • lakóhely,
  • nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából.

A külföldi természetes személy akkor alapíthat egyéni vállalkozást, ha:

  • nemzetközi szerződés a vállalkozás alapítást lehetővé teszi, vagy nemzeti elbánást biztosít a külföldi állam polgárai számára.
  • cselekvőképes,
  • tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
  • nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából,

Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához - mezőgazdasági termelőtevékenység és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás kivételével - kizárólag egyéni vállalkozói igazolványra van szükség. (Mezőgazdasági őstermelőnek minősül az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában mezőgazdasági termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat. A mezőgazdasági őstermelőnek őstermelői igazolványt kell vezetnie a tevékenységéből származó bevétele, jövedelme igazolására, ez azonban nem tekinthető vállalkozói igazolványnak.)

Adójogi szempontból egyéni vállalkozó az a magánszemély is, aki egészségügyi és szociális vállalkozást, orvosi, klinikai szakpszichológusi, továbbá magánállatorvosi, illetve egyéb egészségügyi, szociális vagy gyógyszerészi magántevékenységet folytat, illetve az ügyvéd, az egyéni szabadalmi ügyvivő, a közjegyző és az önálló bírósági végrehajtó is. Ezekben az esetekben vállalkozói igazolványra nincs szükség, de a felsorolt tevékenységek gyakorlásának feltételeit (meghatározott iskolai végzettség, kamarai nyilvántartásba vétel stb.) külön jogszabályok tartalmazzák.

Előző
Következő