�jabb cs�dk�zeli bankot vett a JP Morgan

2008.09.26. 8:10

Az egyik legnagyobb amerikai kereskedelmi bank, a JP Morgan Chase id�n m�sodszor szerez olcs�n konkurens bankot, "h�la" a m�sodrend� jelz�loghitelek okozta v�ls�gnak. A bank ez�ttal a Washington Mutual Inc. bankot �s biztos�t�t veszi meg 1,9 milli�rd doll�r�rt.�Ellenkez� esetben a�WaMu cs�dbe menne,�minden id�k�legnagyobb amerikai bankbuk�s�t produk�lva.

M�rciusban a JP Morgan k�r�lbel�l 2,3 milli�rd doll�ros, r�szv�nycser�s �gyletben m�r megszerezte a szint�n cs�dvesz�lybe ker�lt Bear Stearnst, az els�t a nagy Wall Street-i befektet�si bankok k�z�l, amely �sszeomlott a v�ls�g miatt. A Bear Stearns rossz k�vetel�seinek le�r�s�hoz a JP Morgan 29 milli�rd doll�ros k�lcs�nt kapott az amerikai sz�vets�gi tartal�kbankrendszert�l (Fed).

A mostani �gylethez, pontosabban a Washington Mutual hitelportfoli�j�b�l a tervezett 31 milli�rd doll�ros le�r�shoz a JPMorgan nem kap �llami seg�ts�get, viszont bejelentette, hogy �j r�szv�nyek elad�s�b�l egyel�re 8 milli�rd doll�rral emeli alapt�k�j�t.

Az �gylet egyszersmind megmenti az amerikai sz�vets�gi bet�tbiztos�t� int�zetet (FDIC) is az esetleges fizet�sk�ptelens�gt�l. A FDIC szervez�k�nt k�zrem�k�d�tt a felv�s�rl�s �sszehoz�s�ban. A Washington Mutual m�rlegf��sszege 310 milli�rd doll�r, cs�dje a legnagyobb bankbuk�s lett volna az Egyes�lt �llamok t�rt�net�ben.

A hitelv�ls�ggal kapcsolatos le�r�sai k�vetkezt�ben 53 sz�zal�kkal cs�kkent a JP Morgan Chase ad�zott eredm�nye a m�sodik negyed�vben: 2 milli�rd doll�r volt az egy �vvel kor�bbi 4,23 milli�rd helyett.

A rossz hitelek miatt k�zel 3,5 milli�rd doll�rnyi, a Bear Stearns �gylet kapcs�n tov�bbi f�lmilli�rd doll�ros le�r�s terhelte a negyed�vben a JP Morgan Chase-t. Ugyanakkor vil�gszerte a bank kereskedelmi banki tev�kenys�ge �s �rt�kpap�rr�szlege rekord bev�telt �s eredm�nyt k�nyvelhetett el, ez m�rs�kelte a neh�zs�geket.

M�g nem tudni, mag�n-ment�akci�i jutalm�ul �s nagy le�r�sai megk�nny�t�s�re a JP Morgan is r�szesedik-e az amerikai korm�ny tervezett, 700 milli�rd doll�ros p�nz�gyi piaci ment�akci�j�b�l. Az �sszeg mindenekel�tt arra szolg�lna, hogy a bankrendszert megtiszt�ts�k a rossz k�vetel�sekt�l.

"T�mogatjuk a korm�ny tev�kenys�g�t, de nem arra sz�m�tva d�nt�tt�nk a v�tel mellett" - mondta a JP Morgan Chase vez�rigazgat�ja, Jamie Dimon, majd hozz�tette: jelent�s seg�ts�g lenne r�szes�lni a ment�tervb�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKK