�j amerikai m�dszer a bankment�sre

2008.09.27. 7:03

A Washington Mutual �sszeoml�sa �s bet�t�llom�ny�nak gyors ki�rus�t�sa egy �j szan�l�si m�dszer kezdet�t jelentheti az USA-ban. A bankokat �gy er�s�tik meg, hogy az �letk�ptelen p�nzint�zeteket lefoglalja az �llam, azt�n a m�g haszn�lhat� eszk�zeit tehermentesen adja �t a sz�vets�gi bet�tbiztos�t� a vev�jel�lteknek. A k�vetkez� p�lda a m�dszer alkalmaz�s�ra a Wachovia lehet, amely 27 sz�zal�kot vesz�tett a t�zsd�n.

Az amerikai kongresszus ezen a h�ten k�ptelen volt kompromisszumra jutni a korm�ny �ltal javasolt 700 milli�rd doll�ros bankment� csomagr�l. A CNN szerint a csomagot - ha egy�ltal�n elfogadj�k - csak r�szletekben vezetik be, vagyis t�bb �temben, a 700 milli�rdn�l sokkal kisebb �sszegeket ford�tanak majd a Wall Street felt�maszt�s�ra.

�m bankszektor �s a Bush-adminisztr�ci� k�zben a t�rv�nyhoz�st megker�lve r�j�ttek arra, mik�nt lehet �llami k�zrem�k�d�ssel gyorsan �s hat�konyan szan�lni a bajba jutott p�nzint�zeteket.

Az els� p�lda

A p�ld�t erre a Bloomberg h�r�gyn�ks�g szerint a 188 milli�rd doll�rnyi bet�tet kezel� Washington Mutual (WaMu) takar�kp�nzt�r �sszeoml�sa szolg�ltatta. A c�g r�szv�nyeinek 95 sz�zal�kos es�se ut�n, illetve a bankb�l 10 nap alatt kivett 16,7 milli�rd doll�rnyi bet�tet l�tva, a sz�vets�gi hat�s�gok lefoglalt�k a p�nzint�zetet. A lefoglal�s ut�n szinte azonnal megkezdt�k a bank ki�rus�t�s�t.

A m�g bentl�v� bet�t�llom�nyt tehermentesen eladt�k a kor�bbi vev�jel�ltnek, a JP Morgan �ri�sbanknak, amely �gy a rossz hitelek �s a k�telezetts�gek n�lk�l jutott hatalmas vagyonhoz.

900 milli�rd doll�r a JP Morgann�l

A WaMu �llom�ny�val egy�tt imm�r 900 milli�rd doll�rra n�tt a JP Morgann�l elhelyezett bet�tek �sszege, �s ezzel listavezet� lett az amerikai nagybankok k�z�tt. A JP Morgan r�szv�nye ezek ut�n sz�rnyalni kezdett a t�zsd�n. M�g �gy is 11 sz�zal�kkal n�vekedett az �rfolyama, hogy t�zmilli�rd doll�r�rt �j r�szv�nyeket bocs�tott ki. Elvileg teh�t kor�bbi r�szv�nyeinek szavazati ar�nyai cs�kkentek, �s �gy a JP Morgan t�zsdei �rfolyam�nak es�se is indokolt lett volna.

A Bloomberg szerint mindez egy �jfajta szan�l�si m�dszer kezdete is lehet a p�nz�gyi szektorban: a vev�knek el�g megv�rniuk c�lpontjuk �sszeoml�s�t. Ekkor az �llam r�teszi a kez�t a sz�ban forg� bankba, a m�g haszn�lhat� r�szek ki�rus�t�sa ut�n pedig az �sszeomlott p�nzint�zet rossz hiteleit �s k�telezetts�geit a sz�vets�gi bet�tbiztos�t�si alap, az FDIC kezeli a tov�bbiakban.

A k�vetkez� �ldozat a Wachovia lehet

Az �j m�dszer k�vetkez� kipr�b�l�i val�sz�n�leg a t�zsd�n meging� Wachovia p�nzint�zet k�r�i lehetnek. Az eddig vev�k�nt emlegetett Citigroup, illetve a spanyol Banco Santander, esetleg a Wells Fargo arra v�rnak, hogy a sz�vets�gi hat�s�gok lefoglalj�k a Wachovi�t, �s azt�n �gy v�s�rolhass�k meg annak bet�t�llom�ny�t, hogy annak k�telezetts�geit ne kelljen megmenteni�k.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK