Leminősítési hullám a világban

2009.01.27. 9:07

Huszonkét országot minősített le a Coface. Kínát és Oroszországot, a két legnagyobb feltörekvő országot is kénytelenek voltak negatív megfigyelési listára helyezni, ami először fordul elő a Coface fennállása óta. Az igencsak visszafogott növekedés miatt nem meglepő, hogy a Coface által vezetett fizetésképtelenségi index értéke 50 százalékkal növekedett 2007 és 2008 között.

Itt találja a válsággal kapcsolatos összes hírt!

Szemmel láthatólag a 2008-ban kezdődött hitelválság új dimenzióba váltott a negyedik negyedévben, amikor még az egészen addig kitartó országok (például Németország) vállalkozásait is elérte a visszaesés. Figyelembe véve a 2009-re prognosztizált 0,9 százalékos átlagos világgazdasági növekedési értéket, a fejlődés ütemének visszaesését tekintve a jelenlegi krízis az 1980-as évek első felében és az 1990-es években tapasztalt válságra hasonlít.

A növekedés mértéke 2007 és 2009 között 3,1 százalékpont körüli értékre esik vissza, ami megegyezik az 1979 és 1982, valamint az 1989 és 1991 között tapasztalt mértékkel. Mindazonáltal ezen válságok indikátorértéke alatta maradt az első olajválság idején regisztrált értéknek. Ami a fizetésképtelenségi eljárások számát illeti, a Coface 47 százalékos növekedést tapasztalt 2008 folyamán, és ezen belül a negyedik negyedévben számottevő megugrás volt tapasztalható.

Buborékországok

Az országkockázati jelentés átfogó képet ad arról, hogy a 2008 januárjában az Egyesült Államok területéről származó hitelválság hogyan indult útjára, és érte el az olyan "buborékországokat", mint az Egyesült Királyság, Spanyolország, Írország, stb. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy egyetlen terület sem marad érintetlen.

Először az epicentrumhoz közel eső, iparilag fejlett államokat érte el a válság, majd azok az országok következtek, ahol ugyan nem volt jelen spekulációs buborék (például Olaszország, Franciaország, Németország, Japán, stb) azonban a gazdasági növekedés üteme alacsony volt. Majd szinte velük egy időben a sérülékeny gazdasággal rendelkező feltörekvő államon volt a sor, mint például a Dél-Afrikai Köztársaság és Vietnám.

Feltörekvő gazdaságok

Miután az összes iparilag fejlettebb állam országkockázati besorolását rontotta 2008 folyamán a Coface, két, eddig a válság hatásainak ellenálló BRIC-ország (Brazília, Oroszország, India és Kína) is negatív megfigyelési listára került. "A hitelválság most már két jelentős feltörekvő országot is érint - Oroszországot és Kínát - az elmúlt évek során tapasztalt kedvező makrogazdasági és pénzügyi helyzet ellenére" - magyarázta Francois David, a Coface elnöke. "Ugyanakkor az ebben a két országban működő cégek a sérülékenység számos jelét mutatták - erre a Coface már korábban felhívta a figyelmet -, és ez a jelenség a válság kapcsán jelentősen felerősödött."

A Coface előrejelzése alapján a kínai gazdaság teljesítménye 7 százalékkal bővül 2009 folyamán. A Coface által 6 éve vezetett, a kínai cégek fizetési morálját vizsgáló felmérések rámutattak azokra a hatásokra, amelyeket a magánszféra cégei között kialakult öldöklő versenyből fakadó haszonkulcs-zsugorodás okozott.

Ez egyértelműen a mikrogazdasági sérülékenység bizonyítéka, így a gazdasági lassulás a kínai cégek egy részénél tapasztalható fizetésképtelenségi eljárások számának növekedéséhez fog vezetni. Ezért Kína A3-as besorolás mellett került negatív megfigyelési listára. Hongkong és Tajvan besorolását pedig A2-re rontotta a Coface.

Oroszország

Ami Oroszországot illeti, a Coface 2,5 százalékos gazdasági növekedést vár 2009-re. A Coface tapasztalatai szerint a vállalkozások közötti fizetési morál 2008 folyamán érezhetően romlott, főleg a vállalatvezetési módszerekben tapasztalható és folyamatosan fennálló hiányosságok miatt; ez utóbbi jelenséget a Coface figyelembe vette az ország B kategóriás besorolásának megállapításakor.

Az ország gazdaságát jelentősen érinti a hitelválság (hitelszűke, zuhanó olajár). Az orosz cégek külföldi adósságállománya 140 százalékkal növekedett 2005 óta, ami további fizetésképtelenségekhez vezethet. Oroszország ez utóbbi miatt került negatív megfigyelési listára.

KAPCSOLÓDÓ CIKK