Elektronikus aláírás

2002.11.20. 16:45

A papíron mint hagyományos adathordozón a nyilatkozatokat emberi kézírással, aláírással hitelesítik. A számítástechnikai eszközök és az internet világában szükség van a kézíráshoz fűződő hitelesítési funkció átültetésére, az aláírás digitalizálására. Ezt célozta meg az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény.

Az Európai Tanácsnak az elektronikus aláírás közösségi kereteiről szóló 1999/93/EK irányelvével összhangban a magyar nemzeti szabályozás is jogi elismerést fűz az elektronikus formákhoz, megteremtve ezzel a hagyományos, papír alapú és a digitális dokumentumok, aláírások közötti egyenjogúságot.

Az elektronikus aláírásról szóló törvény biztosítja, hogy az elektronikus aláírás, illetve az elektronikus irat vagy dokumentum elfogadását, bizonyítási eszközként történő alkalmazását ne lehessen megtagadni, jognyilatkozat tételére, illetve joghatás kiváltására való alkalmasságát ne lehessen kétségbe vonni kizárólag az elektronikus forma alkalmazása miatt.

Az egyenjogúságot kimondó alapelvi szintű rendelkezés valamennyi elektronikus aláírásra, így a biztonságosnak egyáltalán nem tekinthető egyszerű elektronikus aláírásra is vonatkozik, a törvényi szabályozás egyebekben azonban kizárólag az úgynevezett fokozott biztonságú elektronikus aláírásokra, illetve fokozott biztonságú elektronikus aláírásokkal ellátott dokumentumokra összpontosít. Bizonyítási eszközként az elektronikus aláírás egyetlen fajtájának az elfogadását sem lehet megtagadni, az írásbeliség követelményét ellenben kizárólag a fokozott biztonságú elektronikus aláírással lehet teljesíteni. A szerződéses viszonyban álló feleknek lehetőségük van arra, hogy korlátozottan és zárt körben más formákat is elfogadhatónak minősítsenek.

Az elektronikus formák elterjedésével igényként merült fel a hagyományos, papír alapú és a modern, digitális formák egymásnak történő megfeleltetése. A különböző tények, körülmények hiteles igazolásához jogrendszerünk sok esetben írásbeliséget, írásba foglalást követel meg. (Pl. írásban előterjeszthető kérelmek, szerződéses nyilatkozatok kötelező írásba foglalása.) Az írásbeliség hagyományos értelemben kézírással papírra írt vagy nyomtatott és aláírt formát jelentett.

Az internet egyre szélesebb körű elterjedésével a hagyományos formák meghaladottakká váltak, a dokumentumok manapság sok esetben kizárólag elektronikus formában léteznek, és jutnak el az érintettekhez. A digitális formák egyenlőségének törvényi garantálásával az elektronikus formában létező dokumentumok és az elektronikus aláírások azonos elbírálás alá esnek a papírra leírtakkal. Bizonyítási eszközként ennek következtében az elektronikus aláírás bármely fajtája, így az egyszerű elektronikus aláírás is elfogadható, az írásbeliség jogszabályi követelményét azonban kizárólag fokozott biztonságú elektronikus aláírással lehet teljesíteni.

Az elektronikus aláírásról szóló törvény alapelvi szintű rendelkezéseit a hatályba lépése előtt keletkezett elektronikus formákra is alkalmazni kell. A keletkezésük idejére történő hivatkozással nem lehet a korábban keletkezett aláírások, dokumentumok érvényességét, bizonyítékként történő elfogadását utólag megtagadni.

Előző
Következő