Mobiltelefon előfizetői szerződés felmondása

Az előfizető mindhárom szolgáltatónál felmondhatja előfizetői szerződéstét. A felmondást a három szolgáltató némileg eltérő fizetési feltételekhez köti, melyeket az alábbiakban ismertetünk. Az előfizetési szerződés megszüntetésének feltételeivel érdemes már annak megkötése előtt tisztában lenni, hiszen az befolyásolhatja a leendő előfizetőt a szolgáltató kiválasztásában. Az alábbiakban csak azokat az esetet vizsgáltuk, melyek során az előfizető a hűségnyilatkozatban rögzített határidő (általában két év) előtt mondja fel előfizetését. Ezekben az esetekben az előfizető a szerződésbontás után megtarthatja mobilkészülékét.

Pannon GSM

A Pannon GSM-nél személyesen (bemutatóteremben) vagy fax útján intézhető a szerződésbontás, mely során az előfizető hóközi számlájának, illetve egyéb fennálló tartozásának kiegyenlítése mellett a két éves szerződésből még hátralévő - havi bontásban 1250 forint (nettó) - összeget is fizetni köteles. (Pl: Ha a két éves szerződésből egy év van hátra, abban az eseteben 12X1250+Áfa forint, azaz 18750 forint megfizetésére köteles az előfizető a számlatartozásain felül.)

A szerződésbontáshoz szükséges az előfizetői szerződés, az előfizető személyi igazolványa és SIM-kártyája; fax útján történő szerződésbontás esetén az előfizetői szerződés, valamint a szerződés felbontásáról szóló nyilatkozat, melyben az ügyfél rögzíti, mely naptól szünteti meg az előfizetést, és vállalja az időarányos díjak kifizetését.

(A szerződés megszűnésének napja az a nap, amikor az írásbeli felmondás a szolgáltatóhoz megérkezik. Ebben az esetben a szolgáltató az utolsó hónapról, valamint a még ki nem egyenlített és esedékes tartozásról számlát küld az előfizető részére.)

Vodafone

A Vodafone előfizetői személyesen (bemutatóteremben), fax útján, vagy postai úton intézhetik a szerződésbontást, melyhez felmondó nyilatkozat, illetve előfizetői szerződés szükséges.

A 2000 decembere előtt kötött előfizetői szerződések bontása során a fennálló számlatartozások kiegyenlítése mellett a fennmaradó időszak havidíjait kell a szolgáltató felé törleszteni. A 2000 decembere után kötött előfizetői szerződések felbontása során fizetendő díj a szerződés időtartamától függően változik. Az előfizető egy évre szóló hűségnyilatkozat felmondása esetén 45 ezer forintot köteles fizetni fennálló egyéb díjtartozásai felett, két éves szerződés esetén az első évben 37 500 forint, míg a második évben történő szerződésbontás során 25 ezer forint megfizetésére köteles.

Westel

A Westelnél kötött szerződések felbontását kizárólag személyesen intézhetik az előfizetők, a felbontáshoz az ügyfél SIM-kártyájára van szükség.

Szerződésbontás esetén az előfizető aktuális számlájának, illetve egyéb fennálló tartozásának kiegyenlítése mellett a két éves szerződésből még hátralévő (havi bontásban 1375 forint, két évre vetítve összesen 33 ezer forint) összeget, valamint az un. feltételes kedvezményt köteles fizetni, melyet telefontípustól függően állapít meg és rögzít a társaság a szerződés megkötésekor.

Westel előfizetéssel rendelkező ügyfeleknek lehetőségük van előfizetésük ideiglenes, korlátlan ideig történő felfüggesztésére, melynek ára 1000 forint. Ebben az esetben az előfizető mentesül a havidíjak fizetése alól.

Forrás: az egyes szolgáltatók ügyfélszolgálatai

Ajánlat:

A hazai mobilszolgáltatók készülékárai

A hazai mobilszolgátatók pre-paid rendszerű szolgáltatásai

Összehasonlító táblázat I. (Mobil pre-paid kártyák)

Összehasonlító táblázat II. (Mobil pre-paid kártyák)

A Pannon GSM üzletszabályzata (pdf formátumban)

A Vodafone üzletszabályzata

A Westel üzletszabályzata