Közlekedési bűncselekmények, szabálysértések

2002.04.26. 14:02

"Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével más vagy mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz."

A bűncselekmény elkövetője kizárólag az a személy lehet, aki mint járművezető a közúti közlekedési szabályok hatálya alatt áll, így a KRESZ és az egyéb közlekedési szabályok rendelkezéseibe ütköző magatartást tanúsító utas vagy gyalogos nem vonható a közúti veszélyeztetés miatt (de más bűncselekmény miatt igen!) felelősségre. A tettes szempontjából irreleváns, hogy a cselekmény elkövetésekor volt-e járművezetői engedélye vagy sem. A bűncselekmény kizárólag szándékosan követhető el, a közúti veszélyeztetésnek ugyanis nincsen gondatlan alakzata.

Gyakran előfordul, hogy a büntetőjogi felelősségre vonásra azért kerül sor, mert az ittas járművezető a rendőri intézkedést elkerülendő, felé történő kormányzással kényszeríti a rendőrt kitérésre. Tekintettel arra, hogy ezzel a cselekménnyel a rendőrt az elkövető közvetlen veszélybe hozza, a bíróság a hivatalos személy elleni erőszakkal halmazatban álló közúti veszélyeztetés bűntettét állapítja meg.