Közlekedési bűncselekmények, szabálysértések

2002.04.26. 14:02

"Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz."

A közúti baleset okozása gondatlan bűncselekmény. Ez az egyik megkülönböztető ismérve a kizárólag szándékosan elkövethető közúti veszélyeztetés bűncselekményével szemben. A bűncselekményt csak olyan személy követheti el, aki a közúti közlekedési szabályok hatálya alatt áll. Nem tartoznak e körbe az utasok, gyalogosok, mivel a Btk. vonatkozó szabálya nem minősülnek közlekedési szabályoknak a gyalogosokra és utasokra vonatkozó rendelkezések.

A tettes szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a bűncselekmény elkövetésekor rendelkezett-e járművezetésre jogosító okmányokkal vagy sem.

A bűncselekmény megállapítására akkor kerülhet sor, ha az elkövető a közlekedési szabályok megsértésével másnak, másoknak 8 napon túl gyógyuló súlyos testi sértést okoz. Ha a sérülés 8 napon belül gyógyul, a tettes szabálysértés elkövetése miatt vonható felelősségre.

A Legfelsőbb Bíróság egyik eseti döntésének értelmében a több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt tartozik büntetőjogi felelősséggel az a tehergépkocsivezető, aki a meghibásodott pótkocsit éjjel, kivilágítatlanul úgy hagyja az úttesten, hogy az a forgalmi sáv nagy részét elfoglalja; valamint az a járművezető is, aki az időközben elhelyezett "egyéb veszélyt" jelző közlekedési jelzőtábla figyelmen kívül hagyása mellett az éjszakai órákban "vakon vezetve" a kivilágítatlan járműszerelvénybe beleütközve három személy halálát okozza (BH 1998. 319.).

Nem állapítható meg ellenben a halálos közúti baleset gondatlan okozásának a vétsége a túlzott sebességgel nem haladó gépkocsivezetővel szemben, aki az esti sötétségben, a fényvisszaverő prizmával nem rendelkező és kivilágítatlan kerékpárját ittasan, sötét ruhában toló sértettet - aki a jelzőtábla tiltó rendelkezései szerint ott jogszerűen nem is tartózkodhatott volna - halálra gázolja (BH 1996. 459.).