Közlekedési bűncselekmények, szabálysértések

2002.04.26. 14:02

Ittas vezetés

Aki vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, továbbá közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet úgy vezet, hogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, vagy a jármű vezetését ilyen állapotban lévő személynek engedi át, illetve nem gépi meghajtású járművet szeszes italtól befolyásolt állapotban vezet vagy hajt, 100 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, közúti határátkelőhelyen a határőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

Az ittas vezetés szabálysértésének elkövetése esetén - az ittas járművezetés bűncselekménnyel egyezően - az alkoholfogyasztás mint kóros elmeállapotot előidéző körülmény nem tekinthető felelősséget kizáró oknak, ha a vezető a szabálysértést önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban követte el.

Az ittas járművezetés bűncselekményi kategóriája akkor valósul meg, ha az elkövető olyan mennyiségű szeszes italt fogyaszt, amely alkoholos befolyásoltságot okoz. A szabálysértés megállapításához az kell, hogy az elkövető - csekély mennyiségű - szeszes italt fogyasszon. Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 13. számú módszertani levele rögzíti a véralkohol vizsgálati eredményekhez kapcsolódó alkoholos befolyásoltsági szinteket. E szerint 0,30 alatt a vizsgálati eredményen negatív, míg 0,31-0,50 között az állapítható meg, hogy a vizsgált személy ivott, de alkoholosan nem befolyásolt. Ilyenkor - alkoholos befolyásoltság hiányában - bűncselekmény megállapítására nem kerülhet sor, nincs akadálya azonban a szabálysértés elkövetése miatti felelősségre vonásnak. A szabálysértési alakzat tényállási elemi között csak a szeszes ital fogyasztása szerepel. Ha tehát a jármű vezetője csekély - de mindenképpen 0,5 alatti - kimutatható mennyiségű szeszes italt fogyasztott, szabálysértést követ el.

A fent említett módszertani levél és az országos rendőrfőkapitány 35/1995 számú intézkedése a kilégzett levegőből történő alkoholmeghatározás kérdésével foglalkozik. A módszertani levél rögzíti, hogy a levegő-alkoholszint meghatározásának módszere viszonylag nagy hibalehetőséget rejt magába, ezért a vizsgált személy kérésére minden esetben vérvizsgálatot kell végezni. Az országos rendőrfőkapitány intézkedése értelmében az eljáró rendőr elsősorban a LION Alcometer SD-400 típusú alkoholtesztet köteles alkalmazni. Az ezzel kimutatható eredmény, valamint a járművezető magatartása alapján kell eldönteni, hogy szükség van-e a SERES ETHYLOMETER 670-TH típusú, az OMH által hitelesített alkoholkoncentráció-mérő berendezés alkalmazására vagy sem.

Ha a LION alkoholteszt eredménye 0,1-0,5 milligramm/liter közötti, és az elkövető a szabálysértés elkövetését írásban elismeri, nincs szükség a további vizsgálatra, a rendőr a vezető ellen szabálysértési feljelentést tesz. (A 0,1 milligramm/liter alatti mérési eredmény orvos szakértői szempontból nem értékelhető.) Amennyiben az eredmény a 0,5 milligramm/liter vagy azt meghaladó, a SERES készülékkel történő vizsgálatot is el kell végezni. Ha elérhető távolságban nincs SERES készülékkel rendelkező rendőrkapitányság, vagy a vele való vizsgálat 30 percen belül nem történik meg, illetve ha az elkövető kifejezetten kéri, vérvétel útján kell meghatározni az alkoholszintet.

Ittas vezetés szabálysértése miatt büntetendő az a személy is, aki a jármű vezetését olyan személynek engedi át, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van.

Sebességkorlátozás jelentős túllépése

Aki a km/órában meghatározott vagy a jelzőtáblával km/órában jelzett sebességet 100 km/órát meg nem haladó sebességkorlátozás esetén legalább a felével, 100 km/órát meghaladó sebességkorlátozás esetén legalább a harmadával túllépi, 60 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A fent meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság a pénzbírság kiszabása mellett intézkedésként járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség, valamint közúti határátkelőhelyen a határőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

Engedély nélküli vezetés

Aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek vezetését ilyen személynek átengedi, 100 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Azzal szemben, aki gépi meghajtású járművet engedély nélkül vezet a közúti forgalomban, a szabálysértési hatóság pénzbírság kiszabása mellett intézkedésként járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség, valamint közúti határátkelőhelyen a határőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

Gépjármű-felelősségbiztosítás nélküli vezetés

Az az üzembentartó, akinek gépjárműve érvényes kötelező felelősségbiztosítás nélkül vesz részt a közúti forgalomban, 100 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés miatt a rendőrség, valamint határátkelőhelyen a határőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

Úthasználati díj megfizetésének elmulasztása

Az a gépjárművezető, aki úthasználati díj megfizetése ellenében igénybe vehető autópályán úgy közlekedik, hogy a díj megfizetését elmulasztotta, 100 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.

Előző
Következő