Nyaralás üdülési csekkel

2004.05.28. 15:11

Saját dolgozóik részére a munkáltatók igényelhetnek üdülési csekket, emellett azonban a szociálisan rászoruló, aktív korú foglalkoztatottak közvetlenül is pályázhattak a kedvezményes üdülési lehetőség iránt.    

A személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezése értelmében adómentes természetbeni juttatásnak minősül a kifizető által a belföldi illetőségű magánszemélynek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott, névre szóló üdülési csekk ellenértékéből adott engedmény, de - több kifizető esetén is - legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér - 2004-ben 53 ezer forint - erejéig. Annak sincs akadálya, hogy a foglalkoztató 53 ezer forintot meghaladó összegű üdülési csekket juttasson a dolgozója részére, ekkor azonban az adómentes értékhatárt meghaladóan köteles a természetbeni juttatásokkal kapcsolatos közterheket megfizetni. 

Az adómentességet a kifizető, munkáltató kizárólag akkor érvényesítheti, ha a juttatásban részesülő dolgózójától a törvényben meghatározott nyilatkozatot beszerezte, és a nyilatkozat alapján megállapítható, hogy a magánszemély számára adómentes engedmény adható. Az üdülési csekk után a juttatót társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség sem terheli.

A magánszemély nyilatkozatának tartalmaznia kell:

  • a nyilatkozó magánszemély nevét, adóazonosító jelét,
  • a magánszemély által az adóévben a nyilatkozatot megelőzően ellenérték nélkül átvett, illetőleg engedménnyel vásárolt üdülési csekk(ek) értékét, megfizetett ellenértékét,
  • a nyilatkozó vagy törvényes képviselőjének aláírását.

Ha a magánszemély az adóévben korábban

  • több kifizetőtől is átvett ellenérték nélkül vagy engedménnyel üdülési csekk(ek)et, akkor kell feltüntetnie az egyes kifizetőktől (azok nevének feltüntetése nélkül, de az akkor adott nyilatkozat dátumának feltüntetésével) átvett tételeket,
  • nem részesült ellenérték nélkül vagy engedménnyel üdülésicsekk-juttatásban, akkor erről kell nyilatkoznia.

A magánszemély által tett nyilatkozat átvételét annak másolatán a kifizető cégszerű aláírással igazolja. A másolatot az elévülési idő lejártáig meg kell őrizni. A kifizetőnek az ellenérték nélkül vagy engedménnyel magánszemélynek juttatott üdülési csekkek értékéről, az engedmény mértékéről és a megfizetett adóról magánszemélyenként, az adóazonosító jel feltüntetésével adatot kell szolgáltatnia az adóhatóság számára, az adózás rendjéről szóló törvényben a kifizetőre vonatkozóan előírt határidő lejártáig.

A megrendelést a munkáltatónak (kifizetőnek) a Nemzeti Üdülési Szolgálat részére kell személyesen vagy faxon eljuttatnia az "Üdülési csekk megrendelés" című, internetről letölthető formanyomtatványon két példányban, cégszerűen aláírva. A megrendelést a beérkezést követő 6 munkanapon belül faxon vagy közönséges postai küldeményként visszaigazolják.

Az üdülési csekkek ellenértékén felül a munkáltató ún. kezelési díjat,  a házhoz szállítás vagy postai feladás díját és az esetlegesen megrendelt Elfogadóhelyi címjegyzék díját is köteles fizetni. A kezelési díj összege minimum 10 000 Ft/fő rendelési összeg esetén:

  •  ha a megrendelt csekkek összértéke a 400 000 Ft-ot nem haladja meg 5,5% +25% áfa,
  • ha a megrendelt csekkek összértéke a 400 000 Ft-ot meghaladja,  5%+25% áfa.

A 10 000 Ft/fő összeget el nem érő rendelések esetén a kezelési díjat egyedileg határozzák meg. Az üdülési csekkek ellenértékét, a kezelési díjat, valamint az egyéb költséget a számla alapján, annak kézhezvételétől számított 8 banki napon belül átutalással kell teljesíteni.

Az üdülési csekk kizárólag névre szólóan forgalmazható. A nevesítést a Nemzeti Üdülési Szolgálat végzi nyomdai úton (a megrendelésen megadott felhasználó nevek alapján) vagy az átadás előtt a megrendelő (kifizető) teljesíti azt.

A legyártott üdülési csekkekhez

  • személyesen a nemzeti Üdülési Szolgálat saját vagy megbízott ügyfélszolgálati irodáiban,
  • házhoz szállítással vagy
  • postai úton legfeljebb 60 000 Ft. üdülési csekk erejéig  

lehet hozzájutni.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKK