Az Európai Bizottság által finanszírozott projekt célja a Kiotói Jegyzőkönyv teljesítéséhez szükséges közös stratégiák kidolgozása, különös tekintettel az erdő- és mezőgazdálkodási módszerekre. A Carbon Pro nem egy tipikus kutatási projekt, ugyanis nem célja új ismeretek megszerzése.  Sokkal inkább egy olyan kezdeményezés, amelyben a részvevő intézmények megoszthatják egymással ismereteiket, és a területfejlesztésért felelős közigazgatási szervezetek számára fel tudják ajánlani a leghatékonyabb erdő- és mezőgazdasági módszereket.

A Kiotói Jegyzőkönyvet aláíró országok vállalták, hogy a 2008-2012-es időszakra a szén-dioxid és öt egyéb üvegházhatású gáz kibocsátását az 1990-es szinthez képest 5 százalékkal csökkentik. A jegyzőkönyvet aláíró országok a teljesítés tekintetében rendelkeznek bizonyos mértékű szabadsággal, ezért a vállalások úgy is teljesíthetők, hogy a kibocsátásokat csökkentik, de úgy is, hogy a szénelnyelést növelik például erdőgazdálkodási módszerekkel, vagy a két módszer párhuzamos alkalmazásával.

A mérések alapján ma az antropogén eredetű szén-dioxidnak körülbelül a fele marad a légkörben, a többit az óceán és a bioszféra, pontosan még nem ismert folyamatok során felveszi. Közismert, hogy az erdők kivonják a szén-dioxidot a légkörből, és mint nyelők a fotoszintézis révén beépítik és tárolják a szén-dioxid molekulákat. A legújabb kutatási eredményekből az is kiderült, hogy a mezőgazdasági területek is fontos szerepet játszanak a szén-körforgalomban. Ezek a területek, azonban mint szén-dioxid-kibocsátók játszanak jelentős szerepet, a talaj-előkészítés, a műtrágyázás és a mezőgazdasági hulladékok elégetése során légkörbe kerülő károsanyagok révén.

A Carbon Pro Projekt olasz kezdeményezésre jött létre, hogy olyan gazdálkodási módszereket kínáljon a mező- és erdőgazdálkodás számára, amelyek segítségével növelni lehet a területek üvegházgáz-megkötő képességét. Ennek segítségével az egyes országok képessé válhatnak a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges környezetpolitikai döntések meghozatalára.

A kutatásban résztvevő hét ország, Ausztria, Görögország, Horvátország, Magyarország, Németország, Olaszország és Szlovénia képviseletében kilenc partner-intézmény vesz részt a projektben. Magyarországot az Országos Meteorológiai Szolgálat képviseli a kutatásokban.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együttműködve, Hegyhátsál térségében végez méréseket. Magyarországon 26 éve zajlik szén-dioxid-mérés, amelynek köszönhetően Európában egyedülállóan hosszú adatsorral rendelkezünk. A hegyhátsáli mérésekkel reprezentálni szeretnék, hogy a régió erdőségei és mezőgazdasági területei milyen mértékben járulnak hozzá a légköri szén-dioxid elnyeléséhez, és ezáltal az éghajlatváltozás fékezéséhez.

A projekt 2007. december 31-én zárul, amikorra a résztvevők elkészítik az Eredmény-hasznosítási Akciótervet. Ezzel is hozzájárulva a politikai döntéshozók tájékoztatásához, hogy megalapozott környezetpolitikai döntések születhessenek.