Inkább tűnik rémmesének a felmelegedés, mint a klímaváltozás

Az amerikai állampolgárok inkább elfogadják a klímaváltozás, mint a globális felmelegedés tényét, pedig a jelenségegyüttes ugyanaz. A kérdésben megosztott az USA közvéleménye a republikánus-demokrata ellentétek mentén.

Számos amerikai polgár nem vagy csak részben fogadja el azt, ami körül az utóbbi harminc évben kialakult a tudományos konszenzus: a Föld átlaghőmérséklete emelkedik, és a klímaváltozásnak jórészt emberi okai vannak. A Michigani Egyetem (UMICH) friss kutatása szerint a klímaszkeptikusok száma szisztematikusan (tehát nem véletlenszerűen) változik aszerint, hogy a jelenséget globális felmelegedésnek vagy klímaváltozásnak nevezzük.

A UMICH pszichológia tanszékének munkatársai a RAND intézet által végzett amerikai életmódkutatás (American Life Panel) keretében kérdeztek rá a problémára. A felmérést 2267 fős, az USA felnőtt lakosságára nézve reprezentatív mintán végezték. Az eredmény: több ember fogadja el a klímaváltozást, mint a globális felmelegedést.

A felmérés alanyait arra kérték, mondják meg, egy adott skálán mennyire biztosak abban, hogy komoly probléma a globális klímaváltozás. A kérdést az alanyok két fele részére eltérő változatban tették fel: "Ön valószínűleg hallott arról, hogy a világ átlaghőmérséklete megemelkedett/megváltozott az elmúlt száz évben. A jelenséget néha globális felmelegedésnek/klímaváltozásnak hívják. Mi az ön személyes véleménye, ez valós történés?" A klímaváltozás szó használata nyomán a megkérdezettek 74 százaléka állította, hogy a jelenség valós folyamat, ám a globális felmelegedés kifejezés használatával az elfogadottság 6 százalékkal 68 százalékra csökkent.  Az eredményeket összefoglaló tanulmány a közvélemény-kutatással foglalkozó angol nyelvű szakfolyóirat, a Public Opinion Quaterly következő számában jelenik meg.

Az eltérés a szakkifejezésekhez kapcsolódó, eltérő képzetek miatt fordulhat elő - magyarázta Jonathon Schuldt, a tanulmány vezető szerzője. A globális felmelegedés kifejezést hallva az emberek elsősorban a hőmérsékleti adatokra gondolnak, így egy szokatlanul hideg nap már megingatja azt a meggyőződést, hogy a felmelegedés valós jelenség. Ezzel szemben a klímaváltozás általánosabb kifejezés, így a hozzá kapcsolódó kérdéseket kevésbé érintik az aktuális időjárási folyamatokkal kapcsolatos benyomások.

Mivel a klímaváltozással kapcsolatos intézkedések az amerikai politikai élet egyik legforróbb témája, a kutatók megvizsgálták, hogyan oszlanak meg a válaszok a megkérdezettek politikai nézetei szerint. Azt találták, hogy a két szakkifejezés elfogadottsága közti különbség szinte teljes mértékben a magukat republikánusnak valló válaszadók miatt állt elő. Vagyis a republikánusok 60 százaléka azt válaszolta, a klímaváltozás valós folyamat, míg a globális felmelegedés tényét csak 44 százalékuk fogadta el. Ezzel szemben a magukat demokratának valló szavazók 86 százaléka egységesen, az elnevezéstől függetlenül azt állította, a klímaváltozás komoly probléma.

A kutatás vezetője szerint a tanulság az, hogy az amerikai közvélemény mégsem annyira megosztott annyira a kérdésben, mint amennyire első pillantásra tűnik. Amennyiben a problémahalmazt globális felmelegedésnek nevezzük, az elfogadottsága közti különbség 42 százalékra nő aszerint, hogy a válaszadó republikánus vagy demokrata. Ha viszont klímaváltozásról van szó, 26 százalékra csökken a meggyőződés vezérelte különbség a két politikai tábor között az ügy megítélésében. "Szinte minden a probléma keretezésen múlik" - tette hozzá az eredmények ismertetéséhez a kutatás vezetője.

KAPCSOLÓDÓ CIKK